Honderü, 1847. június- december (5. évfolyam, 2/1-26. szám)

SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS DIVATLAP. CDivatképek, fametszetek , más műmellékletekkel.­­ SZERKESZTI S KIADJA PETRICHEVICZI HORVÁTH LÁZÁR. 1847 ÖTÖDIK ÉV" MÁSODIK 1B BUDÁK A M. K. EGYETEM’ NYOMDÁJÁBAN

Next