Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1833. 1. félév (1-52. szám)

1833-03-09 / 20. szám

X­C­X vásárokra megjelenend, (vagyon bódéja az uj piaczon az úgy nevezett „Frauengasséban“) ajánlván a’ nagy nemességnek, és az érdemes községnek Paksong érczbeli készítményeit, mellyek e’ következők: evő- kávés- és csemegés kanalak, leves és tejsürü mező kanalak, kávés mívszerek , mosdó edények , börbönczék, nádméz tartók és fogók , sarkantyúk , kar­dok , vadász kések kötőkkel, különbféle templom edények, gombok a’ cs. kir. katonaság számára, villák, kések, evő eszköz ’sámolyok , mindennemű gyertyatartók , arkandiai fe­deles mécsek, ezeken kívül az igen kedvelt országgyűlési Creon-ok, rajzoló eszközök, és érez i­ó­ tollak, só ’s bors tartók, mind ezek a’ legújabb ízlés szerént darabos bádog­ból , és drótból készítettek, ezeken kívül vagynak még igen gyönyörű mestermívi órák, mellyeknek belső szerszámai ugyan azon érczből készültek , és többféle muzsika darabokat játszanak, u. m. egy magyart ama hires Bihari-tól, és német tánczokat Strauss-tól. Az illyen órák még eddig az említett érczből nem készítettek , ’s így tehát legelsők a’ magok nemében. Minthogy a’ nyereségre vágyó emberek ama az igazi ezüsthöz igen hasonló Pak­fong érczet meghamisítani szokták, tehát kötelességének tartja az említett készítmények lerakója óvás végett az ismertető jeleket nyilvánságossá tenni. 1-ször a’ valódi P­a­k­­fongot nem szükség ezüstét megfuttatni, mellyet észre vehetni kéneső által, ha t. i. a’ kéneső csüngve marad, akkor az érez meg vagyon hamisítva. 2-szor a’ valódi Pakso­ng igen lágy, ’s ugyan azért azt meghajthatni a’ nélkül, hogy eltörne, ellenben a’ meghami­sított töredékeny, a’ használás által megintúl mihelyt az ezüstárról lekopik, és vagy ver­­senyeges, vagy világos sárga lesz. Minden font töredék Pakson, béváltalik 2 ft. pengő pénzben. Kész asztalos munkák. (2) Különbnél különb szoba - mobiliák a’ legjobb ízlés szerint, és mindenféle Parkéták, mind jó száraz fából, és a’ legillendőbb áron vannak Farkas Mihály polgá­ri asztalos Mester boltjában, a’ Ketskeméthi utszában , Alm­ásy Pál házában. Bétsb­en «’ nénz.f­e­l u ama­t közén ára M­art­ins b-dike/t. 4 pCentes Státus kötelező Leveleké 92­7 for. 4 pCentes — — — 801 — 1420-diki Státus Lett. 100 forint — 1821-diki Státus Lett. 100 forint for. Béts városi Bankó kötelező 2£ pCente* 50 — Bank Retiáké — Budán, Martins 6-dikán kijött Számok: 35. 62. 49. 50. 75. A­ Duna Vizének állap­otj­a az Budai vízmérték szerént az o felett 1833-ben, Mart. 3-dikán 4 Láb, 1 Hüv. 6 Von. — 4-sején 4 Láb, 7 Hüv. 0 Von. — 5-dikán 6 Láb, 3 Hüv. 6 Von. — 6-dikán 6 Láb, 5 Hüv. 0 Von. A* Gabonának Pesti piatzi ára Martzius 8-dikán 1833. Váltó Cz.Kuti 3 Posonyi mérő I 1 tiszta 1 fr. kr. középszerű fr. kr. alábbvaló 1 fr. kr.­­1 tiszta 1 fr. kr. középszerű fr. kr. alábbvaló fr. kr. Tiszta Búza 6 — 40 6 — 20 6 — Zab 1 — 56 1 — 50 1—44 Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — Kukoric­a 3 — 20 3 — 2 — 40 Kozs 3—4 2 — 56 2 — 40 Köleskása— — — Árpa 2 — 48 2 — 40 2 — 28 Köles— — —

Next