Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-09-06 / 20. szám

— ) — ( 171 Ha a’ megeczetesedett bor seprő nelkül vagyon, szemelt rozsot addig kell fózni míg kihasadoz, ezt egy deszkán valamennyire meg­­szikkasztván, egy zatskót meg kell vele tölteni. Második zatskót por­rá morzsolt rajleppel kell megtölteni. Az ember a’két zatskót egymás mellé a’ hordó aknáján beeres­zti a’ bor közepébe 4 napokig. Ezen idő alatt a’ két zatskó mind magához veszi az eczetességet. A’ zatskóknak o­lyan széleseknek kell lenni, hogy a’ hordó lyukán beférjenek ; hos­szú­­ságokra nézve egy negyvenes hordóra elég arasznyi. — Hanem mind a’ két rendbéli kurált bort szükség egymás után elkölteni, hogy újra el ne romoljanak. A­ Zsidóság Folytatása. ., A’ többi Tsászárok alatt majd védelem alatt éltek, majd üldö­zést szenvedtek. — Titus elrontotta Jerusalemet, és Lakosait elszéljesz­­tette. — Keverus volt az első, a’ ki őket a’ Keresztények üldözésekor öregké méltette. — Caracalla, és Constantin alatt tsendesen nézték a* Keresztények veszedelmeiket. — Julianus alatt úgymint a’ Keresztény­­ség ellenségei sokféle kedvezéseket tapasztaltak, és ők pusztították el azoknak templomaikat. — Theodosius alatt, annyi vetekedések volta’ Keresztényekkel, hogy ez nékik egy különös Praetort, mint Tsászári Bírót rendelt, a’ ki elejébe hívatathassanak. Ez közöttök lakott. —­­Honorius alatt Minorka szigetében igen hatalmasok voltak, Ispányokká lehettek, és más polgári hivatalokat is viselhettek. A' hatodik században legelőször jelentek meg Franczia Országban.— Childebert Király 340 azt a’ parantsolatot adta, hogy Nagy Tsötörtök­­től fogva egész Husvét első napjáig a* Párisi útszakon Zsidó magát ne mutassa. — Chilperik Király a’Párisi és Soissoni gazdag Zsidókat meg akarta téríteni. —Dagobert, a’ki egész Franczia Országon uralkodott, parantsolatot adott, hogy Keresztényekké legyenek, vagy Országából kitakarodjanak. — 786 Nagy Károly Persiába követséget küldött, mellynek feje Isaac Zsidó volt. Ennek az volt a’ parantsolatja , hogy az akkori hatalmas Áron Kalifával szövetséget kössön. Ezt ő telly­esí­­tette is. Ezen Isaac talán a’ legnevezetesebb szerz­ély volt valamennyi Zsidók között az ő eloszlatásoktól fogva. Nagy Károly alatt különös tekéntetben voltak állandósan. Az Ájtatos Lajos alatt olly nagy befo­lyást tudtak magoknak szerezni, hogy még az Udvari Emberek is az ő védelmök alá folyamodtak. Ugyan illy tekéntetben maradtak Ko­­pasz Károly alatt, beded­as az a’ híres Bűbájos Ájtatos Lajos és K­­­pasz Károly alatt Királyi Orvos volt, és az utolsót méreggel meg is etette.

Next