Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-11-08 / 38. szám

— ( 32® ) Landerer Mihály Úr Könyvkereskedésében Pesten a’ Nagy Piaczon a­ Plébánia templom irányában ,51. szám alatt a’ mostani Leopold Vásárra találtatni fognak ezen újdonnon új könyvek. Fontos kérdés, miképen kelljen a’ Gyermekeket természet szerént úgy nevelni, hogy egésségessek , nagyok, erőssek , és hos­szú életűek lehessenek ? Mellyre megfelelt az időben Franczia nyelven Ballexserd Genevai Természet visgáló, mellyért a’ Harlemi Tudományok Aca­demi­­ától egy arany pénzzel megajándékoztatott. Most pedig a’Ma­gyar Nemzet hasznára Németből fordította G. Domby Sámuel Orvos Doktor és T. Borsod Vármegyének Érdem pénzt vevő Orvosa. Az Emberek erköltseinek és az Isten Igazságának Tükörei az az. Hetven hét ritka és válogatott Történetek , 216 Tanúságokkal eggyütt. Irta P. Taxonyi János. Második megjobbíttatott kiadás. Az Auszterliczi Ütközet 180­5. eszt. 2. Dec. Egy szemmel látott Tanú által. Fordíttatott Francziából Tanárki Mihály által. — Szolgálat Keresés. A’mezei Gazdaságban gyakorlott, és hoszszas ideig Számtartóságot viselt jó erőben lévő Tiszt, a’ ki Deák, Magyar, Német és Tót nyel­ven beszéli, és ír, a’ Törvényekben is jártas, ezen fellül, ha szükséges, Cautió letételére is kész , azon Uraságoknak , kiknek illy alkalmatos és hív Tisztre szükségök volna, ajánlja szolgálatját. — ÚJJABB HÍRADÁS. Egy éltes Hazafi, kinek a’ Magzati meghaltak, ’s közelről való Attyafiai nintsenek, azt kívánná tudni , hogy mire hagyhatná holta után az Ő mintegy Száz Ezer forintig való Érdékét, ’s miként használhatna azzal legjobban a’ Hazájának, és Földijeinek? Hogyha a’Hazafitársai jó Tanáttsal ebben megsegítik, ’s a’ Javallásokk­al megelégszik azon kettőt, vagy hármat, kiknek Tanátsanéki legkövethetőbbnek fog tetszeni, mind­enygyiket száz Tallérokkal megjutalmazza. A’ Tanátslás Magyarúl, Né­metül, vagy Deákúl lehet ’s nem igen sok szóval. A­ meghatározott ide­je lészen már Híradástól fogva fél esztendő. Azon ideig a­ Javalló Urak a’ teendő Javalásaikat erga Recepisse bépetsételve fogják küldeni a Hír­adónak kezéhez Pestre, ki is azokat mind addig magánál megtartja, míg az említett Hazafi a’ meghatározott időre a’ Híradónál vagy maga önön személye szerént, vagy levele által megjelenik, ki is az ígéretét legottan betölti, mihelyt azokat általolvassa. Költ. 8. Nov. 18°6. KUL­TSÁR ISTVÁN , a’Hazai Tudósítások Kiadója. —

Next