Népújság, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-08 / 184. szám

Új strandfürdő bejáratot kapott a miskolc-tapolcai strand. Miskolc-Tapolcán egy­más után adják át a szebbnél szebb — idegenforgalmi szempontból is számottevő —­ léte­sítményeket. (MTI-fotó: Balassa Ferenc) A magyar és a szovjet televízió „Fele-fele” címmel közös színes tv-show-t készít. A felvételek egy részét a D­u­­na-parton forgatták. Rendező: Csenterics Ágnes. Képünkön: tánc a hajóhídon: Kovács Zsuzsa, Lehoczky Zsuzsa, Felföldi Anikó, Harsányi Frigyes, Németh Sándor, Farkas János. (MTI-fotó) Róma, a tolvajok fővárosa Róma nemcsak Olaszor­szág, hanem a tolvajok fővá­rosa is. 1972. szomorú mérle­ge: naponta tíz rablótáma­dás, 50 autólopás, 100 autó­rádió-kiszerelés, 200 üzlet- és lakásbetörés. — Városunkban átlag 3 perc és 7 másodpercenként történik egy lopás. Országos rekord — jelentette ki Cer­­melo Spagnuolo főállam­­ügyész. A turisták is tudná­nak egyet s mást mondani erről. Kedvelt célpontjaik ugyanis a római tolvajok­nak, akik kifosztják autóju­kat, kiragadják kezükből a táskájukat és a legagyafúr­­tabb módszerekkel csapják be őket. Az örök város látogatóinak tapasztalatlansága igencsak megkönnyíti a tolvajok „munkáját”. A római külföl­di képviseletekben naponta százával jelentkeznek elke­seredett turisták, hogy új igazoló okmányokat kérje­­nek, vagy pénzt kölcsönözze­nek a hazautazásra. A Rómába látogatókat te­hát a legnagyobb óvatosság­ra intjük. Az olasz főváros bűnözési statisztikája igen nagy arányú növekedést mu­tat Akárcsak a megélhetési költségek, a bűnözés is a kétszeresére emelkedett 1963 óta, évi 8—10 százalékos nö­vekedéssel. Ez év első hó­napjában tovább romlott a helyzet. Lapjaink már csak a leg­szenzációsabb lopásokról számolnak be. A rendőrség sem győzi a feljelentéseket, a biztosítótársaságok jelentős lemaradással végzik a kérvé­nyek feldolgozását, és ma­guk a károsultak is kezdenek csüggedni A rendőrség eredményes­ségébe vetett bizalom meg­rendülése oda vezet, hogy a károsultak nem minden eset­ben tesznek feljelentést A biztosítótársaságok egyesülé­sének becslése szerint a lo­pások száma legalább egy­­harmaddal nagyobb, mint amekkorát a statisztika ki­mutat. A lopás elleni biztosí­tás díjtétele Rómában a leg­nagyobb: kétszer akkora, mint Milánóban. Ennek ellenére a római biztosítótársaságok­­ veszte­séggel működnek. 1968-ban minden 100 líra bevétel után 76, 1971-ben pedig már 183 líra kártérítést kellett kifizet­niük. A magas díjtételek miatt azonban Rómában már csak a családok 20 százaléka köt biztosítást lopás ellen. Az utóbbi öt évben háromszoro­sára emelkedett a lopások száma. A bűnözés ijesztő méretű növekedésére a szociológu­soknak számos magyarázatuk van, megoldással azonban ők sem tudnak szolgálni. Róma lakosságának ugrásszerű gya­rapodása — sok a déli be­vándorló, akiknek egy része embertelen körülmények kö­zött lakik — fokozta az álta­lános veszélyt A fogyasztást ösztönző reklám mindenkiben felkel­ti a vágyat, hogy egyszerre legyen meg mindene. A rendőrség bejelentette, hogy a lakosság hathatós segítsé­ge nélkül nem tud gátat vet­ni a bűnözési hullámnak, no­ha Rómában 40 kapitánysá­gon 3000 rendőr, ugyanannyi csendőr, néhány ezer városi és közúti rendőr és éjjeliőr, valamint a bűnügyi rendőr­ség 500 alkalmazottja teljesít szolgálatot (II Messaggeroj „Slátter­színpad műsorában augusztus 11-én 20 órától az egri stadion­ban ŐSZI-TÉLI SLÁGERCIKKEK címmel a Heves megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat bemutatót eettdez N­ői és férfi készruha újdonságokból. A bemutatón szereplő ruhák megvásárolhatók az egri NŐI RUHA, illetve FÉRFIRUHA szaküzletben és a NAPSUGÁR áruházban. Kedves vásárlóinkat ez­úton is meghívjuk műsoros divatbemutatónkra. Finomszerelvénygyár Hevesi Gyáregysége pályázatot hirdet az alábbi állásokra: — számviteli-pénzügyi vezető, — gépipari forgácsolásban jártas főművezető, *— energetikus és energia-szolgáltatás vezető. Pályázatokat szakmai végzettség és az eddigi működés részletes leírásával Személyzeti- és Oktatási Főosztály, Finomszerelvénygyár 3301. Eger, Pf. 2. címre kérjük. au A Parádi Általános Fogyasztási és Értékesítő Körzeti Szövetkezet parádi sütő­üzemébe sütőipari szak­­munkásokat vesz fel Jelentkezni lehet az ÁFÉSZ keres­kedelmi osztályon. Bérezés megegye­zés szerint A VOLÁl­i 4. sz. vállalat azonnali belépéssel feltesz takarító­nőket Egriek előnyben.* Jelentkezés: Eger, Lenin út 194., n­em 203. VEGYES 3 kerekű munka­gép eladó. Eg­er, XIII., Szarvaskői u. 22. Érdeklődni: 17— 20 óráig. ÜSZtüIOS szak­munkásokat (nvugdijast is) és karbantarts | segéd­ j munkásokat ! i i .fhedziin­k Heves megyei iparcikk Kisker. V. Ege­r. • Széchenyi u. 16. JfIRMU Wartburg 1000-es személygépkocsi eladó, nagy motort beszámítok. Hatvan, Báthory u. 13. IZ Trabant eladó. Eger, Lenin út 18f1. Szécsi, délután öttől hétig. Hirdessen lutin idjuctiommal tanítt­ják, hogy szeretett, drága jó férjem SZALAI PÁL 69 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése 1. hó 8-án 4 órakor lesz a Kisasszony temetőben. Gyászoló felesége. AZ ÖN MOTORJA : _ azonnal indul, fürgén gyorsul, frissen robog 3 GYÚJTÓGYERTYÁVAL! ÚJDONSÁG A VILÁGMÁRKÁK SORÁBAN GYÁRTJA: A BAKONY FÉM- ÉS ELEKTROMOSKÉSZÜLÉK MŰVEK ! VESZPRÉM Az Egri Közúti Építő Vállalati Közgazdasági Egyetemi végzettséggel, gyakorlattal rendelkező­­ 1 ú 1 dolgozót keres belső ellenőri (revizori) munkakör betöltésére Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés- Eger, Lenin út 51. I. e. 113. ajtó.

Next