Hétfői Hírek, 1981. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-05-18 / 20. szám

jelenti SZÁZADIK ÉVFORDULÓ. 1881-ben alakult meg az Első Magyar Mozdonyvezetők Köz­ponti Segély Egylete, melynek elsődleges célja a szerencsét­lenül járt vagy megbetegedett mozdonyvezetők, halálesetek­nél pedig a hátramaradottaik­ segélyezése volt. Szombat dél­előtt a Nyugati pályaudva­ron ünnepség keretében emlé­keznek az évfordulóra. Folyékony cukor. Egy év alatt 50 ezer tonna folyékony cukrot gyárt a Szabadegyházai Szeszipari Vállalat. Az új ter­mék szállítására a VOLÁN 14. számú Vállalata tíz korszerű, egyenként 30 tonnás hűtőtar­tályos kocsit állított munkába. Persely Változnak az idők! A Ve­­lencei-tó melletti község ká­polnájában kicserélték a persely fölötti „Adakozza­tok” táblácskát: „Ne törd fel, naponta kiürítjük!” Amen! (hoppé) Óriás­tökmag­király „Akar ön egy babtőről 35 kiló gyümölcsöt leszedni? ... Akar vietnami tökma­­got, melynek termése 2 mé­teresre megnő?... Akar dél­­amerikai óriásparadicsomot, óriás-holland paprikát ?” Hogyne akarna a honi kertbarát! Csupán pénz kérdése, hogy e „csodákhoz” hozzájusson. Egyre több kertész hirdeti különleges magjait, palántáit. Például Fazekas Endre óbudai mes­ter is, aki egy szem magért 10, egy palántáért 15 forintot is elkér. Mégis az ország különböző tájairól keresik a vevők. Ki sajnálná a pénzt a különlegességekért? A nagy hozamú fajtákért? A bökkenő csak ott van, hogy a speciális magokra szakosodott kertészek a kel­leténél mélyebbre nyúlnak a vevők zsebébe. A Vetőmag­termeltető és Értékesítő Vál­lalat ugyanis — mint kora tavasszal a HH-nak nyilat­kozták vezetői — hozott be ritka és egzotikus zöldség- és virágfajtákat hazai szaporítás céljából, ám az igényeket teljes egészében még nem tudják kielégíteni. A Rotten­­biller utcában levő Minta­bolt vezetője szerint még most is kapható egy-két cse­mege: bőven termő babjuk is­ van. Zacskója 11 forint, és egy tasakban 100 mag lapul. „Holland” paprikát (magot) nem tartanak, mivel tulipán­országban nem termesztenek olyan jó fajtákat, mint a­ mieink. Vajon honnan szerezte be „óriásait” az óbudai kertész? Kérdeznénk tőle, de nem áll szóba velünk. A III. kerület, Testvérhegyi út 26. alatti vil­lájának kertjében — enyhén szólva — gorombán közli: „Nem szolgálom ki magukat! Lelevelezték velem, hogy jönnek? Nem vásárolni akarnak? Akkor meg főleg nem adok semmiféle felvilá­gosítást!” Így hát dolgunk végezet­lenül távoztunk. A III. kerü­leti tanács adócsoportja nem nyilatkozott arról: egyáltalán adózik-e Fazekas Endre kü­lönleges palánták és magok ezreiért? Tartunk tőle, hogy „állam bácsi” megint egy ki­csit pórul jár. És a kertba­rátok? ... —sz—d— i lesz veled Hibás rekonstrukció ütötte sebek Készül a tanulmányterv Egyéves kényszerszünet után májusban megnyílt az egykori Várbazár környez­te Budai Ifjúsági Park. Tegyük hozzá, ideiglenesen. Ybl-hagyaték Mint ismeretes, tavaly egy koncert során a tolongó tö­meg a díszes építmény kőkorlátjának egy részét ledöntötte. A szakemberek megállapították: a műemlék állapota rossz. A BUVATI rohammunkával korlátrend­szert tervezett, hogy a ven­dégsereget távol tartsa a rozoga oszlopoktól, így most ismét tarthatnak itt rendezvényeket, ám a kor­­látrendszer jelentős területet rabolt el a parktól. Jelen­leg háromezerrel keveseb­ben szórakozhatnak itt. — A Fővárosi Tanácstól megbízást kaptunk a múlt században épült műemléki együttes rekonstrukciós ter­vének elkészítésére — tá­jékoztatott Miháltz István, a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat építész-ter­vezője. — Hiszen a város­kép szerves részét képezi a Várbazár 250 méter hosszú építménye. Az Ybl Miklós tervezte Várbazár az 50-es évek vé­gén — amikor az ifjúsági parkot itt kialakították — már átesett a rekonstrukci­ón. Ez azonban — a szak­emberek szerint — sok hi­bával és elnagyoltan történt s a most jelentkező bajok egy része is ebből ered. — Mi hát a teendő? — Előzetes felmérésünk szerint mielőbb kívánatos az egész együttes közműve­sítése, a csapadék- és szennyvíz-elvezetési és fűtési rendszer kiépítése. Folyé­kony műanyag szerrel injek­tálni kell a falakat. Megol­dásra vár a bazársor 20—22 helyiségből álló szobrászmű­­termeinek szigetelése, a pompás pergolasor és mell­véd faragott kőoszlopainak, ballusztrádjainak megerősí­tése. Műemlékben beatkoncertek — Az ifjúsági szórakozó­hely további sorsa? — A hely véleményünk szerint nem alk­almas arra, amire most használják, ezért új helyet kellene ke­resni ifjúsági park céljára. Valamikor szolid táncos helynek tervezték, nem pe­dig beatkoncertekre. Előze­tes számításaink szerint a műemléki helyreállítás költ­ségei meghaladták a 150 millió forintot... A Várbazár felújításá­nak tanulmányterve jövő év elejére készül el. (mécs) Lepedőkötélen akart elillanni Virágcserépbe rejtette a „szajrét” Lepedőkből kötött hágcsón menekült az alkalmi tolvaj, de nem volt szerencséje. A többszörösen büntetett Bakos András április 30-án ittasan ment be munkahe­lyére, mire főnöke hazaküld­te őt. Bakos váratlan „sza­badnapján” meglátogatta a Gyulai Pál utca 6. szám alatt lakó anyósát, azonban a lép­csőházban felkeltette érdek­lődését egy, a második eme­leten folyosóra néző félig nyitva hagyott ablak. Bemá­szott a lakásba, s az ott ta­lált kilencezer forintot, va­lamint a negyvenegyezer fo­rint értékű ékszereket „magá­hoz vette”. Ezután a lépcsőház felé — attól tartva, hogy a szomszédok meglátják — nem mert távozni, összekötötte hát a lakásban talált lepedőket, s egy zárt udvarra néző má­sik ablakon át próbált le­ereszkedni. Igen ám, de a lepedőkötél csak az első eme­letig ért le. Itt kapaszkodó lá­ba megcsúszott, lezuhant és ennek következtében lábtö­­rést szenvedett. Veszélyhely­zetében­ szabadulni akart a lopott értékektől. Az udva­ron talált egy virágcserepet, abba helyezte el azokat, gon­dolva, hogy majd visszajön értük. Erre persze már nem kerülhetett sor, rátaláltak és bűntette kiderült. Ügyében a nyomozást a VIII. kerületi Rendőrkapi­tányság befejezte, s azt vád­emelési javaslattal továbbít­ja az ügyészségnek. (Ivanovich) Vásárnaptár A rövidítések jelentései: or­szágos állat- és kirakóvasár -vák, országos állatvásár -oá, autóvá­sár -ov. Május 18.: Decs, Dédestapol­csány, Mátészalka, Mohács, Nyír­­acsád, Szil -vák, Bélapátfalva -oá. Május 19.: Felsőn­yárád, Hatvan, Jászárokszállás, Kiskunlacháza, Re­­göly, Sümeg -pák, Kiskunlacháza -av. Május 