Hazai 's Külföldi Tudósítások 1828. július-december (1-52. szám)

1828-10-29 / 35. szám

• Jelentés: (1) A’ Méltóságos Báró Orczy família’ Kertésze Is. Be­ne Ger­gely Pesten jelenti, hogy nála akár kissebb, vagy nagyobb kertek­nek elkészítésére, vagy beültetésére kivántató külömbféle hazai és külföldi fák, és tsemeték; úgy nem külömben Allékhoz kivántató fák, külömbféle virágok, és gyökerek a’ legillendőbb áron nála megren­­deltethetők. Minthogy pedig a’ fáknak nagyobb része távul vagyon, azoknak megrendeltetését előre jelenteni kéri. Szarvas Marha eladás. (l) Ts. Fejér Vármegyében fekvő Perkáta nevű Helységben mint­egy 100. darab részeként Gulyabéli, részerént Csira marhák nem csak levágásra de tenyésztetésre is alkalmatosok öszvessen, a’vagy egyen­ként minden órán eladandók. A’ megvenni kívánok ez eránt a­ Per­­kátai Gazdaságbeli Hivatalnál értekezhetnek. Hirdetés: (l) Az Izsáki Posta Stálló eladandó. Kinek azt megvenni szán­déka volna, ne terheltessék magát jelenteni az oda való Posta-Mester Urnál. Jelentés: (2) Me­ly által Quentzer Aloiz Kalapokkal Kereskedő a­ Fő Nemességnek, a’ III. Katonai Karnak és tisztelt Közönségnek hírül adja, hogy az ő mostani boltjában, a­ Kigyó utszában László Ki­rály Czímer alatt, a legillendőbb áron találtatnak, úgymint: Min­denféle Uniformis-kalapok, és másféle finom , mostani módi, legjobb készűletű szövött, Majlandi Selyem-Kerek-tialapok ; úgy libériás, vala­mint a’ mezőre, ’s vadászatra­ való Kalapok; fáin szőtt, és borzos Si­sakok , továbbá minden­nemű Uniformis- és mostani módi posztó Sipkák; végre találtatnak nála Kalap-borítékok, tokok, és útazásra való bádokos Iskatulák. — A’ vi­nni kívánó Uras­ágok , kik bizodalmaik­kal őtet megtisztelni méltóztatnak, tapasztalni fogják Kalap-portékái­nak mind jutalmas árát, mind különös jóságát, és tartósságát. Hirdetmény: (2) Özvegy Nemes Majerfy Antonia Asszonyság oltványos Oskolájában, a’ Gödi Pusztán, Pest és Vácz között, egynéhány 1000, több esztendős jeles asztali Gyümöltsfák, nevezetesen: sokféle Alma- Körtvély , Sárgabarac­k- Oszibarac­k- Szilva, Cseresznye, Mandola, és Nyaspolya- Fák eladattatnak, Darabját 30 kr.­­ B. számlálván . Ugyan ott megszerződhetnek, kanadai és olasz Topolyfák, Akác­fák, Acer­­negundo- és Gledicsea- Fák is, kissebb vagy nagyobb Mennyiségben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék