Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 2. félév (1-52. szám)

1817-09-24 / 25. szám

Hirdetések аГ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.­­ M­ ечи es Kiss István özvegyénél, és J­ó­s­e­f fiánál Pesten a ’ T. T. P. P. Piaristák S .­ll­é­g­i­u­m­a a­­latt lévő boltjo­kb­an, a’ több szükséges Könyveken kívül e’ következendő ú­­j­j­a­b­b­a­n is találtatnak: Keresztyén Erköltsi Tudomány. Irta Tóth Ferentz. Kötve 6. fi. 45. xr. Keresztyén morális Kis Katechismus a’ fíelv. vallás tétettél megede­gyezőleg, a’ magános olvasóknak számára készítette ’s kiadta Márton István Professor. Kötve 2. fi. 36* x... A’ Magyar Országi Helv . Vallást követő Oskolai Tanítók’ Tárháza , mellyben találtatnak­ Templombeli , és Halotti Prédikátziók , Orátziók és Bútsúztató Versek. Készítette Sipos Jósef. Köz. köt­ve J. fi. 45. X. — szebben 6. fl. — bőrben tsínosan 7. fi. Közönséges Isteni tiszteleten mondandó Tempombeli Imádságok"* Készítette Ángyán János. 2'dik és 3-ik Rész. Kötve 6. fi. 3o. x. Az Ó­ Testamentomi Szent Írásoknak Critica Históriája, az Ex­ege- •­tica Theologia 11-dik Részének Első darabja. Készítette Varga István. Kötve. 2. ii. 3o.­x.-_ ,v Jubilaeum Se­cula­re sei a graph­icum post Reform­a­ta sacra tertium * in gratam memoriam Reformationis, et Reformatorum priorum et piorum celebratum (Sáros Patak­ini) anno 1817. Auctore Francisco Vári, 64. p. Példákban, foglaltt erköltsi Tanítások, Snell írásiból fordította Ko­­­váts Sámuel. Közönséges, vagy Un­i­versál­is­ Geographia a" Pétsi Congressusban­­ történt változások szerént. Cannabich munkájából fordította Czövek István. Két Darab. Köz. kötve 6. fi. 45. X. szebben bőr­­­ben 10. f. Csokonai Vitéz Mihály’nevezetesebb Poétái munkái, két kötetben, a’ Szerző képével együtt. Bé kötve , tokkal­ 6. fi. 56. x. Gróf Zrinyi Miklós, vagy­ Sziget Várának osztromlása. Hadi nem­zeti Román Csery Péter által. Kötve 1. fl. 1,5. x* A’ Tétényi Leány Mátyás Királynál, a’régi kis-világbeli Magyar Er-­ köttsnek és észnek példája. Vígjáték formában, régen írta , és most közrebotsátja Horváth Ádám. Kötve 1. fl. 46. x, (Másod* Főesztendő: 18170 X )

Next