Honi Irodalmi Hirdető, 1844 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1844-10-01 / 10. szám

44 Honi Irodalmi hirdető. Kilian Gy. tulajdona. 128 hasáb. velinen, bor. fűzve 40 kr. E füzettel a 12-ik (utolsó) füzet ára is leteendő. Luther Mái ton l)r. kis katekisrnusának magyarázatja. Né­hai Superintendens Herder után készítette Kis János. Ne­gyedik kiadás. I2r. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi tulaj­dona. 160 lap, . . . . . • 10 kr. Majláth János gróf., Vallás-mozgalmak Magyarországban. 1- ső füzet. 8r. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál. 160 lap, bor. fűzve ....... 1 fr. Módszertan, vagy is útmutatás, miként kelljen a nyil­vános elemi tanításban célszerűn eljárni. Fordítva s ki­dolgozva iM á г к 1 i József első kir. modszertanitó által. 2- ik füzet. 8r. Pesten, 1814. Eegenberger J. és fiánál Előfizetés az egész 5 fiizetnyi, munkára . . 1 tr. Mórocz Ferenc (Mártosi)., Francia nyelvtan , új könnyen megfogható mód szerint, különös tekintettel az öntanu­lásra« 2-ik rész. 8r. Bécsben. 1843 A. T. Mechitaristák betűivel. 282 lap. Az első résszel együtt 2 fr. 30 kr. Hiagy Ignác., magyar titkok, 5~ik fűzet. 2 kőnyomattal. 8r Pesten, 1844. Hartleben К. A. sajátja. 88 lap, velinen, bor. fűzve . , . . . . . . 40 к r. Nemet szövetséges tartományok rövid föld leirása. Má­sodik inegjobbitott kiadás. Egy f ddképpel. 8r. Posonyban, Bucsáns/.ky A. tulajdona. 64 lap,kötve . . 30 kr. Nendtvieh Károly., az életműtlen műipari vegytannak alap­ismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. Fábametszett rajzokkal. 2-dik füzet. 8r. Pesten, 1844. Hartleben K. A. sajátja. 18—*160 lap, velinen, bor. fűzve ........ 45 kr. Neumann S., első oktatás a földleírásban, különös tekin­tettel Magyarországra. Magyar es német nyelven, kér­déses feleletekben. Az elemi iskolák növendékeinek fel­fogó erejéhez alkalmazva. 8r Pesten,*; 1845. Geibel Ká­rolynál. 147 lap, kötve .... 30 kr. Nyelvtan, magyar, előkészítésül s utmutatásui ajóstyiusra. íSerdiiltebbek számára irta Sz. Zs. 1-ső rész: Kleini nyelvtan. 8r. Posonyban, 1844. Wächter B. sajá*ja. XII és 108 lap, velinen, bor. kötve ... 40 kr. Petőfi Sándor., helység kalapácsa. Hősköltemény négy ének­ben. l?r. Budán. 1844. A in. k. Egyetem betűivel. Pesten, Geibel K. sajátja. 68 lap, velinen, rajzolt bor. fűzve 36 kr. Peregriny Elek Dr., Bánya. Az ifjúság képzésére. 2-ik kötet, ezen különös cim alatt: A kis gyűjtő. 8r. Pesten,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék