Hirlap Naptára, 1948

Országgyűlési képviselők névsora (Összeállította: Berecz Lajos)

Péterffy Sándor-u. 17. — Botos Ger­gely (MKP, 13.) földműves, Üllői-út 101. — Borsos Sándor (NPP, 17.) Népi Ifj. Sz. főtitk., Mester-u. 18. — özv. Botyánszky Pál­ lé, (SzDP, 11.) magántisztv . Thököly-út 46. — Bölcs­földi Andor (SzDP, 17.) tisztv., Rá­­kóczi-út 43. — Brumiller László (SzDP, 16.) szaksz. titk., Hungária­­körút 143. — Buchinger Manó (SzDP, 17.) közíró, Nürnberg-u. 29. — Bus Imre (DNP, 9.) gazdálkodó, Üllői-út 19. — Búzász Sándor (DNP, 6.) gaz­dálkodó, Lágymányosi-út 17/a. Cifra Sándor (MKP, 13.) földmű­ves, Hajdúnánás, Csákány László-út 97. — Csala István (FKGP, 9.) föld­műves, Cegléd, Temető-u. 17. — Csala László (MKP, 9.) műsz. ta­­nácsn., Péterffy Sándor-u. 32. — Csankó­ József (MKP, 1.) földműves, Báta, Tolna m. — Császár Balázs (NPP, 10.) földműves, Szeged, Bat­­thyány-u. 4. — Cseh-Szombathy László dr. (FKGP, 17.) néps. áll. 1., Boráros­ tér 3. — Csejkey Ernő dr. (FKGP, 5.) MNB elnöke, XII., Nó­­grádi-út 2/b — Csécsy Imre dr. (MRP) közíró. — Csépe Jenő (DNP, 15. ) polg. i. ig., Miskolc, Dózsa György-u. 35. — Csillik József (MKP, 16. ) földműves, Tiszanána, Felvég-u. 235. — Czett József (SzDP, 1.) szabó, Pécs, Felsővámház 79. — Czéh József (NPP, 1.) földműves, Andrássy-út 25. — Czövek Jenő (FKGP, 1.) földmű­ves, Baross-tér 6. Dancs József (FKGP, 17.) újságíró, Ferenc-körút 35. — Darvas József (NPP, 14.) épít. és közm. miniszter, Rákóczi-út 4 .— Dávid János (SzDP, 8.) cipészmester, Kispest, Wekerle-u. 8. — Dékán­y András (MKP, 10.) földműves, Akadémia-u. 17. — Dénes István dr. (FMDP, 9.) ügyvéd, Te­­réz-körút 37. — Dinnyés Lajos (FGKP, 8.) miniszterelnök, Kaas Ivor-u. 3. — Dobó István (FKGP, 7.) államminiszter, Kunfi Zsigmond-u. 24. — Dobó István (MKP, 2.) mázoló­segéd. Kaposvár. Bajcsy-Zsilinszky­­u. 6. — Dombay János (SzDP, 3.) kőművesmester, Deák-tér 3. — Do­monkos János (DNP, 5.) földműves. Öteg­ u. 53. — Donéth Ferenc (MKP, 9. ) földműv. áll. u­t., Benczúr­ u. 35/b. Döbrentei Károlyné (MKP, 8) vas­munkás. Újpest, Dózsa György-u. 11 — Dögei Imre (MKP. 17.) föld­műves, Verpeléti-út 8. — Dömötör Perenc (MKP. 5.) szobafestő, Akadé­mia-u. 17. — Drahos Lajos (MKP. 8.) géplakatos, Pestszenterzsébet, Alkot­­mány-u. 58. — Dulin Jenő dr. (FKGP, 1.) ügyvéd, Podmaniczky-u. 1—3. — Dusek László (MKP. 15.) géplakatos, Diósgyőr Vasgyár, Újtelep IX. 8/2. Eckhardt Sándor dr. (DNP, 4.) egy. tan., XII., Muskátli-u. 4. — Erdei Fe­renc dr. (NPP, 9.) író, Benczúr-u. 44. — Erdei Mihály (MKP, 10.) földmun­kás, Szentes, Szemere Bertalan-u. 1. Eress János dr. (FKGP, 14.) ügyvéd, Zrinyi-u. 1. — Eszterhás György dr. (DNP, 16.) min. titkár., Üllői-út 101. Faragó György dr. (SzDP, 17.) belv. áll. u­t., Rottenbiller-u. 3. — Faragó László dr. (SzDP, 17.) PK. vezérig., Havas-u. 2. — Farkas Dénes (DNP, 3. ) gazdálkodó, Szentkirályi-u. 22—24. — B. Farkas Ferenc (NPP, 17.) O. Szöv. Hitelközp. emn., Bródy Sándor­­u. 10. — Farkas György dr. (DNP, 6. ) népisk. ig., Mogyoród. — Farkas Mihály (MKP, 1.) párttitkár, Pálma­­u. 1. — Fehér Ferenc (DNP, 3.) kő­művessegéd, Vörösmarty­ u. 12. — Filó Sámuel (FKGP, 17.) O. Föld­birtokrend. tan. aleín., Izabella­ tér 5. — Fischer József (SzDP, 17.) Köz­munkatan. em­., Szent István-park 16. — Földes Mihály (MKP, 8.) hírlapíró, Hernád-u. 40. Gadó Ferenc (FKGP, 12.) földmun­kás, Jászladány, Kossuth Lajos-út 117. — Gallai Lajos (SzDP, 17.) nyomdász, Izabela-u. 71. — Gáspár Mihály (DNP, 4.) földműves, Markó­­u. 16. — Geleji Dezső dr. (MKP) szerkesztő, Andrássy­ út 37. — Ge­rencsér György (MKP, 3.) téglames­ter, Keszthely, Kossuth­ utca 51. — Gerő Ernő (MKP, 12.) közi. min., Abonyi­ út 12. — Gesztesi Jenő (SzDP, 4. ) cukrászmester, Kiss József­ u. 16. — Gém Ferenc (NPP, 15.) földműves, Soroksár, Templom-u. 34. — Goszto­­nyi János (NPP, 4.) egy­ hetiig., And­rássy­ út 25. — Gróh József dr. (KNT, 7. ) ügyvéd, Esztergom. — Guba Mi­hály (FKGP, 17.) gazdálkodó, Sem­­melweis-u. 1. — Gyenge Károly (MKP, 14.) géplakatos, Nyíregyháza, Hunyadi-u. 4. — Gyócsi Jenő (MKP, 8. ) mozdonyvezető, Andrássy­ út 88. — Gyöngyösi János dr. (FKGP, 12.) v. külügymin., Szabadság-tér 15. — Gyu­lai József (FKGP, 14.) gazdálkodó, Kárpát­ u. 11. — Gurkovics Károly (SzDP, 8) postafőig., Haller­ u. 12. Hajdú Ernőné (SzDP, 9.) főr fő­jegyző, Városháza u. 14. — Hajdú Gyula dr. (MKP, 1.) ip. a. áll. u­t.: Szent István-park 22. — Hajdú Kálmán

Next