Heti Válasz, 2018. január-március (18. évfolyam, 1-13. szám)

2018-03-22 / 12. szám

REFLEKTOR ■ rengetegen autóval próbálnak feljönni. Ma, ha talál valaki szabad helyet, a Nor­mafára úgy is fel lehet jutni, hogy ki se kelljen szállni a kocsiból, hiszen a fölső parkoló a síház mellett található, ugrás­­nyira a lángosos bódéktól. A környék út­hálózata, közterületei alkalmatlanok a jelentősen megnövekedett forgalom be­vezetésére, és az adottságok miatt nem is bővíthetők - ahogy a városban annyi más helyen, a Normafán is az egyetlen megoldás a gépkocsiforgalom csillapí­tása és a lehető legtöbb autózó áttere­lése a tömegközlekedésre. A Normafa az elmúlt években látvá­nyos átalakuláson ment át a kerületi ön­­kormányzat által elindított és az állam által évről évre támogatott rehabilitá­ciós projektnek köszönhetően. A legér­dekesebb szakasz azonban csak most indul: megkezdődött a terület kapu­jában 16 éve elhagyatottan álló Hotel Olimpia bontása, miután az önkormány­zat január 30-án bejelentette, hogy vé­get ért a két éve tartó kisajátítási eljá­rás, és a szellemhotel birtokába jutott. A szálló lebontása nem egyszerűen azt célozza, hogy eltűnjön a hegyoldalból egy régóta üresen álló épületroncs, ha­nem a közlekedési problémák megoldá­sára is lehetőséget nyújt. Münchentől Lindáig A Hotel Olimpia 1972-ben, a müncheni olimpia évében nyílt meg, és neve ar­ra utalt, hogy itt volt a játékokra készü­lő magyar csapat főhadiszállása. A 188 szobás szállodát Farkasdy Zoltán tervez­te, és a maga idejében színvonalas, in­novatív épületnek számított. A többszö­rösen megtört, visszaléptetett S forma vizuálisan csökkentette az épület óriá­si tömegét, a faburkolatok pedig alpesi vagy skandináv hangulatot kölcsönöz­tek neki. A Hotel Olimpiát az elegáns belső kialakítás is a Kádár-kor egyik reprezentatív fővárosi épületévé tette - legalábbis ami a közös tereket illeti, mert a szobák azért szűkösek és puri­tánok voltak. A fekete-fehér fényképek vagy az itt forgatott Linda- és Ötvös Csöpi-filmek jelenetei ma már nosztal­giát ébresztenek a hotel fénykora iránt - de az igazság az, hogy a szálloda kez­dettől fogva egyike volt a budai hegyvi­déket elcsúfító, túlméretezett épületek­nek. Soha nem lett volna szabad erre a helyre, egy hegyi kaszáló helyére felépí­teni. A környéken több hasonló monst­rumot is találunk, közéjük tartozik az Eötvös úti Hotel Sunlight vagy az erdő közepére beékelődő Budai Sport Hotel. Ma már nem vagy csak takaréklán­gon működnek, mivel a pihenési szo­kások megváltoztak, s a hegyen jóval kevesebb nagy szállodára van igény, mint korábban. A Hotel Olimpia 1993- ban zárt be, és 16 évig árulták, de nem kellett senkinek. Az épület merev alap­rajzi rendszere, szerkezete és alacsony belmagasságai miatt modernizálhatat­­lan volt, legfeljebb úgy lehetett volna átalakítani, mint a rózsadombi egykori SZOT-üdülőt: teljes bontással és újra­építéssel. A privatizáció után az IBUSZ birtokába került, de három önkormány­zatnak és az egyik volt igazgatónak is jutott benne kisebb tulajdonrész, il­letve 2015-ig az utazási irodával ösz­­szefonódott, liechtensteini bejegyzésű Monaghan Invest Establishment volt a többségi tulajdonosa. Mint egy sci-fi-díszlet A XII. kerületi önkormányzat végül - mi­vel a kért 1,2 milliárdos vételárat sokall­ta - kisajátítással szerezte meg a házat, ami az elmúlt években már úgy nézett ki, mintha egy posztapokaliptikus sci-fi díszlete lenne. A bíróság végül 590 mil­­liós kártalanítási összeget ítélt meg. A hotel lebontásával az egész környék közlekedési problémáit enyhíteni le­het. Ma ugyanis az Eötvös út felmegy a hegygerinc tetejére az egykori síházig, majd egy éles balkanyarral Konkoly- Thege Miklós úttá változva lekanyarodik Csillebérc felé. Ez a nagy L alak azonban levágható, ha a Távcső utca vonalában, azzal párhuzamosan összekötik a két utat, mert ez esetben az autóknak nem kell többé felmenniük a tetőre - így a Normafa legértékesebb része mentesít­hető a forgalomtól. Az Eötvös út így felszabaduló része a már felújított Jánoshegyi úthoz hasonló sétánnyá válik, a Konkoly-Thege fölső vége pedig zsákutcává. Az új központi parkolót itt alakítanák ki, a mai parkoló a hegytetőn pedig megszűnik. A Nor­mafa közvetlen környékén csak a sé­tálóknak, bicikliseknek maradna hely, ugyanakkor az autóval érkezők élete sem válik nehezebbé. A hotel bontását tehát út- és parkolóépítés követi, de a felszabaduló telek olyan nagy, hogy egy új parknak is bőven marad hely. A szálloda telkének szomszédságában, az Eötvös út 48. alatt található elhanyagolt, egykori szépsé­gét romokban is őrző villa valaha a Nor­mafa első - sokáig egyetlen - nyaraló­ja volt: Förster Aurél klasszika-filológus » » Az előző ütemben felújított Jánoshegyi út egyedileg tervezett információs táblákkal, energiatakarékos közvilágítással és futópályával eflektor I vá as­z.HU­­ XVV. évfolyam, 12. szám,2018.március 22. 33

Next