Szalay László: Fiume a magyar országgyülésen (Pest, 1861)

FIUME A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEN. SZALAY LÁSZLÓ ÁLTAL. PEST, 1861. KIADJA BÁTH MÓR.

Next