Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-04-01 / 4. szám

HONI IRODALMI HIRDETŐ. 3. Év. 1945. 4. sZ­ám KIADJÁK Fggrenb­erger J. és Fia magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten, (Ferenciek terén 413. szám alatt) A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hét­végén egy negyed vagy féliven , és minden az iker házában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a közismertetés végett rendessen felveeni, mellynek könnyebb kivih­etésére nézve minden kiadók felszólitatnak : munkáikból e’ hirdető’szerkesztőjéhez Eggenberger­t, és ha könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának. Áprilisben megjelent könyvek. (Ezüst pénzben.) Alt Rudolf., Buda-Pest, előadva 32 eredeti rajzolatban. (Pesth­u- Ofen, illustrirt in 32 Originalzeichnungen). 8 füzet 67 lap magyar és német leírással. Fekvő ker. csinos bor. fűzve .... 8 fr. Büntető eljárás. Az országos választmány munkája újra dolgozva az es­­küttszékek elvének belealkalmazásával a kiküldött kerületi választ­mánytól. Egészrét. Pozsony, 1844. Nyomatott Wéber S. L. betűivel. 58 lap, velv­en..................................... i ft. 15­ Császár Ferenc., Tihany ostroma- Komoly lantos dráma 3 szakaszban. Sz. Pesten, 1845­ Beimel J. nyomdájában. VIII és 55 lap, finom veli­nen, bor. fűzve • • . • • ... • 30 kr. Czakó Zsigmond., Kalmár és tengerész. Eredeti dráma négy felvonásban. N­r. Pesten, 1845. Nyomatott Trattner­ Károlyi betűivel. (A’ szerző tulajdona.) 105 lap., finom velinen, bor. fűzve . . 1­ fr­/ Eötvös József b., a’ falu’ jegyzője. Regény .Második füzet: gr. Pesten, 1845- Hartleben K. A. sajátja. 129-256 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr.­­ Örkényi Ferenczy József., ts. ns. Pest Pilis és ’Sósi törvényesen egye­sült vármegyékben valamint a Kis-Kunságban is találtató szabad királyi, szabados­­privilegiált és más mező városoknak ’s minden helységeknek vagy faluknak és tovább minden pusztáknak eddig az ideig leghívebben ’s a tökélletességig iparkodva kidolgozott névtára (Repertóriuma), vagy általjában politikai földrerrata, még­pedig ok­leveli (diplomatikai) történeti (Historikai) és lakosainak állapotját is.

Next