20.: Alsónémedi, Bi­­harkeresztes, Jánosháza, Kápolna, Rudabánya, Vajszló -oák. Május 21.: Zánka -oá. Május 22.: Gyön­gyös, Véménd -oák. Május 23.:­­ Május 24.: Abony, Érsekvadkert, Jászberény, Kalocsa, Kiskunfél­egyháza, Tápiószele, Vác -pák, Csongrád, Debrecen, Hatvan, Ka­locsa, Komárom, Miskolc Nyír­egyháza, Pápa, Siklós, Siófok, Szeged, Vác­­av. n­k­ár 81 résű leányka. Szo­ba­ reggeli, szoba­­félpanzió, szoba­három étkezés, szex und zimmer. Apartman, csak közművesített gyerekeknek. Nap­­tejnap. Pali. Éjjeli. W. C. a Fény- tóra tájolva. Re­neszánsz kutyaól, fajtiszta blöki. Ke­rítés. Kerítés. Change, Geld­wechsel, forint­­kiutalás. Hotel Hűhó. De­rekáig üveg, fene­kéig lodzsa. Való­di álmennyezet! A drinkbárban: Zon­­derklassze Maca. Lóvé sztori. Ve­szélyességi pótlék, szeszélyességi pót­lék. Vízisí, szauna, lék. Vízisí, szauna, pénzváltó, lóváltó, hamis váltó. Masz­­százs, körzongora. Különterem, lo­vagterem, játék­terem. Mini Golf­áramlat. Széf, séf. Reggeli torna, déli­báb, ötórai tea, esti mese. A fordítva. Lengőte­­ren. Szelíd csó­ké, pingpong, lánycsalád, vérmes főbejáratot ma­sakk, sikk. Légy szúnyogok. Unó-­gyár turisták is itt, légy ott. Légy-­káink is bánni megtekinthetik, ott. Szerelmi ház fogják. Turistaparadi­comszög, üzemi Privátszállás de csőm... Drága a négyszög. Az én Luxe. Bájbó házi- paradicsom (is), drága magzatom, asszony, utcai fék­ (münz) Balatonborzasztó. A más büdös köly- Üdülőhely a nagy kő. Fényvédő krém, tónál. Kissé ki­ naptej, esik, de kies. És Társalgó, nyárra vár min­­nyad­t fikusz, friss denkit. Kényes íz- pletyka. Csipkebeé­­lésű segédmunkást kér, nótafa. Szép­ és egyszerű millió­­ségverseny, tom­­most. Íme: bola. Gyereknek Vállalati üdülés, célbapisilés, apu- Nyugdíjasnak elő-­nak sörmeccs. Tő­­szezon, főkönyve­­vé, rogyásig, lőnek főszezon. (Gatyáját is rá) Kötött napirend, fizetővendég­szabad strand. Bi- szolgálat. Turista­­kinis főnökasszony, osztály. Kiadta­­testhezálló titkár- Lak, műút és vasút nő. Piriké, a könyv közt. Kétszáz fü­­velésből, talpig h­nt, kilencven de­­semmiben. Nap- cibel. Műemlék fürdő, pofafürdő, házinéni, ízléssel Porszívás harmad- berendezett fészer, nap, rongyrázás Agyhuzat, kereszt­mindennap. Hó- huzat. Hideg-he­­lyezkedés, helyes- degvizes szoba, kedés. Étterem: A­ pótágyazható pót­turnus, B-turnus, a ágy. A fürdőben gondnok macskája, meleg kilincsvár- A la carte. Rizs tás. Mellékhelyi­­rizzsel. Avagy még a megyehazó­ MODERN MŰGYŰJTŐK Mészáros András rajzai 14 ország szakembereivel Május 21—22-én rendezi III. tudományos konferenciá­ját a Magyar Traumatológus Társaság égési szakosztálya. A rokkantak nemzetközi évének rendezvénysorozata keretében tartott tanácskozás fő témái között az égési sé­rültek orvosi és társadalmi rehabilitációja mellett az égésbetegség legfontosabb szö­­vődményeinek kezelésében elért újabb eredmények is szerepelnek. A konferencián 14 ország számos szakembere vesz részt. Fiáker után Konflis és motorcsónak Nagy sikere van Győrött a városnéző fiákerezésnek. Fe­hér Mihály hajtó áprilisban több mint száz fuvart csinált. A sikeren felbuzdulva Győr-Sopron megyei Idegen­forgalmi Hivatal a közeljö­vőben egy K­onflist is forga­lomba állít, s tervezik a mo­torcsónakos városnézés beve­zetését. RADU LUPU zongoraestje Zeneakadémián­ Kiváló román pianista, több nemzetközi zon­goraverseny győztese ad Schu­bert- és Brahms-műveiből hang­versenyt május 30-án, szom­­bat este a Zeneakadémián. Je­gyek válthatók az Országos Filharmónia jegypénztárában (Vörösmarty tér 1.), a Zeneaka­démián és az üzemi közönség,­szervezőknél. 