Havi Magyar Fórum, Repertórium, 1993-2002

1997-1998

Hegyi Béla: A falakon túl. 1997. júli­us 7. sz. 57. Könyörület. 1997. augusztus 8. sz. 62. Hernádi Tibor: Magyarok Ausztráli­ában. 1997. április 4. sz. 72-74. Hankisz Ferenc: Morzsa úr. 1997. június 6. sz. 75-76. Illés László: Hajótörés. 1997. ápri­lis 4. sz. 64-66. Illyés Gyula: Megjelenik (1938). 1998. május 5. sz. 51. Józsa Péter: Film Kádárról. 1998. március 3. sz. 68. Dögcédula. 1998. szeptember 9. sz. 67-69. Juhos-Kiss Sándor: Még mindig fagypont. 1998. augusztus 8. sz. 56- 58. Károli Gáspár: Ignatus hospes. 1997. április 4. sz. 53. Dr. Kovács Zoltán: Segedelem. 1997. január 1. sz. 63. Bevezető egy életrajzhoz. 1997. feb­ruár 2. sz. 64-65. Emlékezés egy különc barátra. 1997. május 5. sz. 65-67. Kalandos évek. 1997. szeptember 9. sz. 74-75. Rendszerellenes történetek. 1997. december 12. sz. 52-54. Moslék. 1998. május 5. sz. 63-65. Íme az ember! I-III. 1998. szeptem­ber 9. sz. 55-60. 1998. október 10. sz. 61-62. 1998. november 11. sz. 58-60. Kozma Andor: Hazaszeretet. 1997. február 2. sz. 41-42. Kurcz István: Magyar novella. 1997. március 3. sz. 71-72. Lászlóffy Aladár: Óda az „Olyan­­kor”-hoz. 1997. október 9. sz. 11. Inter bármi. 1998. január 1. sz. 67-68. Loti, Pierre: Kőfal az ablak előtt. 1997. július 7. sz. 37-39. Lövik Károly: Karácsonyi novella (1905). 1998. december 12. sz. 45. Lőrincz György: Erdélyi sors, erdé­lyi sorsok. 1997. február 2. sz. 53- 60. Márai Sándor: A francia yacht. 1997. január 1. sz. 40-42. Mátyás B. Ferenc: Requiem napi ár­folyamon. 1997. március 3. sz. 64-68. Molnár Miklós: A vasárnapi aktivis­ta. 1998. április 4. sz. 61-62. Molnos Lajos: Mire megjött a bivaly­csorda. 1998. február 2. sz. 54-55. Móricz Zsigmond: Elfújja a szél a szöget (1931). 1998. január 1. sz. 51. Nyírő József: Emri bá'. 1998. szep­tember 9. sz. 37-38. Papp István Gergely: Ha feldobja a papucsát. 1998. május 5. sz. 66. Pribojszky Mátyás: A szövetség. 1998. május 5. sz. 69-70. A tárgyalás. 1998. július 7. sz. 66-69. A félkarú hegedűs. 1998. október 10. sz. 59-60. Sarusi Mihály: Ki tud róla? Vasas Mi­hály útja Békéscsabától az olaszhoni Nemiig. 1997. január 1. sz. 56-62. Hun, ki. 1997. június 6. sz. 66-74. Tiszta Amerika. 1998. május 5. sz. 58-60. Sörös Gyula: A gömb. 1998. márci­us 3. sz. 70. A Magyar­ Szindróma. 1998. június 6. sz. 59. Süle Sándor: Ordíts kapu, kulis vá­ros! 1998. február 2. sz. 56-59. Szabó Dezső: Tiborc könyörög. 1997. június 6. sz. 1. Szabó Endre: Az operettjézus. 1998. március 3. sz. 65. A könyv. 1998. március 3. sz. 65. Szemere György: Komédiák (1913). 1998. június 6. sz. 38-41. Sztolár Miklós: Befektetők. 1998. augusztus 8. sz. 54-55. Tanítványaim. 1998. november 11. sz. 48-50. Szüle Zsolt: Ítélet. 1997. július 7. sz. 56. Sztálin északra tekint. 1998. augusz­tus 8. 35. Tamási Áron: Hazai babér. 1997. no­vember 11. sz. 49-51. Tamáska Péter: Vezérmese. 1997. április 4. sz. 68. Tóth Ferenc: Alföldi képeslap. 1997. november 11. sz. 69771. Tóth-Máté Miklós: Én, Károli Gás­pár. 1997. május 5. sz. 55-64. Ó, bajadérom. 1997. szeptember 9. sz. 72-73. Valkeapna, Nils-Aslak: Az én ottho­nom a hegyvidék. 1997. február 2. sz. 50-52. Vallató Géza: Ogony! 1997. márci­us 3. sz. 69-70. Józsi, valahol nyugaton. 1998. má­jus 5. sz. 92. Varga Imre: Szellemidézés. 1997. július 7. sz. 53-55. Vasvári Erika: Ego te absolvo. 1998. március 3. sz. 66-67. A bíró, aki nem tudott meghalni. 1998. november 11. sz. 37-38. (végyé): Útmutató a tökéletes gyil­kossághoz. 1997. június 6. sz. 77-79. Wass Albert: A kastély árnyékában. 1998. augusztus 8. sz. 33-34. Zombor Béla: Bilincs. 1998. novem­ber 11. sz. 53. ESSZÉ, TANULMÁNY, GLOSSZA, LEVÉL Agárdy Gábor: Mégis Mózes kell nekünk? 1998. szeptember 9. sz. 95-96. Amnesty International: Orvosilag ellenőrzött kínzás Izraelben. 1997. május 5. sz. 26-28. Anthony, B-Cohen, J. R: A se nem rasszista, se nem antiszemita Nem­zeti Front. 1997. június 6. sz. 58-62. Dr. Aradi Éva: Hunok nyomán Észak-Indiában. 1997. szeptember 9. sz. 22-26. dr. Ádám Sándor: Megmaradásunk feltétele. 1998. április 4. sz. 24-25. Bágyi Bencze Jakab: Tamási Áron eddig kiadatlan jegyzetfüzetéből. 1997. november 11. sz. 52-53. Baker, Russel: Fortély vagy egyez­mény. 1998. augusztus 8. sz. 44-15. Balassa Zoltán: Megemlékezések Esterházy János mártírhaláláról. 1997. május 5. sz. 44-46. A szlovákiai magyar holocaust. 1997. július 7. sz. 63-65. Felvidéki gyökereim. 1997. augusz­tus 8. sz. 38-41. Hogyan lesz a rút kiskacsából hattyú? 1998. június 6. sz. 65-68. Balogh Bertalan: Külön út. 1997. szeptember 9. sz. 35-37. A demokrácia természetrajza. 1997. december 12. sz. 40-42. Bálint István János: A történelmi Magyarország egyik sírásója: báró Hatvany Lajos. 1998. május 5. sz. 95-96. Egy skizofrén költőnő - Várnai Zse­ni. 1998. június 6. sz. 94-96. Szántó Judit, a mocsár múzsája. 1998. július 7. sz. 94-96. Bálint László: Perbíró és Kováts. 1998. január 1. sz. 41-46. A víz és a tűz. 1998. május 5. sz. 93- 94. Bányai János: Öngól. 1997. decem­ber 12. sz. 96. Barka László: A föld tulajdonjogá­ról. 1997. augusztus 8. sz. 95-96. Bartha Zoltán: Találkozásaim Mindszenty érsekkel. 1998. október 10. sz. 26-29. Bastien, Marguerite: Szarajevo- Brüsszel - Mikor ébredünk már fel? 1997. január 1. sz. 45-46. Beiser, V.: Az iszlám nemzetvezető nyitása a régi ellenfelek felé. 1997. november 11. sz. 61-62. Beöthy György: Eredménytelen parlamenti vita a sajtóról. 1998. de­cember 12. sz. 78. dr. Berki Mihály: Feledékenyek va­gyunk vagy nem ismerjük a kö­zelmúltat. I—IV 1997. március 3. sz. 41—45., 1997. április 4. sz. 47-52., 1997. május 5. sz. 33-38., 1997. jú­nius 6. sz. 51-56. Bérczi Márton: Lebontják a díszle­teket. 1997. április 4. sz. 57-58. 4 Havi Magyar Fórum, 1997-1998.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék