Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1810. 2. félév (27-52. szám)

1810-04-18 / 31. szám

lyet Bonaparte Jakab Sz. Miniatói Nemes írt, Róma városának Vík Károly Tsászár Katonái által Iiaz­ikben történt kiraboltatásáról. Az Elöljáró Bemedben , melly 1756-ikban a’ Colonial kiadásban vagyon, több tudósítások találtatnak Bonaparte nemzetségről. Midőn, úgy­mond, Sz. Miniató még szabad Társaság vala , ott Bonaparték az elő­kelő nemzetségek közé tartoztak, valamint Florencziában is. De ez utolsó városból, mivel a’ Giberlinusok , az az a’ Pápa hatalma ellen törekedő Félnek részesi, valának, elűzettek nagy hatalmok miatt. Továbbá, hogy ezen munkából a’ Szerzőnek tudománnyá , ’s világ ismerete kitett­zik. Ő a’ Római Udvarnál élt, valamint Bonaparte Miklós is , a’ki pap volt a’ Pápa Kamarájában és a’ Pisai Universitás­­ban a’ Törvényes Tudománynak jobb ízlés szerént való tanítását bé­­hozta. Fabrici, midőn ezen Universitás történeteit előadja, ezt is, de több tudós Bonapartékat is emleget. Ezen Familia több hatalmas Florencziai Famíliákkal sógorságban volt. J­ELENTÉS: Egy fiatal ember, a’ ki a’ Magyar Országban megkivántatott 4 fő nyelveken beszél , valamint a­ rajzolásban , úgy a’ muzsikában is jártas, szerentséssen elvégzett iskolái után kívánná további szeren­­tséjét valahol vagy mint Praefectus, vagy Secretarius , vagy más hoz­zá hasonló hivatalban próbálni. A’ki róla bővebb tudósítást kíván, ne terheltessék, Kultsár István Úrral a Hazai Tudósítások Szerzőjével értekezni Pesten. L­i­c­itat­i­o. E’ most folyó 1810-ikben Jun­­i­so napján Perkátán az ott va­ló Uradalomban Ns. Fehér Vármegyében, az Ország úton lévő nagy Vendégfogadó, valamint a’ Mészárszék is, minden hozzájok tartozó Földekkel és haszonvételekkel licitatio által több esztendökre ki fog­nak adatni árendába. A’ kiknek tehát ezekhez kedvök lenne, az em­lített helyen és napon ne terheltessenek megjelenni. Ott az Uradal­­mi.Eu Tisztnél a’ többi feltételeket is meg tudhatják. — K. I. (NB. Ä Neuwidi a jövő Posta napon.')

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék