Népújság, 1971. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-24 / 225. szám

KOSSUTH 8.15 Mit Üzen 3 Rádió? 8.5« Mezei csoscor 9-as József Attila költészete: „Jöl­­ei szabadság” Ii. rész (Ism.) 3.26 X.­wt.óbörvte 9.ia­­­hm. fenemüve: Haydn — Búcsú Rad­ónia IIII *­iatalok­ Stúdiója 1'jJ* Stader és Paul schwarfler énekel 11.00 nkolarádió ll.is u­rt kamaraműveiből 32.30 tánczenei koktél 13.15 Ifj. Magyari Imre népi zenekara játszik 13.45 Válaszolunk hallgatóinknak 14.00 Édes anyanyelvünk. Lőrincze Lajos műsora (Ism.) 14.05 Szovjet dalok 14.16 Schumann: Három novellette 14.39 Egy ember álma 15.10 Harsán a kürtszó! A Gyermekrádió műsora műsorából 0.45 A Körmendi-együttes műsorából 16.05 Kóruspódium Dunaújváros­ban: I. rész 16.34 A gazdasági folyóiratokból 16.44 A bányamester: Részletek Zeller operettjéből 17.20 Szokolay—Vavrinecz feldolgozása: Cigány szvit 17.30 Van új a Nap alatt 17.45 Händel: Vízizene — szvit 18.00 Huszas stúdió 19.35 A Magyar Állami Hang­versenyzenekar Bartók, hangversenye a Budapesti zenei heteken 20.25 József Attila verseiből 20.45 A hangversenyközvetítés folytatása 21.15 Népdalcsokor 22.20 Közvetítés az Adria Kupa vízilabdatornáról, Magyar­­ország—Egyesült Álllamok *2.40 A Biblia világa — VIL­I. 23.00 Magyar operákból 0.10 Bundschuh István citerázik PETŐFI 6.05 Zenekari muzsika 9.00 Ezeregy délelőtt 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Két versenymű 12.15 Szeret, iskolába járni? 13.03 Rómeó és Júlia. Részletek Gounod operájából 14.00 Kettőtől—hatig a Rádió Kívánságműsora 13.10 Idő és történelem 18.35 Közkívánatra! 19.18 A la carte ... 20.25 Új könyvek (ism.) 20.28 A Stúdió 11 játszik 20.49 Közvetítés a kecskeméti Katona József Színházból: Gázolás, Színmű két rész­ben 22.30 A hét zeneműve — Haydn: Búcsú szimfónia (Ism.) 23.15 Könnyűzene éjfélig KOSSUTH 8.20 Magyar fúvószene 8.30 Harsan a kürtszó! (Ism.) 9.05­ Ponchielli: Gioconda, Négyfelvonásos opera 12.30 Melódiakoktél 13.15 Törvénykönyv 14.00 Offenbach: Hoffmann me­sél — A III. felvonás fináléja 14.14 Mogyorótorta: Rádiójáték gyermekeknek (Ism.) 14.49 Éneklő Ifjúság 15.10 Schubert: A­ dur­rondo hegedűre és vonószene­­karra 15.25 Rádióiskola 16.05 Muzsikáról — fiataloknak 16.35 Ritmusok az élővilágban 16.50 Farkas Ferenc—Devecseri Gábor: Sportkantáta 17.20 Pablo Casals gordonkázik 17.30 Könnyűzenei híradó 18.00 A Fegyveres Erők Napja 18.15 Verbunkosok 18.30 A Szabó-család ... 19.25 Őszi muzsika. Versek 19.35 A Nemzetközi Liszt—Bar­tók zongoraverseny díj­nyerteseinek hangversenye 21.03 Kosztolányi Dezső versei­ből 21.20 A hangversenyközvetítés folytatása 22.20 Járóka Sándor népi zene­kara játszik 22.40 Az Éjszakai Rádiószínház bemutatója: Walser úr hollói. Hangjáték 23.43 Tánczene négy országból... PETŐFI 8.05 Beethoven-műveiből 8.45 Külpolitikai figyelő (Ism.) 9.00 Nótacsokor, csárdáscsokor 10.00 A zene hullámhosszán 11.45 Négy évtized távolából, a sarlómozgalom 12.00 Tatárjárás. Részletek Kálmán Imre—Gábor Andor operettjéből 12.20 Szimfonikus zene 14.00 Randevú kettőtől—hatig ... 18.10 Hangverseny a stúdióban 18.55 Új könyvek (Ism.) 18.58 Veronika. Részletek Messager operettjéből 19.24 Az Adria Kupa vízilabda- tornáról, a Románia— Magyarország mérkőzésről 20.25 Majláth Júlia táncdalaiból 20.35 Lokis. Prosper Merimée novellája rádióra (Ism.) 21.15 Színes népi muzsika 22.20 Hanglemezgyüjtők húsz perce 22.40 A három testőr. Részletek Lendvay Kamilla—Erdődi János zenés játékából 23.15 A Veszprémi Nemzetközi Éneklő Hét díszhangverse­nye a veszprémi várban I. rész KOSSUTH 8.20 Kedvelt régi melódiák „Hazám” XI. rész (Ism.) 9.14 József Attila költészete: „Hazám” XI. rész (Ism.) 9.30 Magyar honvédzenekarok játszanak 10.05 „Nyitnikék” Kisiskolások műsora (Ism.) 10.40 Beethoven-művek 11.30 A Szabó-család (Ism.) 12.30 Tánczenei koktél 13.15 Berki László népi zeneka­ra játszik 13.45 Válaszolunk hallgatóinknak 14.00 Kamarazene 14.44 Petress Zsuzsa operett­dalokat énekel 15.10 Az élő népdal: örménykút I. 15.20 Iskolarádió 16.05 Kóruspódium Dunaújváros­ban II. rész 16.38 Szeben doktor, a pék. Elbeszélés 16.49 Grabócz Miklós: Madocsai táncok 17.20 Operasztárok fonográf­­hengeren és sztereolemezen 18.10 Dolgozz hibátlanul! 18.25 Haydn: fisz-moll „Búcsú” szimfónia 10.25 Három boltoskisasszony: Nagy Lajos regénye rádióra 20.21 Budapesti Művészeti Hetek 20.38 A hónap slágerei 21.20 Gondolat: A Rádió irodal­mi lapja 22.20 Dzsesszklub 23.35 Carissimi: Jetta — orató­rium 0.10 Kodály-kórusok PETŐFI 8.05 Operák Goethe-művei nyomán 8.45 Tallózás a világsajtóban (Ism.) 9.00 Vonószenekari muzsika 9.30 Mi van a varázsdobozban? 10.00 A zene hullámhosszán 11.55 Néhány perc tudomány 12.00 Népdalok 12.30 Mendelssohn: Oktett 13.03 Barokk muzsika ■ 14.00 Kettőtől—hatig ... 18.10 Kis magyar néprajz 18.15 Fiatalok hullámhosszán 19.59 Közv. az Adria Kupa vízilabdatornáról: Magyar­­ország—Olaszország 20.25 Közvetítés a Ferencváros —Fenerbah­cse UEFA Kupa-mérkőzés II. félide­jéről 21.20 Peter Loland zenekara játszik 21.32 Egy hét a csend világában 21.42 Új könyvek (Ism.) 21.45 A Bartók vonósnégyes hangversenye a Zeneaka­démia nagytermében, a Budapesti Zenei Heteken 23.15 Kecskés Sándor klarinéto­­zik és tárogatózik __23.30 Eljegyzés lámpafénynél. Résztetek Offenbach ope­___ rettjéből KOSSUTH 8a20 Bécsi vér. Részletek Johann Strauss operettjé­ből 9.00 Idő és történelem (Ism.) 9.25 Verbunkosok, nóták 10.05 Tizen­ mint három. Galgov ,az elbeszé­lése ráuio.* (Ism.) 10.33 A Cseh Filharmonikusok hangversenye az 1971. évi Prágai Tavaszon 11.50 A Német Néphadsereg központi zenekara játszik 12.30 Melódiakoktél 13.40 Vita a korszerű mezőgaz­daságról 14.00 Bach-mű­vek 14.29 A szerelem szivárvány­színei: Változatok egy nép­dalra (Ism.) 15.15 Rádiószínház: A hazug 17.25 Liszt—Grabócz feldolg.: XIII. magyar rapszódia 17.35 Lemezmúzeum 17.55 Körmikrofon 18.20 Páholyból 19.25 Kritikusok fóruma 19.35 Népzenei Magazin 20.15 Kortársaink: Somogyi Tóth Sándor 20.58 Sikerszemle 21.43 Beethoven: Esz-dúr szonáta 22.15 Közv. az Adria Kupa vízi­labdatornáról : Jugoszlávia —Magyarország 22.20 Operahármasok 22.40 A hazai társadalomkutatás tapasztalataiból 23.00 Tánczene 23.30 Vidróczky: Részletek Farkas Ferenc—Innocent Vincze Ernő zenés balladá­jából PETŐFI 8.05 Schubert: Esz-dúr trió 8.45 Külpolitikai figyelő (Ism.) 9.90 Elisabeth Schumann és Josef Schmidt énekei 9.30 A 04-05-07 jelenti... 19.00 A zene hullámhosszán 11.50 Magánvélemény közügyek­­ben 12.00 Könnyűzenei hiradó (Ism.) 12.30 Kórusok magyar költők verseire 12.45 Szolnoki stúdiónk jelentkezik 13.03 Rita Gorr és James McCraken énekel 14.00 Kettőtől a hatig ... 18.10 Rádióhangversenyekről 18.40 Az Idahegyi pásztorok. Rádiójáték .­ 19.27 Új könyvek (Ism.) 19.35 A Magyar Álllami Hangver­senyzenekar hangversenye a Budapesti Zenei Heteken 21.40 Pullach — „Szigorúan tit­kos” III. rész 22.00 Nóták 22.20 Láttuk, hallottuk 22.40 A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai 23.15 A Veszprémi Nemzetközi Éneklő Hét díszhangverse­nye a Veszprémi Várban II. rész KOSSUTH 8.20 Zenek­ari milisifta ~tJ­­ MM> József Attila kőrészcána. . .rendezni végre közös dolgainkat’* XII. rész (Ism.) 3.23 Cigányszerelem. Resztetek Lehár Ferenc—Gábor An­dor operettjéből 3.44 Határidő — határidőre 1­0.05 Iskolarádió 10.40 Édes anyanyelvünk. Lőrincze Lajos műsora (Ism.) 10.45 Schubert-kertisorc 10.59 Lottóeredmények 11.00 Utazás Geológiában VI. rész 11.10 A titkos házasság. Részletek Cimarosa operá­jából 12.30 Tánczenei koktél 13.15 Népdalok, néptáncok 13.45 Vad füvek: Versek prózában írta: Lu Hszin 14.00 Róka Móka Bábszínháza 14.25 „Nyitnikék” Kisiskolások műsora 15.10 Mozart: D-dúr „Baffier” szimfónia 15.29 Kóruspódium Dunaújváros­ban III. rész 16.05 Rose Marte: Részletek Frimi operettjéből 16.18 Megjelenés előtt­ 17.05 Hatok és Tizek. Integráció fent és lent 17.20 vendégszerkesztő: Losonczy György. Operarészletek 18.00 Lajtha László: Vas megyei kurucképek 18.10 Mikrofórum; Egység és rétegek 18.30 A Szovjet Rádió felvételei­ből. Sosztakovics: ún. vonósnégyes 19.37 Pódium — Svédországról 22.20 Meditáció * 22.30 Sánthss Ferenc népi zene­kara játszik 23.00 A műmárvány, Henry Troyat francia író elbeszé­lése 23.15 Kamarazene 0.10 Filmzene PETŐFI 8.05 Sláger volt — hallgassuk meg újra! 9.00 Ezeregy délelőtt 10.00 A zene hullámhosszán 10.59 Lottóeredmények 11.45 Miért szép? Tóth Árpád: Az öröm illan című verséről 12.00 Kínai népzene 12.10 Zenekari muzsika 13.03 Nevelés és önnevelés — hazaszeretetre 14.00 Mindenki kedvére kettőtől—hatig ... 