Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. január-június (1-49. szám)

1832-01-21 / 6. szám

Előfizetési ára a’ két kötetnek 2 forint 36 xr. pengő pénzben. — Egy pár kedvetlen tapasztalá­som azon nyilatkozásra kényszerít, hogy példá­nyok pénz nélkül, puszta alá­ irásokra sehova kül­detni nem fognak. Az előfizetések’ beszedésére, ezen, hazai Li­­teratúránk* ismeretes buzgóságú barátjait bátor­kodom alásan megkérni: Abaúj Vármegyében: Tettes Jakabfalvi Jakabfalvay Fe­rén ez Alszolgabiró Urat, G. Hatóéban, Arad Vármegyében és Aradon: Tettes Dankó János Archivar Urat, e­s Tettes Fábián Gábor Urat, a’Vi­lágos-vári es Borosjenei Uradalmak’ Fiscalissát. Bács Vármegyében: Tettes Almási Hudics Jó’sef Urat, Ar. Sark. Vitézt, Táblabirot, es Bölcseik, ’s Törv. Doctorát. Barsban: Tettes Szabó János Urat, Vgyes V.Fiscalist, Mikolán. Baján: Tettes Ramocsai Markos Pál Urat, több Tettes Vármegyek­’ Táblabíráját. Békésben: Tettes Paczek István Vármegyei Seborvos Urat. Bécsben: Tettes Biermann Mihály Udvari Agens Urat. Besztercze Bányán: Tettes Drexler András Főjegyző Urat. Budán: Tettes Czere Benjamin, Palat. Cancell. Urat. (Herrngasse Aro 67.) Csanád Vármegyében: Tettes Kis Jókai Saátor János Főadószedő Urat. Debrecenben: Tettes Péczely József Táblabíró é­s Prof. Urat e­s a’ Csáthy Könyváros-örökösöket. Nagy Enged táján: Tettes Péterfy László Prof. Urat. Eperjesen: Tettes Csujika András Prof. és Ügyved Urat. Erdélyben: Tettes Gyulai János Ügyved Urat, Dicső Szent - Mártonban: Tettes Vajda János, Cam. Chyr. Urat, Désen : Tettes Mir­ez Károly Uradalm. Fisc. Urat, Hányadon: Tettes Antal Imre Táblabiró Urat és Prof. Tettes Péterfy Károly Urat. Tettes Karácsoni Sá­muel Prof. Urat, Sz. Udvarhelyt. Esztergomban: Fő­tiszt. Szeder Fábián Gyim­, Director Urat. Fejér Vármegyében: Tettes Ináncsi Pap Gábor Fő Fis­calis Urat. F. Fejér Várm­. Erdélyben: Tettes Pócsa Dávid Aljegy­ző Urat, Szasz-Mártonfalván. Fogarason: Tettes Gidofalvy Ferencz Cam. Praefectus Urat, A. Szombathelyen.

Next