11 Vonatfütty a fácánoknak Száguldás" a Fertőzugban Nosztalgia a Nosztalgián - Kormozzák a masinisztát­­ Amatőr vezetők Kolompot a századforduló egyenruhájában feszítő vas­utas. Indulásra készen „to­páráékoz” a hatalmas füst­­jelleget eregető mozdony, udvariasan tessékelik fel az utasokat a fapados vagonok­ba. Odabenn ragyogó tiszta­ság, csillogó ablakok, a ka­lauzok táskájából féldecis ha­sas barackpálinka s tepertős­pogácsa kerül elő. A hang­szórókból vidám polkák és valcerek hangzanak. Ha így ment ez nagyanyáink, idejé­ben, akkor bizony szép lehe­tett a vonatozás__ Most, 1981-ben, az osztrák Neusiedl am See állomásról indul a menetrend szerinti Nosztalgia expressz Fertőúj­­lakra. Az új utakat kereső idegenforgalomban a Loko­motív Tourist leleményesen „régi utat” ötlött ki: techni­kai csodákkal ellátott vilá­gunkba visszalopta a múltat. Csaknem 40 kilométeres sza­kaszon pöfög végig a gőzös, nagyokat füttyentgetve a ke­reszteződésekben. A jelzés nem is annyira a közlekedő gépkocsiknak, gyalogosoknak szól — ritka látvány itt a motorizáció, hiszen a Fertő­zug gyönyörű tájvédelmi te­rületén halad végig a pálya —, hanem a nyusziknak, fá­cánoknak, őzeknek. Vigyázat, legalább 30—40 kilométeres sebességgel robogunk! A Lokomotív ezt az utat a Blaguss Reisennel közösen szervezi. A két iroda vezető­je, Csiszár Imre és dr. Ro­bert Blaguss most a nyugati nagy lapok, a szaksajtó kép­viselőit hívta meg a Nosz­­talgiára, egynapos gazdag programra. (De a kisvasút áprilistól szeptember végéig ugyanezzel a műsorral csü­törtöktől vasárnapig a turis­ták rendelkezésére áll.) Ki gondolná, hogy ennek a kis vonatnak évi 6 millió schil­­linget kell „termelnie’’, s ezt össze is pöfögi! Plöchl Mihály mozdonyvezető csak derül az amatőr fotósok különleges igényein: van, aki azt kéri, jól kormozza össze magát. S, hogy mindez csak játék, azt a szerelvény­ utolsó ko­csijai mutatják: hatalmas Blaguss-buszok, mikrobuszok, személyautók követik pőre­kocsikon a vagonokat. Ezek­kel lesz a visszaút. Fertőszentmiklós a végál­lomás. A cigányzenés ebéd után az út — most már busszal — Nagycenkre vezet. Látogatás a Széchenyi-kas­­télyban, majd újabb vona­tozás a múzeumvasúton. (A bátrabbak vezethetik is egy kicsiny szakaszon a Nosz­talgia expressz „kistestvé­rét”.) Ezután lovasbemutatón vesznek részt a turisták a hí­res hársfasoron. Mindezt nyíltparázsos szalonnasütés követi, majd Sopronban feje­ződik be a program. (somogyi) ! A A Skála arámlata A Skála Budapest Nagyáruház lakástextil-osztályán május 14-től Csehszlovákiából importált PVC és faltól-falig szőnyegek vására amíg a készlet tart. Kenur, 300 cm széles szőnyeg PVC, 150 cm széles PVC, 100 cm széles Várjuk kedves vásárlóinkat! 830 Ft 145 Ft 103 és 115 Ft SKÁLA- :,JXW W'-»* •• | life. L -r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék