História 1997

1997 / 5-6. szám - Társadalom, nevelés, mozgalom, 1919-1945

Társadalom, nevelés, mozgalom, 1919-1945 Adattár, 1919-1945 1919. január 6. Szülei hatodik gyer­mekeként megszületik Dudás Juli, a Fa­lum Galgamácsa c. visszaemlékezés szerzője. —­ március 26. Közzéteszik a Forra­dalmi Kormányzótanács (FKT) VII. számú rendeletét, amellyel megszüntette a törvénytelen gyermek fogalmát, s egyenjogúsította őket a törvényes házas­ságból született gyermekekkel. (Az 1920-ban tartott népszámlálás szerint az ország 8 millió lakosából 2,775 millió a 16 éven aluli gyermek, akiknek 10%-a házasságon kívül született.) április 1. Közzéteszik az FKT ne­velési és oktatási intézmények állami tulajdonba vételéről szóló XXIV. számú rendeletét. április 16. Az FKT LX. számú ren­deletével köztulajdonba veszi az anya- és gyermekvédelem, a közjótékonyság és a hadigondozás céljait szolgáló intéz­ményeket. április 18. A Közoktatásügyi Nép­biztosság elrendeli az osztatlan népisko­lák helyett a pedagógiai követelmények­nek megfelelő hatosztályos, egységesí­tett népiskolák felállítását. április 26. Megjelenik az FKT LXXI. számú gyermekvédelmi rendelete. —­ május 12. A Munkaügyi és Népjó­léti Népbiztosság 32. számú rendeleté­vel valamennyi iskola és játékiskola (óvoda) mellett megszervezi a gyerme­kek kötelező egészségügyi vizsgálatát ellátó iskolaorvosi hálózatot, a fogorvo­sokat pedig kötelezték arra, hogy napi két órában az iskolás gyermekek jogait kezeljék (1919. március 29-én kelt ren­delet). Gyermekhalálozás 1919. január 6. ,Az első gyermeket megszülte édes­anyám 1897-ben, aki sajnos csak 14 napot élt... Lett is egy évre 1898-ban, gyönyörű kislány, Erzsikének hívták, 7 éves korában meghalt torok­gyíkban. A harmadik szüle­tett 1906-ban, a negyedik 1907- ben, az ötödik 1908- ban, a hatodik (én) 1919. ja­nuár 6-án. A harmadik gyer­mekük szintén kislány volt, ez is meghalt 7 éves korában. A negyedik is kislány volt, ez leesett a lócáról kiskorában, eltört a gerince. 25 éves ko- Bar­anglakás Budafokon, 1910-es évek váig betegen élt. Bátyám, aki 1908- ban született, ez is fiatalember korában elhalálozott. Maradtam én...” — rész­let az 1976-ban megjelent Falum Galgamácsa c. visszaemlékezésből. Proletárdiktatúra és gyermekvédelem 1919. április 26. A gyermekvédelmi rendeletben kinyilvánítják:, A Tanácsköztársaság a gyermekek testi és lelki védelmét legfontosabb feladatának tartja. A bajokat megelőző gyermekvédelem leghivatottabb helye az iskola. Ezért a kormányzótanács az iskolában gyermekvédő gyámi állásokat rendszeresít.” Az iskolai gyámok feladata, a pedagógu­sokkal, az iskolaorvossal és a szülőkkel együttműködve, a gyermekek testi és lelki fejlődésének figyelemmel kísérése, s azok betegsége vagy erkölcsi veszélyeztetettsége esetén a szükséges intézkedések megtétele. A rendelet a gyermekotthonokat (interná­­tusok) és a gyermeklélektani vizsgálatokat végző pedagógiai laboratóriumokat jelöli meg gyermekvédelmi intézményként.­­ Kihirdetik az FKT LXXII. számú rendeletét is, mely az erkölcsi romlás veszélyének kitett vagy társadalomellenes magatartást tanúsító gyermekek részére kisegítő szociális nevelést rendszeresít. Eszköze ,nem a megtorlás, hanem a munkás életmódra nevelés útján történő megelőzés”, mely feladat ellátását a gyermekügyi bizottságokra bízza. Jótékonysági akció a Galíciából menekült Uzsonnaosztás, gyerekek részére, 1915 körül 1919. június 44

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék