Honi Irodalmi Hirdető, 1844 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1844-10-01 / 10. szám

1845. Hartleben К. A. sajátja. 155 lap, több kő és fa­metszetekkel, velinen, bor. fűzve . 1 fr. 12 kr Plutarch, új, vagy minden korok és nemzetek^ leghiresebb fér­­liai és hölgyeinek arc és életrajza. A szöveg német eredetiét magyarázta Bajza. 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1845. Hartleben К. A, tulajdona. 48 lap. 24 arcképpel, velinen, bor. fűzve 40 kr. Regénytár, új külföldi. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szer­keszd Nagy Ignác. 3-ik füzet: Tözser (Vége) és Cecil. Német regény. Irta Hahn—Hahn ída grófnő, fordította Bencur J. 1-ső rész. I2r. Pesten, 1844. Hartleben K. A* sajátja. 121—148 és 1 - 132 lap, velinen, bor. fűz. 40 kr. Schiller Fridrik versei. Kiadta magyarul Soproni Fidler J. 2-ik kiadás. 8r. Kolozsvárit, 1845. Tilsch és fia tulajdo­na. 214 lap, bor. kötve . , . . 40 kr. Schirckhuber Móric., az elmélet s tapasztalati termé­szettan alaprajza. 2-ik kötet: A súlytalanokról és a nagyban mutatkozó tüneményekről. 18() idommal. 8r. Pes­ten, 1844. Heimei J. betűivel (Eggenberger J. és fia bizománya) 356 és XX lap, fűzve . . . . . 2 fr. Scitovszky János (nagykéri) pécsi püspök egyházi beszédei 8r. Pécsett, 1844- A Lyc. könyvnyomó-intézetében (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya) 248 lap, bor fűzve 1 fr. Stanceies Mihál., Magyarok története kérdések és felele­tekben, az ifjúság számára. Harmadik javított kiadás. 8r. Pesten, 1844. Emich G. tulajdona. 96 lap, bor. fűz. 16 kr. — Magyar nyelvtudomány kérdések és feleletekben. Magyar és német nyelven. I-ső rész * Kezdők számá­ra. Ötödik javított kiadás. 8r. Posonyban, 1844. Nyomt. és kiadta Wigand К. F. 76 lap, bor fűzve . 12 kr. — ugyanaz, Il-i^rész: Nagyobbak számára. Második ja­vított és bővített kiadás. 8r Posonyban, 1844. Nyomt. és ki­adta Wigand K. F. 144 lap, bor. fűzve . . 24 kr. Tanitóstudomány , általános. (Didactica generalis) A mes­terképző intézetek számára. 8r. Budán, 1844. A magyar kir. Egyetem’ betűivel. IV és 161 lap, . . 18 kr. Tanmódszer, részletes, vagy az eirgy*-s oktatási tárgyaknak tanítására vezérlet. 8r. Budán, 1844. VII ésl83 lap, 20 kr. Tóth Lőrinc., úti tárca 6 füzetben, 2-ik főzet: rajnai üt. 8r. Pesten, 1844, Nyomt. Länderer és Heckenast (Eggenber­ger J és fia bizománya) 104 lap, velinen, bor. fűzve 1. fr. Előfizetés mind a 6 füzetre . . . 4 fr. Vörösmarty minden munkái |0 kötetben. Kiadák barátai Bajza J. és Schedel F. Első kötet. A szerző képével. Kiadják Essenberger J, és fla. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék