Murray: A jelenkori oroszok (Budapest, 1880)

GRENVILLE C. E. MURRAY ANGOLBÓL FORDÍTOTTA CSURGÓ GYÖRGY BUDAPEST, 1880 ír m Ji m m. a a w­­ t & 1011 m v MAGYAR; IROD. INTÉZET Ára 1 frt 40 kr.

Next