Tanulmányok az általános és különösen magyar-osztrák egyesülési jog (uniojog); továbbá Magyarország közjogának alaptartalma; és a király alapjogai felett. Figyelemmel a jelen politikai helyzetre (Pest, 1864)

TANULMÁNYOK AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖSEN MAGYAR-OSZTRÁK EGYESÜLÉSI JOG (UNIÓJOG), TOVÁBBÁ MAGYARORSZÁG KÖZJOGÁNAK ALAPTARTALMA, ÉS A KIRÁLY ALAPJOGAI FELETT. FIGYELEMMEL A JELEN POLITIKAI HELYZETRE. TEKINTETTEL A KORONA VALI ÉRTESÜLÉSRE, ÉS A KIEGYENLÍTÉSRE A NEM-MAGYAR ÖRÖKÖS TARTOMÁNYOK ÖSSZEGÉVEL, MELLY AZ 1723-BAN KIBOCSÁTOTT PRAGMATIC­A SANCTIO ÁLTAL FELÁLLÍTOTT EGYESÜLÉSI ALAPSZERZŐDÉSBEN III. (VI.) KÁROLY ÁLTAL, MINT EGYESÜLÉSI EGYIK SZERZŐDŐ FÉL, KÉPVISELVE VOLT. PEST, 1864. KERTÉSZ JÓZSEF GYORSSAJTÓNYOMÁSA, FELDÜNASOR 13. SZ.

Next