Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-11-08 / 38. szám

( — ) 319 — Zaid, vagy negyedik Muhamed Török Császárnak szerencsétlen szerelme Igaz történeten épült Román, Koczebue után Magyarul, g­ad részbe kötve­­ sor. Zrini Miklós, Horváth Országi Bán, Szerinvári Barátjainak is Illefalvi Judit Kis As­szonynak történetei 4 rézre metszett képekkel, csí­­nos borítékban 8-ad részbe kötve 1 sor. 20 kr. Emberi Indulatok Tüköre, részszerént igaz, részszerént költött történe­tekben nagy részént LafFontaine után. Egy rézre metszett Képpel 8-ad részbe kötve 1 sor. 12 kr. Csokonai Vitéz Mihály Anakreoni Daljai 8 ad részbe kötve 1 forint. A’ Tsászárok írta Görög nyelven a’ második Juliánus Tsászár megma­gyarázta Kresznerits Ferencz, Szombathelyi Megyebeli Pap a’ Böltselkedésnek Doctora, és a’ Szombathelyi Felső Oskolákban a’ Tudakosságnak Kir. Oktatója 8-ad részbe kötve 3 forint. A’ mostani Pesti Leopold Vásárra Eggenber, és Kiss Pesti Könyváro­­soknál , nem külömben Posonyban Svaiger Könyvárosnál el­adás végett íme’ két Munka létetik le: / l). A’ Keresztény meggyőződésből. Irta minden Ifjaknak, is sok Öregeknek Endrődi János kegyes Oskolabéli szerzetes Pap , és Eszterhá­­zy Jósef Gróf Urfinak Nevelője. E’ Munka Németre is fordítva, és nyomtatva különösen a’ megne­vezett helyeken árúltatik illy czím alatt: &­et aulc Ut'fcetreigurg für Muncte und Hite ^c. z). Az ó, és új testamentomi történetek. Sommába foglalta, meg­magyarázta, és szükséges tanúságokkal megvilágosította Endrődy Ján­ esc. E Munka is Németre fordíttatott, és különösen árúltatik. Az elsőben a’ Szerző mind azokat, mellyeket egy Kereszténynek tudni, és hinni kell a’ természetből, és az Isteni különös megvilágosí­­tásból egész a’ meggyőződésig megbizonyítja. A’ másodikban, nem csak pusztán megírja a’ mi váltságunkért tör­tént dolgokat, hanem a’történeteket az akkori Nemzetek szokásaikból, és egyéb ide szolgáló szertartásokból megmagyarázza, a’ keresztény vallásnak több titkait világosságra hozza, és hasznos jegyzésekkel ha­­szon vételre akalmaztatja. Az elsőnek mind a’ Magyarban, mind a' Németben 36 kr. az ára. A’ másodiknak 27 kr. Küldetnek több példajok Nyitrára is, és Erdély­be Kolosvárra T. P.P. Piaristák Collegiumjaikba.

Next