Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. január-június (1-49. szám)

1832-02-25 / 16. szám

9­00 IRIDES m 9 SB SSL az Hazai, ’s Küllől­di Tud­ósí­t­ásokh­oz. Müller Könyvkereskedésében Pesten az Urak idizája, kezdetén a’ Szerviták Klastromával általellenben megszerezhetők: Speontina, Román, Kotzebue után. Deáky Fülöp Sámuel, 1831. Két kötet borítékba a 2 f. pengő pénzben. Érzékeny történetek. 1832. Borítékba 36 kr. p.p. Nefelejts, Almanach 1832. Szerkezteté Kovacsóczy Mihály.Szép borítékba 21. 24 kr. pengő p. Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb Poétái Munkái két kötetben. A’ Szerző Ké­pével eggyütt. Kiadta Márton Jósef. Szép fejér papiroson, borítékba 4 f. p.p. Az Austriai Birodalomnak Statistikai, Geographiai, és Históriai leírása. Kidol­gozta Lassú István. 1829. Borítékba 2 f. 30 kr. p.p. Kisfaludy Károly, minden munkái. 1831, 1832. 10 kötet praenumeratióba borí­tékba 6 f. p p. Egész Magyar Horváth- Tóth Országoknak, s Határőrző katonai Vidékeknek, és Erdélyi Nagy Fejedelemségnek 4 Táblában közönséges Mappája. Kiadta, és metszette Karacs Ferencz. 2 f. 24 kr. — Velin papiroson 3 f. 12 kr. p.p. A’ mívelt érzékeny Társalkodás tisztelkedés üdvözlések. Kiadták Sebők Josef, és Moth Endre. Pesten, 1832. Borítékba 1 f. p.p. Német Grammatika, a­hoz való gyakorlásokkal, német olvasó könyvvel és szó­könyvvel eggyütt. A’ németül tanuló magyar ifjúság számára készítette Márton Jósef. 1824. kemény táblákkal bekötve 1 f. 4-8 kr. p.p. Az Isten nékem mindenem, örömöm és vigasztalásom. Imádságos könyv a’ pal­lérozott keresztyének számára Cleynmalm után szabadon fordította Szilády Károly. Csinos arany metszésű bekötéssel 2 f. 24 kr. p.p. és 2 f. is. Hirdetés.(1) Az N. M. Magyar Kir. Udv. Kamara rendeléséből köz­hírré tétetik hogy e’ f. esz­tendő 1-ső napján a’ Budai Kamarai fás Magazinumban a’fa fuvarozás 1832-diki Majus 1-sejétől fogva 1833-dik Aprilis utolsó napjáig , nyilvános kótyavetye útján szerződés mellett a’ legkevesebbet kérőnek által adatik, és pedig: 1. Az úgy nevezett Budai kerek Duna partról a’ fent említett Falerakóhelyre. 2. Ugyan azon kerek duna partról a’ Dicasterium pintzékbe, vagy különös helyekre a’ várba. 3. A’ mondott Fás-magazinumból a’várba, a’Dicasteriumok számára, Depute­­­tumra, és minden Tit. Status Tisztek számára a várba. Vízivárosba és más Budai külső városokba. 4. A’ Pesti duna partról az ottani Kamarai fás Magazinumba. Első Félesztendő 1832.

Next