Kovacsóczy Mihály: Magyarkák 1845-ből (Lipcse, 1845)

Pepedeumenikák

Széplaki PETRICHGlICH - HORVÁTH K­ÁzÁlt. A­ ^ HonderűrL igazgatója; a m. Akadémia lev. tagja ; ’s az. Benne van, benne a’régen óhajtott eldoradóban! Boldog Lázi! ő akadémikus lett, ’s ezzel valősziníűleg falánkjai kiszedvék. Minő különös a’ világ, milly cse­kélységekkel boldogíthatja az emberiséget, ’s milly fu­karon szorongatja markában kincseit!... Lázi írt egy eredeti regényt, írt drámát, az „Álmokat­“ fordította Byront, ’s mind ezt ki is adta; de ki olvassa? arról hallgat a­ krónika. A’ kis Lázi olly sajátságos szélességgel stylizál, hogy a’ „Honderű“ nyájas olvasóját többnyire, mi­előtt a’ kifejtő pontig elérne, angyali álmok ringatják. Be­széljen azonban bármit a’ rosz világ, annyi igaz, hogy a’ nagy világba Lázi csempészte be a’ magyar belle­triai journalistikát, ’s hálátlanság lenne tőle e’ tekintet­ 13

Next