Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-18 / 32. szám

( *7* Böltselkedésnek Doctora, és a’ Szombathelyi Felső Oskolákban a’ TV lákosságnak Kir. Oktatója. Posonyban és Pesten Füskuti Landerer Mi­hály költségével és Betűivel 1866­ nagy 8 ad rétben 316 Levél. Ezen munkának ritkasága, elméssége , és a’ fordítótól hozzáadott szép és be jegyzéseknek fontossága elegendő az ő ajánlására. A­ tisztán rézre metszett Titulus és kép, az Elöljáró Beszédnek velős értelme, Julianus életével és más fennmaradott munkáival való megszaporítása, valamint a­ Császároknak mindenütt megjelenő kis képeik kellemeteseb­­bé teszik a­ könyv olvasását, te­lyesebbé a’hasznát. PALLÉROZOTT MEZEI GAZDASÁG , mellyel a’ Magyar Me­zei Gazdaság tökélletesebbitésére a’ Haza természetéhez , ’s a­ Nemzet állapottyához szabva Theoretice és, Practice kidolgozott Kisszántói Pe­the Ferencz. — Első Darab. — Sopronban Szísz Antal Jósef Nyomtató szerivel. 1805-dik esztendőben, —nagyobb 8 ad rét. 776 oldal. E’ munkának fáradhatatlan Szerzője kiválogatta, és rendbe szedte , a­ mit az igazság javallott, a’ tapasztalás bizonyított. A’ legválogatot­­tabb könyvek voltak Vezérei, és a’ gyakorlás. Ezen Első Részben elő adja mind azt, a’ mit a’Mezei Gazdának előre tudni kell, mind a’ mi­vel neki foglalatoskodni szükséges ; a­ földnek ismerete, a’ különbfége magnak, veteménynek, takarmánynak termesztése , a’ gazdaságbéli munkák felváltása, általjában a’ Földmívelés tellyes értelmében. — Méltó valóban, hogy ezen hasznos munkát ismerje a’ Haza, jól meg­forgassa minden Gazda Ember. — Találtatik Institoris Úrnál Pesten. Azon munkákon kívül, mellyeket Csokonai Vitéz Mihálytól már régebben ismér a’ Haza, vagy mi előbbi Leveleinkben emlegettünk, el nem hallgathatom ezen két Darabokat: Alkalmatosságra írt Ver­sek. Csokonai Vitéz Mihály által. Nagy Váradon. Marmarosi Gott­lieb Antalnál 1805 kis 8 ad rétben 318* old. — Ódák két könyvben. Csokonai Vitéz Mihály által. Nagy Váradon Marmarosi Gottliebb An­tal betűivel 180,5* kis g­ad rétben 135. Lantos Versek: a­ Fő Méltóságú Legkegyelmessebb Örményi Jósef Úrhoz Szent Iván Apostoli Király jeles Rendje Kommendátorához Ts. Székes Fejér Vármegye Fő Ispánnyához Ország Fő­b í­r­á­j­á­­hoz, A’ Fels. Kir. Magyar Helytartói Tanáts Tanátsosához ’s a’ Fel­séges Septemviralis Tábla Köz Bírájához, midőn ezen fényes Hiva­talába lépne igen. (Fejér György Kovátsi Plébánus, a’ Szép Tudo­ra­­nyok és Böltselkedés Doctora). b)­ Méltóságos Fő Tisztelendő Sza­­k­tny­i Fischer István Báró Úrnak szaladna örökös Urának, Szathmári Elza Ernemes Püspöknek Örvendetes neve napjára mély tiszteletinek jelenségéül énekelte Farkas Ferencz.

Next