Tormássy János - Fábián Mihály: A Dunamelléki Ref. Egyházkerület története a reformációtól kezdve a jelen század elejéig (Sárospatak, 1867)

Next