História 1985

1985 / 4. szám - KRONSTEIN GÁBOR: Mata Hari

Mata Hari Sztár a kivégzőosztag előtt 1921-ben Ásta Nielsen, 1928-ban Greta Garbo, 1964-ben Jeanne Moreau jelenítet­te meg a filmvásznon. Az első vampot, a második kiismerhetetlen nőt, a harmadik ártatlan, bár szenvedélyes életjátékost for­mált Margarete Gertrude Zelléből, akinek valódi szerepe, igazi egyénisége egészen feloldódott Mata Hari mítoszában. Ez ter­mészetes, hiszen mi hathat jobban az embe­rek képzeletére, mint amikor egy szép és híres asszony életében a nagyvilági szere­lem és a hírszerzés világa találkozik. Házassági apróhirdetés Az életrajzok (pedig csupán két budapesti nagy könyvtárban kilenc található belőlük) a legegyszerűbb dolgokban is ellentmonda­nak egymásnak. Szüleiről, gyermekkoráról a legkülönbözőbb feltevések láttak napvilá­got. Az egyik változat szerint nagypolgári környezetben született 1876. augusztus 7-én a hollandiai Leeuwardenben, Frízföldön. Egy másik verzió szerint apja megtollaso­­dott gyarmatos volt, aki Holland-Indiában indonéz nővel kötött házasságot. A fordu­latot mindenesetre az hozta a fiatal lány életében, hogy elolvasta egy amszterdami lap házassági apróhirdetését, amelyet egy tiszt, a skót Macleod kapitány adott fel. Keresztneve Campbell vagy Rudolf, s az is kétséges, hogy Hollandián átutazó angol tiszt volt-e, vagy már akkor is holland gyar­mati szolgálatban állott. A fiatalok először 1895. március 14-én találkoztak titokban az amszterdami Rijksmuseumban. A házas­ságkötés, amelyre július 11-én került sor, nem ment zavartalanul. Különösen, amikor kiderült, hogy a pár előleget vett a boldog­ságból, ahogy azt 1896. január 30-án szüle­tett gyermekük, a kis Norman bizonyította. Egyes források szerint a férj családjának nem csupán ez, s a rangol aluli választás nem tetszett, hanem a maláj vérbeütés. Macleod kapitány olyan volt tisztnek, amilyennek Miroslav Krleza a Monarchia tisztikarát jellemezte: „frissen fürösztött, ápolt kezű-lábú, edzett, masszírozott, go­­norrheamentes, higannyal impregnált, gá­láns, kártyás, lóversenyző, lump donjuan”. Nem elismerésből helyezték 1897-ben a já­­vai Madangba ezredparancsnoknak. Itt született a házaspár második gyereke, Louise-Jeanne. A kis Norman nemsokára meghalt. Trópusi betegségben-e vagy egy olyan szolgáló mérgétől, akinek férjével - ez Macleod inasa volt - a kapitány rosszul bánt, nem tudjuk. Van forrás, amely szerint a házaspárnak a férfi botrányos életmódja miatt kellett visszatérni Európába, de van olyan föltevés is, hogy Margarete idegroha­mában agyonlőtte férje inasát. Hollandiában nyakára hágtak a vagyon maradékának is. Az együttélés utolsó idő­szakában állítólag a férje hajtotta pénzes barátok karjaiba az asszonyt, akit talán nem is kellett erre kényszeríteni. A házaspár kü­lönvált. Margarete 1903 őszén apjával Pá­rizsba utazott, ahonnan a férj fenyegetések­kel még egyszer haza tudta kényszeríteni, de a szakítás addigi életével elkerülhetet­lenné vált. Az asszonyt 1904 tavaszán ismét Párizsban találjuk, most már egyedül. Mo­dell lesz, jóllehet egyes életrajzírók ezt a fogalmat szépítő körülírásnak tartják. A századelőn Párizs diktálta egész Euró­pának a művészetet, a stílust és az ízlést. Itt éltek, innen indultak világot hódítani a kor híres táncosnői, királyok, arisztokraták, bankárok és nagyiparosok kedvesei. Akkor és ott még nem vált külön, mit tekintenek később úgy, mint a modern mozgásművé­szet megalapozását, és miről tartják majd azt, hogy orfeumok, music hallok színvona­lán álló korai sztriptíz. A holland szépség indonéz nevet válasz­tott magának, Mata Harit, ami annyit tesz malájul: a Nap szeme, a Hajnal sugara. Mata Hari 1905. március 13-án mutatko­zott be művészek és tudósok előtt a Musée Guimet-ben, Párizs orientalisztikai múzeu­mában. Egy időre még bizonytalan, több lesz-e híres kokottnál. Hamarosan azonban az Olympia, a Casino de Paris, a Théátre Marigny és a Folies Bergéres színpadain lép fel, gazdag pártfogói vannak. Barátai közé sorolhatja Van der Linden holland miniszterelnököt - aki még tíz év múlva, a per idején is közbenjár érte -, a spanyol királyt, vezető francia politikusok sorát. Egy évtizeden át Mata Hari népszerűsé­ge olyan, akár ma egy popsztáré vagy film­csillagé. A lapok sűrűn foglalkoznak vele, toilettjeivel, kedveseivel, tiszteletdíjaival. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék