Heti Válasz, 2012. október-december (12. évfolyam, 40-52. szám)

2012-10-25 / 43. szám

ső Il­it LU.. .11 2012 október 25. I ■ Tíz filiálé - új fenntartók A kulturális államtitkárság elképzelé­sei szerint tíz jelentősebb vidéki intéz­ményt országos gyűjtőkörű nagyobb múzeumok fenntartásába adnak. Az érintett múzeumok túl nagyok ahhoz, hogy az adott település önkormány­zata tartsa fenn őket, vagy különleges profiljuk miatt kívánatos az integrá­ció. Hasonló megoldás eddig is volt: az esztergomi Vármúzeumot és a sá­rospataki várkastélyt például régóta a Magyar Nemzeti Múzeum működteti, a látogatottsági adatok alapján sike­resen. A Magyar Természettudományi Múzeum megerősödik a gyöngyösi és a zirci múzeum integrálásával, a két éve felújított Mátra Múzeum ugyanis az or­szág egyik legkorszerűbb és legvon­zóbb vidéki közgyűjteménye (harmadik fináléként csatlakozhat a Hatvanban tervezett vadászati múzeum, mely uni­ós idegenforgalmi célú támogatásból épül fel 2015-ig). L. Simon László re­méli, hogy a tízes lista már nem mó­dosul az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon, de egyelőre csak terve­zetnek tekinthető. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM: Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csőti Monostor Középkori Romkert (Békés) Nagycenki kastélymúzeum Vajai kastélymúzeum Báthory István Múzeum (Nyírbátor) MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM: Mátra Múzeum (Gyöngyös) Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) PETŐFI IRODALMI MÚZEUM: Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM: Zichy Mihály-emlékház (Somogy) SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM (SZENTENDRE): Szennai skanzen HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM: Pákozdi Csata Emlékkiállítás ident megtett a Palóc Múzeum kiemelt intézménnyé minősítéséért, de végül nem értek célt. „Kecskeméten igazán kivételes dolgot tudunk mutatni - egy 1996-ban bezárt múzeumot” - mondja Rosta Szabolcs régész, megyei múzeumigazgató. Az ironikus megjegyzés némiképp túlzó hiszen a Katona József Múzeumnak öt kiállítóhelye van a városban, de a Vasút­kert közepén árválkodó, leromlott álla­gú főépület timpanonján valóban meg­tévesztő a Múzeum felirat - itt 16 éve csak raktárak és irodák vannak. „Az ál­lomás előtti park idén elkészült felújítá­sa húsz centire állt meg a múzeum fa­lától. Hiába szerettük volna az elmúlt húsz évben bővíteni az épületet, a me­g Szentendre rengeteg művészmúzeuma közül a legtöbb látogatót a felújított Kovács Margit-gyűjtemény vonzza g Le pályázata nem kapott támogatást, a sikeresen pályázó városi önkormány­zat látóköréből viszont kiesett az intéz­mény” - mutat rá a helyzet furcsaságá­ra az igazgató. Rosta Szabolcs szerint a fenntartóváltással helyükre kerülhet­nek a dolgok: az egykori városi múze­um újra a városé lesz. „Bács-Kiskun megyében rövid távon egyik múzeu­mért sem kell aggódni, mindegyik tele­pülés alkalmas fenntartónak - mondja. - Hosszabb távon a polgármester ráter­mettségén és a közösség lokálpatriotiz­musán múlik, hogy fejlődés vagy lassú haldoklás veszi kezdetét.” Nagykabát A 19 megyeközponti múzeumból leg­alább öt intézmény látogatottsága át­lagon aluli (vagyis az elmúlt három év átlagolt látogatószáma nem éri el az évi 25 ezer főt), a győri, a kaposvári, a tatai, a veszprémi és a miskolci múze­um megújulás nélkül nem töltheti be a neki szánt szerepet. A megyeszék­helyeket nem lehet egységes mércével mérni: az egri várba például Gárdonyi Géza regénye miatt kivételes tömegben maguktól is özönlenek a látogatók (évi 350 ezren), akár színvonalas a kiállítás, akár nem, ezzel szemben a szekszárdi múzeum évi 58 ezres vagy a nyíregy­házi múzeum 87 ezres - az átlagos­nál magasabb - látogatottsága mögött rendkívüli erőfeszítés van. A vidéki múzeumi hálózat sokszínű­sége miatt minden egységesítő megol­dás valójában kényszerzubbony: egyes intézményekre tökéletesen illik, máso­kat viszont megnyomorít. A kulturális államtitkárság tíz kiemelten fontos vi­déki gyűjteményt országos nagy múze­umok filiáléjává alakítana (lásd a kere­­ t A kecskeméti Cifrapalota és a szentendrei Pajor-kúria - a romból új múzeumi központ épül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék