Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. 2. félév (1-52. szám)

1832-08-11 / 12. szám

12 a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz. Jelentés: (1) VirgiliUS Eneisél, magyar nyelvre lefordította néhai Nagy Tiszteletű Kováts Josef Ur, hazánknak egyik koszorúzott Poétája, és a’ mi neki örökös érdeme és ditsősége: Csokonai Vitéz Mihálynak, Apolló ama kedveltjének , és a Magyar Pindus egyik ékességének , a’ Poésisban vótt Tanítója. Még életé­ben kiadta Virgiliusnak most említett Munkájának VIII. elsőbb Könyveit két Darabokban, Komáromban illy czím alatt: Magyar* Eueis *s a’ t. mellyel való megajándékoztatását a Haza olly kedvesen vette , hogy azon Kiadásnak csak hamar egy példánya sem találtatott sehol. Akarván, hogy az emberi elme ezen Rend­jével, mellyet más nemzetek vételkedve fordítottak által Anyai nyelvekre , OgOSSZen bírjon a’ Magyar nemzet, annak még hátra lévő IX. X. XI. XII. Könyveit is lefordította, és nyomtatás alá elkészítette, —de terhes betegsége halálossá válván , ennek kiadását elmaradott nemes szívű özvegyére bízta, a’ ki azt teljesítette is illy czím alatt: Magyar Eneis, avagy P. Virgilius Márónak Eneás viselt dolgairól írt. Munkája is a­ t. Harmadik Darab. Budán 1831. Mivel sok Könyves Házak, és a' Haza Tudóssai közűl is sokan, a’ két első Darabot már bírják, 's ezen utoló Darabot is, hogy a' könyv egész legyen, kívánják megsze­rezni, jelentetik, hogy ezen 3-dik Darabot lehet találni: Balaton Füreden Nagy Tiszt. Nagy István Esperest Úrnál. Debretzenben Tek. Pétzeli Jósef Prof. Úrnál. és Könyváros Csáthy György örököseinél. Rév Komáromban Nagy Tiszt. Kalmár Jósef Esperesi Úrnál. S. Patakon Tiszt. Somossy János Theol. tanító Prof. Úrnál. Pesten Tekint. Domby Márton Fiscális Úrnál. Pápán Fő Tiszt. Superintendent Tóth Ferentz Úrnál. Nagy Kőrösön magánál az Özvegy, és Kiadó Asszonynál. A' nyomtatás csinos és tiszta, —a' papiros olly szép és nagy Median mint a' két első Darabé.— Az ára 20 xr. ezüstben. Halászat haszonbérbe adása. (I) Ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai halászat Jussa, a' f. esat. September 29-től kezdve 3 egymást követő esztendőkre, folyó észt. September 10-kén Pakson tartandó árverés útján haszonbérbe fog botsáttatni, a’ mire a' haszonbérleni szándékozók 40 for. pengő bánat pénzzel felkészülve tisztelettel meghivatnak. Második Féleszt­endő.

Next