Havi Magyar Fórum, 2013 (21. évfolyam, 1-12. szám)

2013-01-01 / 1. szám

A Csurka István Emlékbizottság felhívása Kedves Honfitársam! Bizalommal teli szívvel és abban a re­ményben keresem fel, hogy sorskérdé­seinkben egyetértünk. Végzetes volna to­vább halogatni, ezért ki kell mondanunk: tartozunk megőrizni annak az embernek az emlékét, akinek ma ilyen nagy hitele van a magyarság legjobbjai között. A do­log szellemi voltából következik, hogy az őrzés megszervezése egy értelmiségi cso­port feladata. Erre vállalkozott a Csurka István Emlékbizottság, amely elnökévé választott. Négy-öt magyar összehajol - Csurka István emlékére, ez a jelmondatunk. Ennek keretében Karácsonyra könyvet jelentetünk meg, síremléket állítunk, 80. születésnapjára pedig köztéri szobrot szeretnénk emelni a tiszteletére. Mind­amellett országjáró körutat szervezünk, hogy Csurka István a nemzeti emlékezet­ben is méltó helyre kerüljön. A fiatalságot is bevonnánk a programokba: a középis­kolások számára novellapályázatot hir­detünk. Bár elég erőt érzünk magunk­ban, a feladat azonban olyan nagy, és je­lentős pénzeszközöket igényel, hogy sa­ját erőből nem győzzük. Mint karmesternek engedjék meg, hogy Liszt Ferenc Les preludes című művének mondanivalójával búcsúzzam: az ember élete nem egyéb, mint egy csodálatos elő­játék a halhatatlansághoz. Budapesten, 2012 nyara Medveczky Ádám a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas karmestere Szíves adományaikat várjuk A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány számlaszámára. 11712004-20341426 Kérjük a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy „Csurka István Emlékére".

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék