Csajághy Sándor: Glossák nemes Zalamegyének a' vegyes házasságok ügyébeni felirására (Pest, 1847)

GLOSSAR WEHES MLAHEGYÉWEH A’ VEGYES HÁZASSÁGOK ÜGYÉBENI FELIKÁSÍR1. EURÓPAI HÍRŰ ROTTECK KÁRÓL, NÉZETEI SZELLEMÉBEN. Talibus damnatoribus nostris etiam grntulamnr , qui enim scit vos, intelligere potest, non nisi grande aliquod bonum a vobis damnari. Et ut est aemulatio Divinae rei et humanae, cum a ▼abis damnamur a Deo absolvimnr. Tértül A p o 1 o g. C. i. Egy Hazafitól. PESTEJT, 1S4M. NYOMT. TRATTNER-KÁROLYI BETŰIVEL. +c'

Next