Honi Irodalmi Hirdető, 1844 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1844-10-01 / 10. szám

44 Honi Irodalmi hirdető. Kilián Gy. tulajdona. 128 hasáb. veli­en, bor. fűzve 40 kr. E füzettel a 12-ik (utolsó) füzet ára is leteendő. Luther Már­ton l­r. kis katekism­usának magyarázatja. Né­hai Superintendens Herder után készítette Kis János. Ne­gyedik kiadás. 1zr. Pesten, 1844. Trattner­ Károlyi tulaj­dona. 160 lap. . . . . . • 10 kr. Majláth János gróf., Vallás-mozgalmak Magyarországban. 1- ső füzet. 8r. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál. 160 lap, bor. fűzve ....... 1 fr. Módszertan, vagy is útmutatás, miként kelljen a nyil­vános elemi tanításban célszerűn eljárni. Fordítva s ki­dolgozva i M­á­r­y­­­i József első kir. módszertanitó által. 2- ik füzet. dr. Pesten, 1814. Eegenberger J. és fiánál Előfizetés az egész 5 fü­zetnyi, munkára . . 1 tr. Mórocz Ferenc (Mártosi)., Francia nyelvtan , új könnyen megfogható mód szerint, különös tekintettel az öntanu­lásra. 2-ik rész. 8r. Bécsben, 1843 A. T. Mechitaristák betűivel. 282 lap. Az első résszel együtt 2 fr. 30 kr. Hiagy Ignác., magyar titkok, 5-ik fűzet. 2 kőnyomattal. 81 Pesten, 1844. Hartleben A. A. sajátja. 88 lap, velinen, bor. fűzve . . . . . . . . 40­0 r. Német szövetséges tartományok rövid föld leirása. Má­sodik m­egjobbitott kiadás. Egy f­edképpel. 8r. Posonyban, Bucsánsz­ky A. tulajdona. 64 lap,kötve . . 30 kr. Nendtvich Károly., az életműtlen műipari vegytannak alap­ismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. Fábametszett rajzokkal. 2-dik füzet. Dr. Pesten, 1844. Hartleben K. A. sajátja. 18—*160 lap, velinen, bor. fűzve ........ 45 kr. Neumann S., első oktatás a földleírásban, különös tekin­tettel Magyarországra. Magyar és német nyelven, kér­déses feleletekben. Az elemi iskolák növendékeinek fel­fogó erejéhez alkalmazva. 81 Pesten,*­ 1845. Geibel Ká­rolynál. 147 lap, kötve .... 30 kr. Nyelvtan, magyar, előkészítésül s utmutatásul a justylusra. SSerdü­ltebbek számára irta Sz. Zs. 1-ső rész: Kleini nyelvtan. 81. Posonyban, 1844. Wächter B. sajátja. XII és 108 lap, velinen, bor. kötve ... 40 kr. Petőfi Sándor., helység kalapácsa. Hősköltemény négy ének­ben.­­?r. Budán, 1844. A m­. k. Egyetem betűivel. Pesten, Geibel K. sajátja. 68 lap, velinen, rajzolt bor. fűzve 36 kr. Peregriny Elek Dr., Bánya. Az ifjúság képzésére. 2-ik kötet, ezen különös cím alatt: A kis gyűjtő. 8r. Pesten.

Next