18.20 Közvetítés a Csepel— Diósgyőr bajnoki labda­­mérk­őzésről 18.50 Operettrészletek 19.00, Hangversenynaptár 19.15 Kemény Egon: Keringő -rapszódia 19.27 Új könyvek (Ism.) 19.35 A Budapesti MÁV Szimfo­nikusok hangversenye a Budapesti Zenei Heteken 21.35 A műveltség tényezői 21.50 Amíg a színdarab találko­zik a közönséggel 22.32 Haydn: fisz-moll „Búcsú” szimfónia 23.15 Könnyűzene éjfélig KOSSUTH 8.15 Színházak és mozik műsora 8.2« Lányok, asszonyok 8.40 Nóták 9.1« Kónya Sándor operettdalo­­­­kat énekel­ 8.28 Herbert von Karajan vezényel 10.41 A pénzember. Rádióváltozat (Ism.) 11.33 Wagner: A Walkür — Az I. felvonás zárójelenete 12.20 Zenei anyanyelvünk 12.30 Melódiakoktél 13.50 Jegyzet 14.00 Louis Armstrong felvételeiből 14.10 Hétvégi külpolitikai figyelő 14.25 Új Zenei Újság • 15.05 Kis magyar néprajz 15.10 Csak fiataloknak ! Komjáthy György tánc­­zeneműsora 16.00 168 óra . . . Felelős szer­kesztő: Ipper Pál 17.30 Apaszív. Dramatizált rész­let Mesterházi Lajos regényéből 18.00 Csárdások 18.07 Új lemezeinkből 19.25 Töltsön egy órát kedven­ceivel 20.25 A világirodalom humora (ism.) 20.54 Esti pihenő — muzsikával 22.20 Táncoljunk! 0.10 Melódiakoktél PETŐFI 8.05 Chopin-zongoraművek 8.45 Külpolitikai figyelő (Ism.) 9.00 A hét műsorából 9.30 Jacques Douai énekel, a Rokokó együttes játszik 9.45 Válaszolunk hallgatóinknak 10.00 A zene hullámhosszán 11.50 „Egy szép napon” Pilinszky János versei 12.00 Térzene a Halászbástyáról 12.30 Mozart: A-dúr hegedűver­seny 13.03 Riportműsor 13.33 Hangszerszólók 14.00 Napraforgó 15.20 Kórusmuzsika 15.30 Falvakban, mezőkön . . . 16.20 Orvosi tanácsok (Ism.) 16.25 A hét műsorából . . . 17.45 Gondolatok a családról 18.10 Kíváncsiak Klubja 19.00 Operettrészletek 19.25 Holnap közvetítjük ... 20.25 Új könyvek (Ism.) 20.28 A Magya­r Rádió és Televízió népi zenekara játszik 21.03 Az áruló. Gorkij elbeszélé­se rádióra (Ism.) 21.50 Ellopott műkincsek. Riport vSSsssík­Sem 22.05 Gluck: A rászedett kádi. Egyfelvonásos opera 23.15 Zenekari muzsika KOSSUTH 8.10 Édes anyanyelvünk. Lőrincze Lajos műsora 8.15 Hang — kép 10.03 Az első ütközet. h­angjá­­ték a pákozdi csatáról 10.49 A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa száza­dunk kórusm­­veiből énekel 11.01 ősz. Fekete István írása 11.15 Donizetti: Lamm­ermoori Lucia. Háromfelvonásos opera . 12.53 Jegyzet 13.03 Az operaközvetítés­­ l­e­folytatása 14.00 Rádiólexikon 14.30 Szeptemberben hallották először: Tánczene 15.08 Pillantás a nagyvilágba 15.30 Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről 16.30 Költők albuma : Toldalagi Pál 16.45 La Manche lovagja. Rész­letek Leigh musicaljéből 17.05 Nótakedvelőknek 17.48 Égi madár: Móricz Zsig­­mond­ regénye rádióra 18.28 Hallgassuk együtt! 19.10 Közvetítés a Bp. Honvéd— II. Dózsa bajnoki labdarú­gó-mérkőzés II. félidejéről 19.50 Ablak: Egy óra Fényes Szabolcsai 20.50 Közvetítés az Irodalmi Színpadról, A bírák köny­véből 21.35 Simándy József énekel 22.10 A vasárnap sportja. Totó 22.20 Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek 23.22 Könnyűzene éjfél előtt «(■ éjfél után I. rész PETŐFI 8.01) Miska, bácsi lemezesládás* 8.30 Honfoglalás 9.00 Magyar előadóművészek felvételeiből 10.02 Zenei anyanyelvünk (Ism.) 10.12 Fúvósátiratok 10.30 Szívesen hallgattuk (Ism.) 12.00 Jó ebédhez szól a nóta... 12.45 Táskarádió 14.00 Liszt-zongoraművek 14.25 Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről 15.23 Tűzálló Pál, Tamási Áron mesejátéka (Ism.) 16.05 Mit hallunk? Érdekességek a jövő hét műsorából 16.30 Jelenidőben 17.00 Művészlemezek 18.05 Tengerek és felfedezők 18.20 Bob herceg: Részletek Huszka Jenő—Martos Ferenc operettjéből 18.50 Soproni városkép 19.00 Régi magyar dalok és táncok 19.15 Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő 19.35 A Magyar Állami Hangver­senyzenekar hangversenye a Budapesti Zenei Heteken 20.30 A frivol akta. Mikszáth Kálmán elbeszélése 20.45 A hangversenyközvetítés folytatása 21.30 Lőrin­­z két almája. Tamási Áron elbeszélése 21.45 Verbunkosok, népdalok 22.20 Slágerturmix 23.10 Zerkovitz Béla operettjei­ből 23.22 Schubert, Ravel és Debus­sy műveiből HÉTFŐ (Rendkívüli adásnap!) 18.33 Hírek 18.40 Budapesti Művészeti Hetek 19T1. A Budapesti Zenei Hetek megnyitó hangverse­nyének közvetítése az Er­­kel Színházból A szünetben: 1. Néró császár Rómája 2. lovagi torna (Lengyel rajzfilmek­) 21.00 Hírek KEDD 9.00 Iskola-tv. Környezetismeret (Alt. lak. 1. oszt.) 11.05 Történelem (Alt. lsk. 6. oszt.) 11.95 Osztályfőnöki óra (Alt. lsk. 6—7—8. oszt.) 14.00 Környezetismeret (Ism.) 15.50 Történelem (Ism.) 16.40 Osztályfőnöki óra (Ism.) 17.33 Hírek 17.40 Görbe utak, NSZK rövid­játékfilm 18.05 Kuckó 18.45 Esti mese 18.55 A Fegyveres Erők Napján: 1. Ünnepi köszöntő. El­mondja: Vályi Péter, a Minisztertanács elnökhe­lyettese 3. „Van jó fegyverem” Verses-zenés összeállítás fegyveres erőink életéből 19.30 Tv-híradó aooo Humoristák klubja 20.50 Halat a hegyilakóknak. I. rész 21.30 Nyitott könyv. Molnár Zoltán: Búcsú a jóistentől 22.10 Tv-hiradó — 2. kiadás SZERDA 8.05 Iskola-tv. Élővilág (Alt. isk. 8. oszt.) 9.30 Delta (Ism.) 10.00 Móricz Zsigmondi Rózsa Sándor: Tv-film VI. rész (Ism.) 10.55 Zenei ötletek I. rész 13.10 Élővilág (Ism.) 17.28 Hírek 17.35 Három srác a hadseregben III. rész: A műszakiak 18.15: Rólad van szó! 18.50 Esti mese 19.00 Tv-híradó 19.30 Telesport: Ferencváros— Fenerbahcse, UEFA Kupa labdarúgó-mérkőzés 21.20 Jogi esetek I. rész 22.05 Tv-híradó — 2. kiadás 22.15 Az étellift: Egyfelvonásos KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 19.28 Telesport­, Ferencváros— Fenerbahcse. UEFA Kupa labdarúgó-mérkőzés (színes) 21.20 Tv-híradó — 1. kiadás (Ism.) 21.50 Brüsszeli csipke. Belga zenés film CSÜTÖRTÖK 8.10 Iskola-tv. Földrajz (Alt. isk. 5. oszt.) 9.00 Élővilág. (Alt. isk. 7. oszt.) 9.55 Magyar nyelvtan (Alt. lsk. 5. oszt ) 13.10 Földrajz (Ism.) 14.00 Élővilág (Ism.) 14.55 Magyar nyelvtan (Ism.) 17.43 Hírek 17.50 Ebben a hónapban történt 18.20 Alba Régia Napok. VIDEO­TON Interjazz fesztivál 1971. 18.55 Esti mese 19.10 Parabola 19.30 Tv-híradó áO.O0 Gyilkosság opera után. NSZK film. 21.30 Soroksári út 100. 22.10 Tv-híradó — 2. kiadás FENTEK 8.25 Orosz nyelv (Középisk. IV. oszt.) 9.55 Magyar irodalom (Alt. íolf nepf ) 11.05 Élővilág (Alt. isk. 6. oszt.) 11.55 Francia nyelv (Középisk. Ill.IV. oszt.) * 14.55 Magyar irodalom (Ism.) 15.50 Élővilág (Ism.) 16.05 Filmesztétika (Középisk. III. oszt.) 17.53 Hírek 18.00 Moldvai földön. Szovjet kisfilm 18.35 Mi újság? 7. rész 18.55 Interfórum ’71. Fiatal mű­vészek nemzetközi sereg­szemléje a fertődi kastély­ban Pavel Kováts zongora­művész 19.15 Esti mese 19.30 Tv-híradó 20.00 Kalevala. Finn népi eposz 3 részben. Az előadás előtt: Kazimir Károly jegy­ 22.45 Tv-híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00 Járnál, a világ vége. Szovjet kisfilm (színes) 20.20 Örök megújulás. Magyar természetfilm 21.43 Tv-híradó (Ism.) SZOMBAT 9.30 A divat. Szovjet kisfilm. (Ism.) 9.50 Mi újság? 7. rész (Ism.) * 10.10 Gyilkosság opera után NSZK film (Ism.) 11.40 Alba Régia Napok. VIDEOTON Inter­jazz fesztivál (Ism.) 15.28 Iskola-tv. Filmesztétiká­hoz. Talpalatnyi föld. Magyar film (Ism.) 17.00 Hírek 17.15 Ex libris. Látogatás kis­­grafikagyűjtőknél (Ism.) 17.40 A monitor. Nürnberg 18.20 A tenger titkai 11. rész: Előrenyomulás a mélybe. 19.10 Cicavízió 19.30 Tv-hiradó 20.00 A perceim meg vannak számlálva . . . 20.05 Egy férfi és egy nő. Francia film ■ (14 éven felülieknek!) 21.45 Budapesti Művészeti Hetek. Delibes: Coppélia Balett­film 23.00 Tv-híradó 2. kiadás VASÁRNAP 8.08 Iskola-tv. Felsőfokú mate­matika 8.50 Alapfokú angol nyelvtan­­folyam 9.05 Német nyelvtanfolyam 9.30 Csak gyerekeknek 1 10.00 Flipper, 2. rész 10.25 Fabula. Irodalmi műsor nagy gyerekeknek (Ism.) 11.20 Útlevél nélkül 14.58 A korszerű pedagógia műhelyéből 15.35 Farkas nyakörv nélkül. NSZK képzőművészeti kisfilm 16.35 Műsorainkat ajánljuk! 17.00 Delta 17.25 Sebastien és a „Mary- Morgane” 13. (befejező) rész 17.55 Telesport: Bp. Honvéd—II. Dózsa bajnoki labdarúgó­mérkőzés 19.50 Esti mese 20.00 . ..Hét’* 21.00 Hírek 21.05 Rózsa Sándor. Tv-film VII. rész 22.05 Hírek — Sporthírek V flD)[ 1 Állandó m­űsorok: KOSSUTH 4.39 Hírek. Időjárás 4.33 Zenés műsor. 5.00 Hírek. 5.30 Krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 ifire­c. «.30 Hírek. 7M Krónika. 7.10 Körzeti időjárás. 7.30 V­ könyvek. 5.00 Hírek. 8Mi Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle.’ U.oo Hírek. 15.00 Hírek. 16.00 Világgazdaság hírei. 17.00 Hírek. 19.00 Esti krónika. 18.30 Hírek. (Csak vasárnap­. 20.00 Hírek. (Csak vasárnap). 21.00 Hírek. 22.00 Hírek. 24.00 Hírek. 0.28 Himnusz. DJS Hírek. (Csak szombaton). PETŐFI 6.3­7—8.05: Azonos a­ Kossuth rádió mű­sorával. 11.00 Hírek. 13.00 Hírek. 13.47 Vízállásjelentés. 14.30 Hirek. 15.30 Hirek. 16.00 Hirek. (Csak vasárnap). 16.30 Hírek. 17.30 Hírek. 18.00 Hírek. 19.54 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Esti krónika II. 23.00 Hirek. 1971. szeptember ‘H., pentét

Next