Hivatalos Közlöny, 1943 (51. évfolyam, 1-24.szám)

1943-06-15 / 12. szám

12. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 315 Sztojkov Vidoszáva az újvidéki állami leánygimnázium 1940—41. tanévi I. b) osztályos bizonyítványát állítólag elvesztette. Helyette az újvidéki m. kir. állami leánygim­názium másodlatot állított ki Eredeti érvénytelen. (1876.) Somogyi Gábor (Budapest, 1929. ápr. 9.) I—III. oszt. Tanulmányi Értesítője elveszett. Helyette a szegedi piarista gimnázium igazgatósága 319/1942—43.. sz. a. másodlatot ál­lított ki. Eredeti érvénytelen. (1859.) Kovács Erzsébet az újvidéki szerb állami leány reál­gimnázium által kiállított 1935—36. tanévi I. 13), 1937—38. tanévi III. B) és 1938—39. tanévi IV. B) osztályos bizo­nyítványait állítólag elvesztette. Helyettük az újvidéki m. kir. állami leánygimnázium másodlatot állított ki. Erede­tiek érvénytelenek. (1882.) Spórer Sándor (Nagybecskerek, 1883. dec. 30.) állítólag elveszett negyedik oszt. bizonyítványa helyett a szegedi II. ker. áll. polg. fiúiskola igazgatósága 6—18/1942—43. szám alatt másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (1862.) Miskovics Vera az újvidéki szterb állami leány reálgim­názium V. A) osztályos bizonyítványát állítólag elvesz­tette. Helyette az újvidéki m. kir. állami leánygimnázium másodlatot állított ki. Az eredeti érvénytelen. (1884.) Ilykovits József (Tiszabogdány, 1923.) I. oszt. bizonyít­ványa elveszett, helyette az ungvári gör. kat. líceum igaz­gatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4873.) A túrkevei áll. polg. isk. igazgatósága Demján Ilona (Túrkeve, 1909. aug. 18., ref.) elveszett negyedik osztályú bizonyítványa helyett 231/1943. sz. alatt másodlatot adott. Eredeti érvénytelen. (4870.) Treuer Rezső (Budapest, 1902. aug. 3.) 1915—16. évi 52. aksz. második oszt. bizonyítványa helyett az újpesti II. sz. áll. polgári fiúiskola 229/1943. sz. alatt másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (1871.) Láng Ilona (született Aradon, 1892. ápr. 5., róm. kat. vallású) részére, aki az 1916/17. tanévben végezte el az újvidéki női keresk. szaktanfolyamot, az igazgatósági másod­latot állított ki. Az eredeti érvénytelen. (1872.) Rácz István (Vajdaszentivány, 1885. dec. 26.) részére anyakönyvek hiányában, a szászrégeni állami iskola igaz­gatósága ideiglenes bizonyítványt állított ki a negyedik elemi osztályról. (4869.) Jeső Erzsébet (Polgárdi, 1919.) állítólag elveszett első osztályú bizonyítványa helyett a szarvasi áll. polgári leány­iskola igazgatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvény­telen. (4868.) Sprok Ilona (Sarkad, 1920. október 7.) állítólag elveszett 1935/36. tanévi IV. osztályos bizonyítványa helyett a sze­gedi Dugonics­ utcai áll. polg. leányiskola másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4867.) Pop I. Vasilae (Szamosudvarhely, Szilágy megye, 1924. augusztus 10.) negyedik osztályos ipari gimnáziumi bizo­nyítványa elveszett. Helyette a szilágycsehi m. kir. áll. polg. iskola másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1866.) Fontányi Imre (Bácstopolya, 1900. november 2.) részére az állítólag elveszett érettségi bizonyítványa helyett a sza­badkai áll. kereskedelmi középiskola igazgatója másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1865.) Rubinstein Gyula (Tiszafüred, 1914. április 30., szr.) állítólag elveszett 60/23—1933. sz. felső keresk. isk. érett­ségi bizonyitványa helyett a szolnoki községi kereskedelmi középiskola igazgatósága 343/1942—43. sz. alatt másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1864.) Kalmár József (Szeged, 1907. ápr. 27.) állítólag elveszett negyedik oszt. bizonyítványa helyett a szegedi II. ker. áll. polg. fiúiskola igazgatósága 6—16/1942—43. szám alatt má­sodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1863.) Brüll Márta az újvidéki szerb állami leány reálgimná­zium által 1937. július 23-án kiállított érettségi bizonyít­ványát állítólag elvesztette. Helyette az újvidéki m. kir. állami leánygimnázium másodlatot állított ki. Eredeti ér­vénytelen. (1881.) Paulicsek Edit az újvidéki szerb állami leány reálgim­názium által kiállított 1936—37. tanévi I. C) osztályos bizonyítványát állítólag elvesztette. Helyette az újvidéki m. kir. állami leánygimnázium másodlatot állított ki. Ere­deti érvénytelen. (1883.) A szolnoki áll. polg. leányiskola igazgatósága Dinka Margit (Szolnok, 1929. június 30.) állítólag elveszett első és második osztályú félévi értesítőjét és bizonyítványát tar­talmazza. Tanulmányi Értesítője helyett másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1861.) Barta Antal Lajos (Ujszász, 1921. február 13., róm. kat.) állítólag elveszett 160/1—1939. sz. felső keresk. isk. érett­ségi bizonyítványa helyett a szolnoki községi kereskedelmi középiskola igazgatósága 331/1942—43. sz. a. másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1860.) Szőke László Ferenc (szül. Budapest, 1916. július 6.) részére az 1942. június 13 án 27/1942. sz. a. kiállított és állítólag elveszett polg. isk. IV. oszt. bizonyítványa helyett a szolnoki áll. polg. fiúisk. igazgatósága másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (4858.) Burány Sándor (Gavosdia, Krassó-Szörény m. 1906. május 14.) elveszett VII. osztályú bizonyítványa helyett másodlatot állított ki a szegedi városi kegyesrendi Dugo­nics András-gimná­cium igazgatósága. (1857.) Schupart Gizella (született Sopron, 1924. december 16-án.) 1942—43. számú nőipariskolai III. osztályú és vég­bizonyítványa állítólag elveszett, az igazgatóság mindkettő helyett másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (1856.) Szász Márton (Györköny, 1906. jan. 5.) állítólag elve­szett III. osztályos bizonyítványa helyett a paksi állami polgári iskola igazgatósága másodlatot adott. Eredeti ér­vénytelen. (1843.) A somorjai áll. polgári iskola igazgatósága Kovách Dezső (Tejfalu, 1924. nov. 4., róm. kat.) részére az 1938— 39. évi harmadik osztályú, állítólag elveszett bizonyítványa helyett másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1854.) Rácz József (született: Kassa, Abaúj megye, 1912. febr. hó 7-én) Sátoraljaújhelyen 1924. VI. hó 29-én 35. aksz. alatt kiállított 1923—24. tanévi I. B) osztályról szóló pol­gári iskolai bizonyítványa állítólag elveszett. A sátoralja­újhelyi állami polgári fiúiskola igazgatósága 1943. június hó 5-én 3—6/1942—43. szám alatt másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4853.) Cseklár Mária (Hardicsa, Zemplén vm. 1905. II. 3., gör. kat.) IV. oszt. bizonyítványa helyett a sátoraljaújhelyi áll. polg. leányiskola igazgatósága másodlatot adott. Eredeti érvénytelen. (1852.) Orgonás (Ortiniczky) Ferenc (Rákospalota, 1907. február 20., róm. kat.) polgári iskolai I. oszt. bizonyítványa el­veszett. Helyette a rákospalotai községi polgári fiúiskola igazgatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1851.) Kovács Károly (Budapest, 1913. máj. 21.) 1923/24. isk. évi 1. oszt. bizonyítványáról a pestújhelyi róm. kat. pol­gári fiúiskola másodlatot állított ki. Az eredeti érvénytelen. (4846.) Hilbert Ede (Budapest, 1927. szept. 4.) elveszett LXIV. oszt. bizonyítványát tartalmazó Tanulmányi Értesítője he­lyett a rákoskeresztúri állami polgári iskola igazgatósága 4—12/943. sz. a. másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4848.)

Next