Podhradczky József: Magyar Ország karainak, s rendeinek szavazati joga a köz gyűléseken (Buda, 1847)

MAGYAR ORSZÁG KARAINAK, S RENDEINEK SZAVAZATI JOGA A KÖZ­GYŰLÉSEKEN. STÁTUS RENDSZER ÉRTELMÉBEN IRTA, S KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL AZ EGYHÁZI RENDÉRE, ÉS A SZABAD KIRÁLI VÁRASOKÉRA FEJTEGETTE PODU­RADCZKY JÓZSEF, FŐ MÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLI UDVARI KAMARA SZÁM­VEVŐ SZÉKÉNEK TISZTE, TEKÉNTETES NEMES TRENTSÉN, ESZTERGÁM, ÉS BORSOD VÁRMEGYÉK TÖRVÉNY­SZÉKES BÍRÁJA, S A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG LEVELEZŐ TAGA. UDÁ ? ÍIY SIRIJÁN ÉS BAGÓ BETŰIVEL MDCCCEL.

Next