Heti Pesti Riport, 1992 (1. évfolyam, 1-30. szám)

1992-08-21 / 11. szám

20 Szécsi Pál — filmen Több korosztály bálványa volt, emlé­ke még ma is él az emberekben. Szé­csi Paliról, a hazai popzenei történelem első halottjáról van szó. Sajnos, tizenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy en­nek a rendkívüli egyéniségnek végre megjelenhessenek a legjobb dalait tar­talmazó lemezek. Ma is érthetetlen, hogy a hatvanas-hetvenes évek akkori kulturális vezetősége miért nyomta el ezt a tehetséges énekes-előadót? Nemrégiben két kazetta is megjelent tőle, az egyik a Mint a violák címmel, a másik egy korhű dokumentum, váloga­tás Demján Edit legjobb sanzonjaiból, „Két összeillő ember" címen. (Sajnos, igen rövid ideig játszották a Szécsi Pa­liról készült dokumentumdarabot a Tháliában, amely az egyik legjobb dal címét viselte: „Csak egy tánc volt, A fő­szerepet Dávid Sándor játszotta). De ezzel még nincs vége a Szécsi Pál-emlékanyagoknak, hiszen a Mag­­neoton tervezi, hogy kiadnak egy ka­zettát, melyet a kiadó színész-énekes sztárja, Gergely Róbert énekel Meglehetősen régi ügy, hogy ké­szülne Szécsi Paliról egy film is, termé­szetesen­ Gergely Róberttal a címsze­repben. A film részleteiről a rendező­vel, Mészáros Mártával beszéltem. — Jó pár éve rendelte meg a pro­dukciót a Televízió, a forgatókönyv el is készült, melyet el is fogadtak. Csak­hogy, közben személyi és műsorpoliti­kai változások történtek a tévében. A TV 2-nek, például, egyáltalán nem kell a film, ugyanis „ők" nem tartanak igényt szórakoztató mozira. Időközben, mint ahogy ez lenni szokott, mostaná­ban, már pénz sincs a produkcióra an­nak ellenére, hogy meglehetősen ke­vés az az összeg, melyből le tudnánk forgatni a filmet. — Kik játszanék Gergely Róbert mellett a főbb szerepeket? — Demján Editet egy híres lengyel színésznő Anna Dymna alakítaná, de Tordai Teri, Hernádi Judit és Kútvölgyi Erzsébet is szerepet kapna a filmben. Elvis, a király soha az életben nem halhat meg! Mindig akad valaki, aki ta­lálkozik vele, akár a Bahamákon, akár egy eszkimó kunyhóban. Az emberek, főleg az amerikaiak egyszerűen nem tö­rődhetnek bele abba, hogy a rock kirá­lya nem létezik többé. Innen, az óceánon túlról, mintha egy kicsit realistább lenne Elvis Presley megítélése. Elandalodunk,­­óh, óh, de mennyire, — a klasszikus Elvis dalokon, de néha már összekeverjük Paul Anká­­val, s csak ámultan figyelünk, miféle őrült hatással van még ma is Presley a közönségre. Elvis él! — sikolt még mindig több tíz­ezernyi amerikai. — Én láttam! Itt, Euró­pában, közelebbről a volt keleti blokk­ban pedig Elvis klubok alakultak. Az em­ber nem is érti, miért? Kétségtelenül ha­tásos volt a király, de mennyivel lélek­­melegítőbb a Beatles! A „gombafiúk" megmaradtak az európai hatvanas évek nagy generációjaként, Elvis Presley pe­dig most sokat érő bélyegeken nevet ránk, 57 évesen. Akadt egy asszony Amerikában, aki megesküdött, hogy a múlt évben látta Presley-t St. Louisban, szemtől szembe egy színházban, ahol a régen­ holt éne­kes koncertet adott. S akadt egy üzleti vállalkozás, amelyik megnyergelte a bo­lond nő látomását, s bélyeget adott ki Elvisról. Az Elvis őrület talán sohasem szűnik meg A sztár halála után tizenöt évvel is gazdagodnak az ügyesek. Nem kellene már békében nyugodnia? Haovd Elvist aludni!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék