Hidrológiai Közlöny, 2016 (96. évfolyam)

2016 / 2. szám - SZAKMAI CIKKEK - Dobos Irma - Scheuer Gyula: Karlovy Vary világhírű gyógyforrásai

Karlovy Vary-i világhírű gyógyforrásai (Csehország) Dobos Irma* és Scheuer Gyula** *Budapest, Margit krt. 44. irma.dobos@gmail.com **Budapest, Szendrő u. 6. Kivonat: Ebben az anyagban Csehország számos természeti értéke közül a világhírű gyógyfürdőjének Karlovy Varynak alapját adó hévforrásainak környezeti és vízföldtani adottságait ismertetjük a szakirodalom felhasználásával. Ezen belül az első fejezetben tárgyaljuk a források felfedezésének és a fürdő létesítésének körülményeit. Bemutatjuk a forrásokra alapozott gyógyászati tevékenységet és annak fejlődési fázisait egészen napjainkig. Ez magával hozta a fürdőváros dinamikus fejlődését fürdőkkel, hotelekkel, fedett és zárt sétányokkal, ivókutakkal, kihasználva a fekvésből eredő hegyes-erdős táj nyújtotta lehetőségeket is. A második fejezet a gyógyfürdő éghajlati, morfológiai és földtani viszonyaival foglalkozik. Tájékoztató jelleggel ismertetjük azt a 12 forrást, amely a gyógyászati tevékenység alapját képezi évszázadok óta. Ehhez kapcsolódva tárgyaljuk azt a hidrodinamikai rendszert és adottságait, amelyeknek köszönhető a gyógyhévforrások kialakulása. A harmadik fejezetben ismertetjük a gyógyforrások hidrogeokémiai és ezen belül a makro- és a részleges nyomelem adottságokat. Alapvetően ennek köszönhető az a gyógyhatás, amely miatt évszázadok óta keresik fel a gyógyulni vágyók tömegei, és nem csalódva, valóban enyhülést szereznek bajaikra, vagy gyógyulva távoznak. Kulcsszavak: környezet, erózióbázisos vízkilépés, hévforrások, gránitos vízvezetés, makro- és nyomelemek, gyógyászati tevékenység World Famous Medicinal Springs of Karlovy Vary, Czech Republic Abstract This treatise, using also technical literature sources, reviews the environmental and hydrological properties of the thermal springs in Karlovy Vary, which give the basis of the world famous watering place in the Czech Republic. In the first chapter we cover the circumstances in which the springs were discovered and the spa was set up. We show the medical treatments based on these springs, and the phases of their progress until nowadays. This brought the dynamic development of the spa including bathes, hotels, roofed and closed walkways, drinking fountains, utilizing also the hilly, woody surroundings of the site. Chapter two contains the climatic, morphologic and geologic background of the spa, then we introduce the 12 springs which have been the basis of the medical work for centuries. In this connection we also discuss the hydrodynamic system and its properties that enabled the formation of the medicinal thermal springs of the site. In Chapter three we review the hydro geochemical properties of the medical spas including the macro- and partial microelement characteristics. The curative power of the spa is basically owed to these characteristics and that’s why so many people looking for healing have found remedy for their pains for centuries. Keywords environment, base level spring outlet, thermal spring, granitic water flow, macro- and microelements, therapeutics BEVEZETÉS. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Karlovy Vary (korábban Karlsbad) Csehország legszebb és legnagyobb fürdővárosa, amely gyógyforrásai révén méltán vált világhírűvé. A gyógyfürdő a Teplá-folyó völgyében és az Ohre-folyó összefolyásánál erdő borítot­ta hegyekkel körülölelve kb. 400 m-es tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A természet nyújtotta szép­ségével, zárt sorú épületeivel, fürdőivel, zárt és nyitott sétányaival, eredményes gyógyászati tevékenységével, az ezekhez kapcsolódó ivókútjaival valóban méltán érde­melte ki hírnevét, amelyet napjainkban is a turisták és a gyógyulni vágyók tízezrei keresik fel. A gyógyfürdő mozgalmas történelmű múltja az 1300- as évekre nyúlik vissza, amikor IV. Károly német-római császár és cseh király vadászat közben szarvast üldözve felfedezte a Teplá-folyó medrében gejzírként magasra feltörő (6-8 m), gőzölgő forróvizű forrásokat, és a monda szerint 1350-ben elrendelte a fürdő létesítését (1. ábra). A gyógyforrások fölé fürdő létesült, és a Vary falu számos kiváltságot kapva virágzásnak indult. A fürdő fejlődését és a feltörő gyógyvíz felhasználását a szakirodalom és az egyéb leírások több szakaszra, illet­ve korszakra bontják. Ezek a következők: Első korszak az 1350-1522 közötti időszakban, így az első közel 200 évben a gyógyforrások vizét csak fürdő­vízként hasznosították. A kiépült fürdőházakban fahor­dókban történt a fürdés, és akkoriban hosszú idejű tartóz­kodást írtak elő a betegeknek. A víz ivókúrás felhasználá­sa egyáltalán nem történt. A hosszú ideig tartó fürdést akkor tartották eredményesnek a beteg szempontjából, ha a bőr felrepedezett, és ekkor a testből eltávozó váladékkal a betegség is megszűnt. Szombathy Viktor leírása szerint kellemesen telt el az idő, mert az egyik kádban férfi, míg a másikban nő ült és közben ettek, ittak, szórakoztak. Az ilyen hosszú idejű fürdés károsan hatott a bőrre, mert az felrepedezett és fájdalmas volt. Ezt a kezelést a betegek egymás közt bőrzabáló gyógymódnak nevezték, mert a napról-napra történő fürdés hatására a felső bőr fájdalmas leválását okozta. A forró fürdés utáni izzasztá­­sos módszert is használták még. Ilyen módszerek alkal­mazásával reméltek gyógyulást a betegek. Ezek a gyógyí­tási módszerek sokaknál segítettek, mert ebben az idő­szakban is a fürdőhely jelentősen fejlődött, növekedett és széleskörű ismeretségű gyógyhellyé vált, így már ezek­ 33

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék