Hivatalos Közlöny, 1924 (32. évfolyam, 1-24.szám)

1924-10-15 / 20. szám

20. sz. HIVATALOS KÖZPONT Jelen rendeletem alapján megállapított bérekről ide azonnal kimutatás terjesztendő fel, amelyben a cseléd elfoglaltsági köre, szolgálati ideje, és a papírkoronában szám­jelzett havi bére feltüntetendő. Budapest, 1924. évi október hó 6-án. 16­0. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszternek 53.877/1924. III. a. sz. rendelete a tanulóifjúság részére különösen alkal­masnak tartott mozgóképek jegyzéke tár­gyában. 1. Bilincsbe vert folyam. 5 felv. 2606 mé­ter. Forgalomba hozta az Orion filmgyár és filmforgalmi r. t. Budapest, VIII, Rökk Szilárd­ u. 12. 2. A piszkos körmök a legveszedelme­mesebb mikrobák fészkei. 1 felv. 125 mé­ter. Forgalomba hozta : Pathé-Consortium-Cinema. IV, Ferenc József-rakpart 26. 3. Hogyan terjednek a ragályos betegsé­gek? 1 felv. 157 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 4. Az erdő mesevilága. 1 felv. 311 méter. Forgalomba hozta: Ister filmkeresk. és köl­csönző vállalat. VII, Munkás­ u. 14. 5. Jiu-Jitsu. (Sportfilm.) 3 felv. 838 mé­ter. Forgalomba hozta: Balla Sándor. VII. Erzsébet­ körút 8. 6. Az örök tél birodalma. (Két részben.) 2—2 felv. 616—660 méter. Forgalomba hozta: Radius filmipari r. t. VII, Rákóczi­út 36. 7. A vad Afrika. (Útleírás.) 6 felv. 1636 méter. Forgalomba hozta: Orion filmgyár és forg. r. t. VIII, Rökk Szilárd-u. 12. 8. A Gross-Glockner csúcsán. 4 felv. 1098 méter. Forgalomba hozta: Engel H. VIII, Rökk Szilárd-u. 12. 9. A hóember karácsonya. (Mese.) 1 felv. 86 méter. Forgalomba hozta: Radó István. VIII, Bezerédy-u. 5. 10. Rasmussen északsarki utazása. 5 felv. 1476 méter. Forgalomba hozta: Művész­film kölcsönző vállalat. VII, Rákóczi-út 40. 11. Fiacskám. (Életkép.) 5 felv. 1563 mé­ter. Forgalomba hozta a Corvin filmgyár és filmkeresk. r. t. VTIT, Rákóczi­ út 9. 12. Fehér galambok a fekete városban. 6 felv. 2690 méter. Forgalomba hozta: Mű­vészfilm kölcsönző vállalat. VII. Rákóczi­út 40. 13. Emberfaló óriás. (Tájkép.) 6 felv. 1565 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 14. V­adászexpedició az ősvadonban. (Sportkép.) 6 felv. 1943 méter. Forgalom­ba hozta: Omnia filmkölcsönző vállalat. VIII. Rákóczi­ út 51. 15. Látogatás a párizsi állat- és növény­kertben. 1 felv. 264 méter. Forgalomba hozta: Magyar Néprajzi Társaság ember­földrajzi szakosztálya. 16. Párizs pályaudvarai. 1 felv. 69 mé­ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 17. Bordeaux. (Tájkép.) 1 felv. 100 mé­ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 18. Űrnapi körmenet Elszászban. 1 felv. 105 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. VIII. Üllői­ út 4. 19. Magyar cserkészélet. 1 felv. 150 mé­ter. Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és filmforg. r. t. VIII, Rákóczi-út 9. 20. Twist Olivér. 8 felv. 2495 méter. For­galomba hozta: Radius filmipari r. t. VII, Rákóczi-út. 36. 21. Loire-vidéki kastélyok. 1 felv. 110 méter. Forgalomba hozta: Magyar Nép­rajzi Társaság. VIII, Üllői­ út 4. 22. Strassburg. (Tájkép.) 1 felv. 137 mé­ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 23. Huckleberry Finn. Tamás úrfi ka­landjai. 6 felv. 1570 méter. Forgalomba hozta: Magyar-Osztrák filmipari r. t. VIT, Erzsébet­ körút 4. 24. Budapesttől Esztergomig. (Tájkép.) 3 felv. 999 méter. Forgalomba hozta: Peda­gógiai filmgyár r. t. IX. Kinizsi­ u. 16. 25. Hasznos háziállatok. 1 felv. 464 mé­ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 26. Házi szárnyasaink. 1 felv. 252 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 27. Copperfield Dávid. 7 felv. 2495 méter. Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és film­kereskedelmi r. t. VIII, Rákóczi-út 9. 28. Rejtelmes India. 4 felv. 1020 méter. Forgalomba hozta: Omnia filmkölcsönző vállalat. VIII, Rákóczi-út 51. 249

Next