Havi Magyar Fórum, 2002 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2002-01-01 / 1. szám

„ÉL MAGYAR, ÁLL BUDA MÉG" (Kisfaludy Károly) Jelen számunk képanyagát a Debreceni Ötvöszománc Szimpózium anyagából válogattuk. (Lásd cikkünket a 68. oldalon.) HAVI MAGYAR FÓRUM Irodalmi, társadalmi, kulturális és politikai folyóirat Megjelenik minden hónap 15-én. ISSN 1216-822 X (Nyomtatott) ISSN 1588-0648 (Online) Felelős kiadó: A Magyar Út Alapítvány A szerkesztőbizottság elnöke: Csurka István Szerkesztőié Szó'cs Zoltán, Vasvári Erika Kiadóhivatal és szerkesztőség: 1092 Budapest, Ráday u. 32.1. em. 4. Tel./fax: 215-8795 LEVÉLCÍM: 1464 BUDAPEST, PF. 1591 Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Készítette a Kaposvári Nyomda Kft. - 211295 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta és a Kiadó, árusításban megvásárolható a szerkesztőségben és az alábbi terjesztők hírlapárusainál: Magyar Posta, valamint a Püski Könyvesház-hálózat boltjaiban és Gondos Béla egységeiben, továbbá a Bp. Hírker, Nemzeti Hírker és regionális terjesztés elárusítóhelyein.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék