Hitel, 1994. január-június (7. évfolyam, 1-6. szám)

1994 / 2. szám - PRÓZA - Sarusi Mihály: Turguc a szerájban

щж \ \Sarusi Mihály Turguc­s szerájban Kurtulus P­era végében városrész, szívében utca a Kurtulus. Szabadulást jelent, mondja sztambuli házigazdánk, ki szállodájába hívja, hogy bőr- és ékszerüzletébe csal­hassa a madzsar testvéreket, s aki meglehetősen megtanulta nyelvünket. Szabados, Szabad? Fölszabadultak, páriából lett polgárok negyede a Kurtulus? Ahogy tán ugyanaz volt a madzsarisztáni Kurtus koma? Kurtuczként, hol magyar, hol vlach eredetűnek tartott család fiaként igen érdekes érzése támad a tojásdad fejű - keskeny állú, hosszú fejű, széles homlokú­­, sötét szőrzetű embernek. Mert (Kurtuluson innen és túl) tele a Polisz hasonló pofákkal. Szulejmánnál épp ima; furcsállják, hogy nem térdepelek s hajlongok, nem imádko­zom velük. Ha Rómát járt sarumat nem oldom le a kapuban, fejbevernek. Az nincs rám írva, hogy a templomfali kútnál nem mostam meg arcom, kezem, lábam. ALLAH! IL ALLAH. Beléptem oda, ahova tilos disznó kereszténynek. Kereszténynek, ki tisztátalan állat húsán él; a disznó kanja ugyanis eltűri, hogy a kocával bármi kani közösködjék. A Szulejmán-dzsámiban az 1566-ban Szigetvárt elpatkolt császár és szultán. Zrínyié, Zrínyi síremléke, szentegyháza, csontja: hol?! Türbe. Mert Szigetvárt holt. Ha a Héttoronyban hullik Zrínyi feje a Vérkút fölé tett tálcára, szintúgy türbétlen marad. Az Óbizáncból Galatába lélekvesztőn átvivő török suttyó visszaadja azt, amire már nem számítottam, miután rác és bolgár vámos és határvadász és kereskedő ezidáig feszt azon mesterkedett, hogyan tud becsapni, megvámolni, kifosztani. Ha értenék a nyelvén, se mondhatnám a kis legénynek: így, fiam, sosem gazdagodsz meg! Nocsak, ez a fiúcska bizonyára igazhitű muszlim. Meglehet, Kurtulusból. Rákóczi-fertály Túl a vízen, Ökörgázló elején még Szkutari előtt a piciny szigeten: Királyleány Tornya, szemben már Galata Krisztus-toronya tornyosul a himbálódzó bárkák fölé, kikötő ha­lászzsákmánya, halpiac, hol a halász a kipucolt halat és kését az olajos kikötői szenny­vízzel locsolja. MADZSAR, A TIED!, MAGYAR, VIGYED! A kikötőben hosszú­­járatúak. Galata örmény temploma épp úgy bekerítve, mint szemben Szent Benedek Rákóczi­­szentegyháza, melynek kapuja (ráadásul) hét lakat alatt. Csak kerítés, fal, ház, zárt ajtó, 37 HITEL 1994. FEBRUÁR

Next