Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-12-01 / 12. szám

Lap. 20 8anbmitt$f­$aft fur grtaub­ Lánya, magyar nemzet történetei 43 reftver, SBunbexfraft bet 2Bäroe 16 Lendvayné mint Júlia 32 Samm­forti bet Cattca 19(t$ner 24 Löwy, vezérlapok a szépírásban 12 — ЯаШдгарЬИфе «Dülfeblatt« 12 Lukács Pál, erdélyi kis magyarka 35 — tiszántúli kis magyar 18 Madarassy, magyar polgári tör­vénytudomány 38 Magyar gazda 4 Magyarország tiszti névtára 18 Magyar és Erdélyország története Geiger képírótól 23 Majer István , népneveléstan 35 Majláth , vallás-mozgalmak 14 Márkli, számvetés 30 Máttyus, Lótudomány 35 Matuska, gyümölcsfa tenyésztése 39 — oktatás a szederfa te­nyésztésről 43 —­­grdtscung btr Dbfb bäume 49 — Pouccni stromu 49 Melczer, oktatás a természet ele­meiben 35 Merényi, legújabb franczia nyelv­tan 39 Merkur 4 Mészáros, az emberismeret elemei 23 Serbnert, 9 Autenb­ättet 28 — Dtflerieltb’e 7. 28. 31. 49 Michnay és Lichner, Buda váro­sának törvénykönyve 26 Módszertan , fordítva Márkli által 14 Molnár, egy protestáns küzdelme 2 Múlt és jelen 4 Munkálatai pesti növendék-papság 23 Munkálatai a magyar orvosok 23 Mászótár, hivatalos 18 Nagy Endre kerti­ kalendár. 35 Nagy Ignáz, magyar titkok 2. 6. 11. 18.23 — — Menny és Pokol 39.43 Nagy Nép, János, Hierolexicon 26 Nagy Márton , szavaló 14 Naplója felséges I. Ferdinánd 27 Narodne Szerbszke Novine 8 Nemzeti iskolai atlas 32 Nemzeti újság 4 Nendtvich, maipan vegytan 14. 27 Népkönyvek, legolcsóbb 23 9ieumerpM, Artbtgt 49 Lap. Neveléstudomány a mesterképző intézetek 2 Névkönyv, m. tudós társasági 14 Nev. gyermekek könyve 43 Nógrádi evang. esperességi ünne­pély 9 Nyelvtan, magyar Ц Nyirák, Epigrammata biblica 20 Omntr­uub феРгг Otitung 8 Oktatás a juhtenyésztés módjáról 30 Olvasó , az eleven szent 43 Olvasó , az élő szerkezetéről lő Őrangyal 46 Orosz, egyházi beszédek 15 Orvosi tár 4 Ott, útmutatás a betegek 6 Pályamunkák, mathematikai 2 — természettudományi 2 фаоИ, oibt­te 28 фаюг­Га , Aratfi 2Bita$ 12 Peláthy , útmutatás a francia nyelv 2 Peregrény, bánya 18 ферЬсг Jagrblatt 8 3otung lfl Pesti hirlap 4 Petőfi Sándor, János vitéz 11 — — cypruslombok 15 — — arcképe 32 — — szerelem gyöngyei 43 , .£­ t)btotf~$ntf 31 Plutarch , új 15. 27. 39 q3(utat)$, murr 49 Polgári- és pótkönyvtár 43 Pongrácz, utiképek „ 30 Porádek Rfszencowey Poboznosti 12 фирЬигдег, 3'ttmifb flSbtfW* 8 Proházky Skolka Jec­ uherzké 49 Protestáns egyházi és iskolai lap 4 Purgstaller, a bölcsészet elemei 35.46 Regény­tár, új külföldi 2. 11. 19. 23. 27- 39. 43. 46 Religio és nevelés 4 Rendek , tanításmód városi 35 Reventlow, emlékezettan 43 Robot és Dézma 44 Rózsafüzér 15 Rózsavölgyi, iparvédő­k 32 R­eszes zeneművei 32 Sáárváry, dicsértessék a minden­ható 36 Samarjay, költemények 36 0фатЬад, hírletif$«gMgrap$l* (ф)г ЗШаб 50 Schede­l Ferencz arcképe 50

Next