Hazai 's Külföldi Tudósítások 1827. július-december (1-52. szám)

1827-12-29 / 51-52. szám

Bétsben. T. Kis Jókai Udvarnoky Lajos Úr, a’ Fő Méltóságú M. K. Udvari Cancellariánál Ágens , és több T. Vármegyének Tábla Bírája. Budán. T. Döbrentey Gábor Ur, Tartománybéli Biz­tos , és több T. N. Vármegyéknek Tábla Bírája. Visontai Kováts János Úr, és T. ígyártó Pál Ur, mind ketten a’ Nagy Mélt. M. K. Kamaránál Szerkeztetek (Concipisták.) Czabajon. T. Emődy János Ur, T. N. Nyitra Vgye Fő Sz. Bírája. Baboson. T. Halász Antal Úr, több T. N. Vármegyék Tábla Bírája. • Deb­eczenbe. T. Madarász Dobrosy Istvány Ur, Hazai Törvényt Tanító , és több T. N. Vármegyének Tábla Bírája. — Nemes Csáthy Györgyné Asz­­szony , Könyvárosné. Fejér-Váron. T. Thaly Károly Ur, T. N. Fejér Vár­megye Levél Tárnokja. Gesztelyen. T. Bizáki Puky Istvány Ur, több T. N. Vármegyék Tábla Bírája. Gödöllőn. T. Andrásy Mihály Úr, Fő Mélt. Herczeg Grasalkovits Uradalmi Inspectora. Gyünkön. T. Kósa Magyary Sámuel Úr, T. N. Tolna Vármegye Fő Szolga Bírája. Győrbe. Tisz. Tudós Bertalos Jósef Ur, Győri Refor. Prédikátora. Kalocsán. T. Szulsánszky János Ur, T. Pest Várme­gye Szolga Bírája. Kaposváron. T. Nádasdi Sárközy Albert Úr, T. N. Somogy Vármegye Első AU-Jegyzője. Keresztúron. T. Baratskai Szüts Lajos Úr, T. N. Fe­jér Vármegye Fő Szolga Bírája. Ketskeméten. T. Sárközy Lörincz Úr, T. N. Pest Vár­megye Járásbeli Adó-Szedője. —­ T. Csányi Já­nos Ur, Ketskemét Városa Senatora. Körös Ladányon. T. Szombathelyi Jósef Ur, T. Bé­kés Vármegye Szólga Bírája. Kom­áromba. T. Szatmáry Dániel Úr, T. N. Komárom Vármegye Ügyvédje. Losontzon. T. Fatovits Istvány Úr, több Méh­. és. Famíliák Ügyvédje.

Next