Bogyó Alajos: Korrajzok az 1848-1849-iki szabadságharcz és annak elnyomatása idejéből (Pécs, 1904)

Next