Tormássy János - Fábián Mihály: A Dunamelléki Ref. Egyházkerület története a reformációtól kezdve a jelen század elejéig (Sárospatak, 1867)

A DUBAMELLÉKI REF. EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL KEZDVE A JELEN SZÁZAD ELEJÉIG. Néhai Tormássy János, ezen egyházkerület jegyzője, később szuperintendense kézirata után közli Fábián Mihály, az őszödi ref. egyház lelkipásztora. Külön lenyomat a „Sárospataki Füzetek“ XI évi folyamából. SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel. 1867.

Next