Heti Válasz, 2013. november-december (13. évfolyam, 45-52. szám)

2013-11-28 / 48. szám

126 HetiVálasz ! ' ' ...... T'""T ' ' mii "iimir 'in „El ne higgyétek, hogy mi vagyunk a XXI. század Kaposvára!” Tetthely. A színházi világ nincs annyira szét­szaggatva, mint ahogy erről hallani lehet, habár vannak mar­káns törésvonalak - állítja Cseke Péter. Héti Katona József Színház egyfa­j után kétszer is megnyerte a Vidéki Színházak Fesztiválját. LÁSZLÓ DÓRA | kultura@hetivalasz.hu - A magyar színházi életben zajló iszapbirkózásból csak úgy lehet ki­maradni, hogy az ember vidéken ba­­rikádozza el magát? - Nagyon jól érzem magam úgy, hogy „csak” dolgozom. A kecskeméti katona kiváló műhellyé vált, ennek jelei pedig egyre markánsabbak. Ötödik éve szer­vezzük például a Szín-tár találkozót, három ország öt színművészeti egyete­mének részvételével. Jelentős dolognak tartom a Tetthely című sorozatunkat is, amit a megyei rendőrkapitánysággal együttműködve valósítottunk meg­­ az országban egyedülálló módon. - Ezt úgy értjük, hogy a rendőrka­pitányság megrendelésére jött létre az előadás? - Nem, a rendőrségnek sajnos nincs módja anyagilag szponzorálni egy ilyen kezdeményezést. A saját ötletünk nyomán tíz-tizenöt perces jelenetekben bűn- és baleset-megelőzési helyzeteket dolgozunk föl, az egyikben például az internet veszélyeire hívtuk fel a figyel­met, arra, hogy milyen csalóka dolog a személytelenség. Akadnak azon­ban felkavaró hírek is, mint például az, hogy két lány öngyilkosságot követett el egy autóban. A jelenetek után pszi­chiáter, nyomozó és más szakértők be­„Remélem, sikerül bizonyí­tanunk: az egész nemzet büszke lehet arra a mun­kára, ami a kecskeméti Katonában folyik.”­szélgetnek a gyerekekkel - a sorozat si­kere talán pont abban rejlik, hogy nem hagyjuk őket magukra a látottakkal. - A színház egy-egy produkciójára külföldön is felfigyeltek már. - Nagy eredménynek tartom, hogy a londoni West Enden is felléphettünk. Az elmúlt évben ünnepelte az ottani St. Martin’s Theatre, hogy Agatha Chris­tie Egérfogóját hatvanadik éve folyama­tosan műsoron tudják tartani. Ebből az alkalomból meghívtak három Egér­fogó-előadást a világból: egy németet, egy kínait és a miénket. Az ő díszletük­ben játszottunk, magyarul, a londoni magyaroknak - telt ház előtt, hatalmas sikerrel! Jövő év elején pedig Augs­­burgba megyünk, a Brecht-fesztiválra hívták meg az Angliai Második Edward élete című előadásunkat. Magyaror­szág eddig még nem képviseltette ma­gát ezen a fesztiválon. A produkciónk azért is izgalmas, mert kényes, ugyan­akkor mindig aktuális kérdéseket fe­szeget a másság elfogadásáról vagy a hatalomnak való kiszolgáltatottságról. Emellett a darab lehetőséget teremt négy nagyon tehetséges, fiatal színé­szünknek arra, hogy megmutathassák tudásuk legjavát: Pörögi Ádám, Orth Péter, Trokán Nóra és Csémy Balázs játssza a főszerepeket, Zsótér Sándor rendezésében.­­ Mindemellett egymás után két­szer is megnyerték a Vidéki Szín­házak Fesztiválját. A „vidéki” tehát nem pejoratív jelző? (ZijcLu 'Ptíz­v )

Next