Fekete Antal: Gróf Széchenyi István vallásossága - Palaestra Calasanctiana a piaristák doktori értekezései az 1932. évtől 16. (Budapest, 1936)

Next