Heti Új Hírnök, 2004. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

2004-08-04 / 31. szám

A szex nem fér meg a gyógyítással Ha valakinek a régi világban lelki panasza volt, felkeres­te a falu papját vagy lelkészét. Ez azonban ma már kezd kimenni a divatból, így maradnak a barátok, pszicholó­gusok­­ vagy az okkultisták. Arról,hogy mi módon könnyítheti meg a fizikai kontaktus a lelki zavarokkal küzdő emberek mindennapjait, Bodnár Edit masszőrrel beszélgettünk. - Három éve foglakozok ezzel a tevékenységgel. Korábban csak az érzéseimre, és képességeimre ha­gyatkoztam, nemrég pedig sikerült képesítést is szereznem - mondta el a masszőr. - Fontos, hogy a szakem­ber pozitív világlátással rendelkez­zen, és szeretetet tudjon adni. Nem elég, ha valakinek jók a megérzései, minden egyes pácienshez egyedi módon kell fordulnia. Igazából csak azoknak az embereknek a problé­máin lehet segíteni, akik elfogadják a masszőrt és akiket ő is maradékta­lanul elfogad. KEMÉNY NYAK - MUNKAHELYI KONFLIKTUS A hölgy elmesélte, hogy ez a munka a pszichológusokéhoz ha­sonlít. A masszírozás közben nem csak a testet, de a lelket is frissíteni kell. A betegségeknek, izomgör­csöknek mindig valamilyen pszi­choszomatikus kór húzódik a hátte­rükben. A testrészek ilyenkor tér­képként működnek, és rögtön kide­rül, honnan ered a probléma. - Ha valakinek nagyon kemény a nyaka például, megkérdezem, volt­­e valami konfliktusa a munkahelyén - magyarázta Edit. - Ekkor rácso­dálkoznak, hogy én ezt honnan tu­dom. Ezután már könnyen megnyíl­nak az emberek, és könnyű velük dolgozni. Nem csupán arról van szó, hogy helyrerakom őket és fizetnek, hanem oldások és kötések is kiala­kulnak miközben beszélgetünk. NEM SZEXRŐL SZÓL­ ­ A férfi kuncsaftjaim gyakran te­relik az erotikus oldal felé a kérése­iket - folytatta a masszőr. - Azt hi­szem nincs mit csodálkozni ezen, hiszen ennek a munkának az alapja a testi érintés, ami nyilván beindítja a hormonokat is. Talán nem is lenne hímnemű az, aki egy idő után nem a nőt látná a szakemberben. Persze ezeket a félreértéseket könnyen tisz­tázni lehet. Az a tapasztalatom, hogy az emberek sokszor összeke­verik a Thai masszázst a szex masz­­százzsal. Elmesélik, hogy jártak Thaiföldön és ott milyen ügyesek a lányok. Többen pénzt is ajánlaná­nak, ha teljesíteném különleges kí­vánságaikat. Azt gondolom, hogy a szexet nem jó összekeverni a „gyó­gyítással”. Bár mind a kettő ősi te­vékenység, mégis úgy érzem, hogy szexmasszőrök szégyent hoznak a szakmára. KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK Valójában Edit azért választotta ezt a foglalkozás, mert már gyerek­kora óta rendelkezik olyan képessé­gekkel, amelyekkel hozzájárulhat az emberek boldogulásához. Saját be­vallása szerint belelát a gondolatok­ba, de ezt nem szereti hangsúlyozni munkája közben. Új érdekes, szórakoztató sport hódít Miskolcon, a ti­zenévesek körében. A brin­­gázás, a görkorizás, a gör­deszkázás mellett megje­lent a meteorozás is. A játék nagyon egyszerű: csu­pán cipőfűző, szalag és két tenisz­labda szükséges az előállításához. Ez a szerkezet pörgetve olyan lát­ványt nyújt, mintha meteorok zu­hannának a levegőben. - Ha időnk van és tehetjük, min­dig eljárunk gyakorolni - mesélte Király Alexandra, aki szintén a sport szerelmese. - Bár most is csepereg az eső, minket akkor sem lehet eltántorítani. Egy éve űzöm ezt a sportot, Budapesten, a Sport­szigeten ismerkedtem meg vele. Nem olyan nehéz megtanulni, ha­­ Ebben a világban már mind a második személy parafenoménná képzeli magát. Az embereknek el­me van a túllihegett jósokból, a jővő be látókból. Kiábrándultak és töb­ben csalódtak is bennük. Az egye képességeimet csak akkor haszn­­om, ha a kezek­em teljesen megny. felém. Természetesen előbb meg­kérdezem, hogy szeretné-e, hog ilyen irányból is “megvizsgáljam” VERSEK LELKI TÁMASZKÉNT Ha a misztikára nincs is szüksé mindig jól jön a lelki támogató amit Edit legtöbbször egy-egy ve elmondásával valósít meg.­­ Fontos, hogy a masszírozott* érezzék, valami pluszt is kaphatni nálam. Én verseket mondok neki hogy helyrebillentsem a leli egyensúlyokat. Néha sokkal több jelent egy pár soros költemén mint ha órák hosszát nyüglődnél a problémák miértjein. Mint vers, tudom, hogy kinek mikor mily­ hangulatú lírára van szüksége,­­ ők is meglepődnek, hogy az tény­leg egyedileg nekik szól. Néha versek hatására egyszerre est megvilágosodik előttük a megold, és mosolyogva mennek haza tőle. Viczay s valaki egyszer rájön a technikájá­ra. A fővárosban a meteorozásna már külön klubja van, városunk­ban még csak tizen-tizenkette űzik a játékot. Először csak a ma­guk szórakoztatására gyakorolga­tak, de mostanság már fellépési le­hetőséget is kaptak. Legutóbb­i egyetemen mutathatták be tehetsé­güket. — Később, ha már ügyesebbe leszünk, a teniszlabdákat felvál­hatják a tűzgolyók - tette hozá Négyessy Adrienn, a barátnő. Természetesen az sokkal látványo­sabb, kiváltképp, ha sötétben fo­gatja az ember a meteort. Nyílva nagy gyakorlat és jártasság szük­séges hozzá, mivel veszélyesebb az eredetinél. Viczay 1 TŰZOLTÓAUTÓ MADZAGVÉGEN Lángoló barátságból Bensőséges hangulatú ünnepségre került sor az elmúlt héten a mis­kolci tűzoltóság előtt. Miskolc testvérvárosából, Asch­haffenburgból két használt tűzoltó autó érkezett, amelyet az ottani tűzoltók ajánlottak fel. Káli Sándor, Miskolc polgármestere elmondta, hogy sokszor meg­kérdőjelezik a testvérvárosi kapcsolatok értelmét. Ezeknek a kétke­dőknek jó válasz ez a mostani kis ajándékozási ünnepség. A német adományozók valóban kitettek magukért. A két autó Miskolcra történő eljuttatása valóban nem lelhetett egy­szerű, hiszen a kocsikat elnézve többe kerülhetett az üzemanyag és a sofőrök napi díja, mint maguk a gépek. Végül nem is bírta a nagy tá­volságot a kisebbik jármű motorja, mert útközben tönkrement. Az ünnepség végén az üzemképes tűzoltó vontatókötélre vette leharcolt térsát és elhúzta az átadás helyszínről. pl

Next