Hétfői Hírek, 1975. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-21 / 29. szám

.Véget ért a vívó-világbajnokság, párbajtőrben : 1 . Svédország, 2. NSZK A 3. helyért: Magyarország-Svájc 8:1 Tíznapos nagy versengés után vasárnap befejeződött a vívó világbajnokság. Az utolsó műsorszám a párbajtőr csapa­tok összecsapása volt. Délben kezdődött: nyolc csapat (Svéd­ország—Lengyelország, Svájc —Szovjetunió, NSZK—Auszt­ria, Magyarország—Románia) mérkőzött a továbbjutásért. A magyar csapat (a Körcsarnok­ban) kissé bizonytalan kezdés után, 3:2-t követően 8:2-es győzelmet aratott. Meglepetés­re a svájciak 9:1-re legyőzték a szovjet vívókat, a svédek kí­nos-keservesen a lengyeleket, az NSZK „nagy gólaránnyal” Ausztriát. 3:8 és 8:1 Az elődöntőben a nyugatné­met csapat 9:5-re legyőzte a svájciakat és akárcsak az el­múlt két évben így most is döntőbe jutott. A másik ágon Svédország mérkőzött a ma­gyar együttessel. Az Edling vezényelte svédek 2:0-ra el­húztak, a magyar csapat erejé­ből ekkor még futotta az egyenlítésre (2:2). Aztán a ma­gyar csapat összeroppant és végül 8:3 arányú, súlyos vere­séget szenvedett. A párbajtőr csapat döntő méltó befejezése volt a világ­­bajnokságnak: két remekül felkészített együttes fáradha­tatlan vívókat vonultatott fel. Amint várható volt, rögtön a svédek jutottak előnyhöz úgy, hogy Flodström 5:3-ra győzött az újdonsült világbajnok Pusch ellen, és Essen is le­győzte Behrt (2:0), aztán oda­­vissza győzelmek következtek, majd Jacobsson is legyőzte Puscht, s nem sokkal később a svédek már 7:3 arányú ve­zetéshez jutottak. Már úgy látszott, hogy si­mán jutnak el a svédek a vég­ső győzelemig, de a nyugatné­metek szívósan­ harcoltak, vé­gül is a volt világbajnok Edling remek találataival Svédország 9:5 arányban újra megszerezte a világbajnoki cí­met. NEGYEDDÖNTŐ MAGYARORSZÁG—ROMÁNIA 8:2, Schmitt és Fenyvesi dr. (3—3), Osztrics dr. és Erdős (1—1), illet­ve: Pongrác és Iorga (1—1), Popa és Szabó (0—0). SVÉDORSZÁG—LENGYELOR­SZÁG 7:7 (52:55), Edling, Jacobsson és Von Essen (2—2), Flodström (1), illetve Matwiejew (3), Jani­­kowski (2), Wiech (2), Barburski (0).NSZK—AUSZTRIA 9:4, J. Hehn (3) , R. Behr (3), Jana (2), Pusch (l), illetve Zobel—Wessely (2), Lind­ner (1), Müller (1), Niedermüller (0). SVÁJC—SZOVJETUNIÓ 9:1, Gi­­ger (3), Kauter (2). J. Evequoz (2), G. Evequoz (2), illetve Karagjan .(1), Lukomszkij (0), Abusahmetov (©> és Rasoko (0). KÖZÉPDÖNTŐ SVÉDORSZÁG—MAGYAROR­SZÁG 8:3, Von Essen (3), Ja­cobsson, Edling (2—2), Flodström (1) , illetve Schmitt (2), Fenyvesi dr. (1), Kulcsár és Osztrics dr. (0—0). NSZK—SVÁJC 9:5, Hehn (4), R. Sehr (3), Pusch (2), Jana (0), il­letve J. Evequez (2), G. Evequoz (2) , Kauter (1), Giger (0). DÖNTŐ SVÉDORSZÁG—NSZK 9:5, Edling (4) , Flodström (2), Jacobsson (2), Essen (1), illetve Beierstettel (2), Hehn (2), Behr (1), Pusch (0). A harmadik helyért Magyar­­ország csapata Svájc váloga­tottja ellen lépett pástra és Fenyvesi, Erdős (3—3), Oszt­rics (1), Kulcsár (1) győzelmé­vel 8:1 arányban megszerezte a bronzérmet. Az 5. he­lyért: Szovjetunió—Lengyel­ország 8:7. Fegyvernemek Miközben még javában ro­hamoztak a vívók, már elkez­dődött a mérlegkészítés, az eredmények értékelése. Tá­bor István a magyar szövetség főtitkára elégedetten nyugtáz­ta a csaknem 250 tagú világ­­bajnoki stáb munkáját és han­goztatta, hogy a külföldiek is felső fokon minősítették a vi­lágbajnokság rendezését és a sportszerű, magas színvonalú küzdelmeket. A világbajnokság szakmai színvonaláról kérdeztük meg dr. Kausz Istvánt, a volt világ­bajnokot, aki a következőket mondta: — Minden korábbinál dina­mikusabb, lendületesebb, a versenyzés stílusát tekintve el­­söprőbb a jelenlegi vívás — kezdte az egykori párbajtőrö­ző.­­ A fiatalokból álló csapa­tok az olimpia előtti utolsó igazi nagy bizonyítási lehető­séget akarták kihasználni, amikor teljes tűzzel és külön­leges harci indulatoktól ve­zéreltetve pástra léptek. Még­sem volt úgynevezett nemze­déki probléma. Az idősebb versenyzők éppen technikai tudásuk birtokában különlege­sen szép attrakciókat mutat­tak be, az ifjabb generáció képviselői pedig néhány jól begyakorolt és sokszor ered­ményes séma variálásával ope­ráltak. Azért voltak látványo­sak a küzdelmek, mert külön­böző iskolák képviselői csap­tak össze. Az egyes fegyver­­nemek közül a párbajtőr volt a legkiegyensúlyozottabb szám. Ha a kardban az egyéni ver­senyben­­ öt-hat esélyes akad,, akkor párbajtőrben 25—30 ví­vó veheti fel egyenrangúan a küzdelmet a végső győzele­mért. A számadatok nem csal­nak, éppen az arány jelzi a különleges erőviszonyokat. Ilyen mezőnyben minden he­lyezés értékesnek számít. Férfi tőrvívásban a magyar vívás nagyon elmaradt az élvonal­tól, a szovjet és francia ver­senyzők versenyfutását csak távolról szemlélheti. A fran­ciák remekül kamatoztatták klasszikus ismereteiket a tőr­vívásból, ugyanakkor felhasz­nálták a szovjet versenyzők atlétikus felkészítési módsze­reit is. Kardban még mindig meglehetősen szűk a mezőny, a most bevezetett kedvezmé­nyezettség lehetőségét a me­zőny tagjai még nem tudták kihasználni. Női tőrben fizikai­lag különlegesen képzett ver­senyzők kezelték fegyverüket a pástokon.•e­­hetetlen volt az a mestersé­gesen felfokozott várakozás, az a hangulatkeltés, amely a magyar versenyzők szereplé­sét kísérte. Sok „hozzáértő” valósággal megsértődött, ami­kor a hazai pengék képviselői döntő szituációkban nem aranyérmet nyertek, netán le­maradtak a dobogóról. Éppen arról feledkeztek el az „ered­ménykövetelők”, hogy a való­ban kiélezett küzdelmek a sportág fejlődését bizonyítják. Függetlenül a hazai pás­­tok kétségtelen előnyétől, a magyar sportolók mindenkép­pen jelentős teljesítményt nyújtottak, továbbra is a veze­tő szerepet játszó vivők között vannak. Szabó Ferenc A győztes svéd csapat: (balról) Jacobsson, Flodström, Edling, Essen. Mesterséges hangulatkeltés A világbajnokságon részt vett higgadt, nyugodt szakem­berek véleménye szerint ért­ O SZÍVROHAM ÉRTE, és egy mannheimi kórház inten­zív osztályán ápolják a 78 éves Sepp Herbergert, aki 1936-tól 1964-ig volt Németország, majd az NSZK válogatott lab­darúgó csapatának szövetségi kapitánya. Herbergert csak fe­e­lesége látogathatja.­­ AJÁNLATOT tett az EK-védő Bayern München a KEK-győztes Kijevi Dinamó­nak két mérkőzésre az euró­pai labdarúgó szuperkupára. A szovjet csapat vezetősége még nem adott választ. A KÉT ÉS FÉL HÓNAP alatt hét válogatott mérkőzést játszik az őszi szezonban a csehszlovák labdarúgó váloga­tott. Íme: Svájc, (szeptember 24., barátságos), Magyarország (október 15., barátságos), Ang­lia (október 24., EB), Portugá­lia (november 12., EB-selejte­­ző), NDK (november 19., olim­piai selejtező), Ciprus (novem­ber 23., EB-selejtező), Auszt­ria (december 3., olimpiai se­lejtező). Különösen nehéz dol­ga lesz a bajnok Slovan Bra­tislava legalább öt válogatott játékosának, mert őket még a bajnokságon kívül az Eb (el­lenfél a Derby County) is ter­heli. O ZOFF, a kitűnő olasz labdarúgókapus egyhangú szavazat alapján nyerte el a „legkiegyensúlyozottabb já­tékos” díját, amelyet az új­ságírók ajánlottak fel. O AZ V. DÓZSA-SPORT ez évi első száma a klub elmúlt negyedszázadáról emlékezik cikkekben, riportokban, ké­pekben. A lap Soproni János tollából megható visszaemlé­kezést közöl Kabos Endréről, az UTE egykori olimpiai baj­nokáról. O A V HUMANITÉ ha­gyományos versenyén meg­sérült Balogh Györgyi több hetes kényszerpihenő után az elmúlt héten már edzett. Amennyiben állapota meg­engedi, esetleg a MAFC ju­bileumi versenyén már rajt­hoz áll.­­ A TÁJÉKOZÓDÁSI FU­TÓK ötnapos küzdelemsoroza­tát, a Hungária Kupát au­gusztus 16—20. között rendezik meg Salgótarján térségében. Az előzetesen nevezett több mint 1200 versenyző között 450 kül­földi is található. Japán és olasz sportolók először állnak rajthoz a Hungária Kupa tör­ténetében.­­ „BIZTOS, hogy a kö­­r­nyöksérülés miatt közbeikta­tott kéthetes pihenő is közre­játszott abban, hogy Paragi legutóbb Szófiában 87 méte­ren túl hajította a gerelyt. Csak gratulálni tudok neki és edzőjének — Tamás Lász­lónak” — mondja Kulcsár Gergely, az atlétaválogatott gerelyhajítóinak edzője. „ NÉZŐREKORDOT je­gyeztek fel a napokban Reyk­­javikban. A norvég csapat el­leni olimpiai labdarúgó selej­tezőre (1:1) 13 000 szurkoló váltott jegyet. Ennyien még sohase voltak futballmérkőzé­sen Izlandban. TENISZ Prágában befejeződött a Csehszlovákia—Magyarország Davis Kupa mérkőzés. Az utolsó két egyes (Taróczy— Hrebec 6:4, 6:1, 6:2, Rodes— Bárányi 8:6, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4) után Csehszlovákia 4:1 arány­ban győzött. További elődön­tők: Spanyolország—Romá­nia 3:2, Svédország—Szovjet­unió 3:2. EVEZÉS Az országos női felnőtt baj­nokságon a győzelmeket Ambrus, Salamon—Kászonyi­­né, Jungi—Frochner, az MTK­­VM négypár­evezőse, továbbá az MTK-VM Vasas nyolcasa szerezte meg. ÖTTUSA Szombathelyi nyerte a moszk­vai nemzetközi verseny első számát, a lovaglást Sasics előtt (mindkettő 1100 pont), Hor­váth (1066) tizenkettedik, Ke­lemen (880) negyvenharmadik, Bakó a második akadályon bu­kott és könnyű sérüléssel kór­házba szállították. KERÉKPÁR Véget ért a Tour de France, a 27 éves francia Thevenet győzelmével. Az eddigi ötszö­rös első belga Merckx 2,47 mp hátránnyal a második. SAKK Szabó az amszterdami nem­zetközi versenyen a 45. lépés­ben győzött a dán Hamman el­len, s a 10. forduló után hár­mas holtversenyben az első he­lyen áll. A mesterek csoport­jában Faragó legyőzte a hol­land Diekst, szintén harmad­magával az élen áll. Nagy választékból vásárolhat ANTIK ÉS STÍLBÚTORT, MÁRKÁS PORCELÁNT, CSISZOLT ÜVEG- ÉS DÍSZTÁRGYAKAT, ÉRTÉKES FESTMÉNYEKET, CSILLÁROKAT Budapest V., Kossuth Lajos u. 1-3. Budapest V., Szent István krt. 3. Bútort - 1000 Ft értékhatár felett — OTP-re is árusítunk. Házhoz szállítás a jogszolgálattal. Díjtalan lakberendezési­­ tanácsadás. BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT A TOTÓ 29. heti telitalálata 1. GYŐRI DÓZSA—MOTIM TE 5:21 2. RÉPCELAK—KOMÉP 4:01 3. ALUMÍNIUM AJKA—PÁPA 1:1X 4. DOMBÓVÁR—K. TÁNCSICS 4 :1 5. PÉCSI BTC—MÁZASZÁSZVÁR 4:01 6. AURAL—NÖVÉNYOLAJ 2:2X 7. LŐRINCI FONÓ—GYÖNGYÖS 3:11 8. ESMTK—EMG SASHALOM 0:22 9. JÁNOSHALMA—KECSKEMÉTI SC 5:11 10. MEZŐFI SE—SZEGEDI DÓZSA 3:01 11. SÁTORALJAÚJHELY—ÓZD 1:42 12. SZEGEDI VSE—PÉCSI VSK 2:01 13. TÖREKVÉS—SZOLNOKI MÁV 0:22 14. PÉT—KÖRMEND 0:12 R­ajtra készen az úszók is — FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL — Néhány napos tartózkodás után a résztvevők többsége felteszi a kérdést, miért adta a Nemzetközi Úszó Szövetség a rendezést Kolumbiának. Az elégedetlenséget főleg az vált­ja ki, hogy egyre több vezető­től és versenyzőtől lopják el a pénzt, az órát, az egyéb ér­téktárgyakat. Ada Kok, a volt híres holland úszónő kijelen­tette: mit ér a szép környezet, a ragyogó napsütés, ha nem vagyunk biztonságban. A legújabb áldozat Her­mann Henze, a nyugatnémet küldöttség egyik vezetője, aki­től a hotelben 400 dollárt lop­tak el. Másokat az utcán állí­tanak meg, és késsel, pisz­tollyal kényszerítik értékeik átadására. A rendezők ugyan mindent megtesznek, hogy a kétes személyeket letartóztas­sák, de egyelőre tehetetlen­nek bizonyulnak. A vízilabdázók már szom­baton elkezdték világbajnoki vetélkedésüket Caliban, az úszók első rajtja ked­den, a magyar idő szerint délután sorra kerülő elő­futamokban lesz. Ekkor a magyarok közül el­sőként, Verrasztó Zoltán és Rudolf Róbert rajtol a 100 mé­teres hátúszásban. Verrasztó­­nak ez a gyengébb száma, de mindenképpen elvárható, hogy az első öt között végez­zen. Rudolf a világrekorder­­ Roland Matthesszel került egy előfutamba. Az esélyesek névsora ebben a számban: Matthes, az ame­rikaiak, s van két titkos je­lölt is, a brazil Arantes, és a kanadai Pickell. A nyitónapon, mintegy az amerikai bajnokság visszavá­gójaként várhatóan világcsú­csot hozhat a 200 méteres férfi gyorsúszás, a világelső Furniss és az ex-csúcs­­tartó Shaw között. Az euró­paiak, Nocke, Krilov, Pyttel és társaik a helyezésekért küzdhetnek. A 200 női vegyes­úszás Ulrike Tauber „hitbizo­­mánya” már évek óta, legfel­jebb az allround Kornélia Ender veheti fel vele a har­cot győzelmi reménnyel. A 100 méteres férfi mellúszás­ban legalább egy tucat ver­senyző esélyes valamelyik éremre, míg a­z­X100 méteres női vegyesváltó aranyának abszolút várományosa az NDK. A magyar csapat egyébként inkább még egy nappal to­vább tekint, s a szerdai programot várja fokozott izgalommal: ekkor lesz a 400 férfi vegyes,­, Hargitay András nagy száma. K­lubhűség Elképesztő, hogy mi van a labdarúgóvilág­ban — egy év alatt feltűnik, él­re tör egy fiatal játékos s az idény végén, 6—7 csa­pat is el akarja szipkázni. Ilyen gyerek, mert csakugyan csaknem gyerek Mütyür Misi is, aki valóban me­teorként vágó­dott az élvonalba. S most kérdem tőle — valóban annyian, akarták elhurcolni az „anyaegyüttes­ből — Valóban, szinte nem is ér­tem­. Nos, én értem. Abszolút kétlábas — egyetlen lába se hiányzik — van szíve — ha nem lenne, nem ülne velem szem­ben — feje se utolsó, pontosan, precízen válaszol minden kérdé­semre, vagy nem válaszol, ami szintén jó tempó­érzékre vall. Kel­lemes beszélgető­­partner, annál in­kább, mert általá­ban én beszélek helyette. — Állítólag a legélvonalbelibb csapatok is hívták — és mégis ma­radt. — Maradtam — mondja szűksza­vúan és én csak bámulom a klub­hűség bámulatos példaképét. Aztán irigyen odavetem v­olt, ha nekem a sajtó területén ilyen ajánlatot tennének. Hallot­tam, hogy egy másik klub meg felajánlotta a Ho­tel Interconti­nentalt a teljes jövedelemmel együtt. A félbemaradt lakatos, de nagy­lábú focista (47- es cipőt hord), et­től olyan rettene­tesek a bombái, tiltakozva mosoly­gott. — Na, ilyesmi­ről azért szó se volt. Látja, hogy egy egészen régi típusú Mercin já­rok. Tény, én meg az ugyancsak ré­gi típusú villamo­son, de azért to­vább vájkáltam a klubhűség ifjú apostolában. — De mégis mi indította arra, hogy ilyen eluta­sító gőggel hányt fittyet a legpaza­­rabb ajánlatra. Hiszen önt arany­ba kéne foglalni. Valóságos tüne­mény az anya­giasságtól nem mentes focivilág­ban.­­ Hatalmas meny­­nyiségű őszinte­ség ült ki az ar­cára, majd ennek megfelelően vá­laszolt. — Mi az ördög­nek mentem vol­na máshova, mi­kor a saját klu­bomtól kaptam a legjobb ajánlatot. (n. s. l.)

Next