Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-08-01 / 8. szám

32 jig, 1845. £artlefcen’ő SScrlagé-^ppebition. Vili és 455 lap. velinert, bor. fűzve i . • *....................................1 fU 20 kr. Mu-darabok. Fáncsy miatt Don José de Santarem. Szinpadi kép. Nagy 4 rétben. (Eggenberger J. és fia bizományában) . . . . . 40 kr. Kathy Lajos arcképe, kőre rajzolta .Barabás. N4r. (Eggenberger J. és fia bizományában) . . . . . . . . .. 40 kr. Lendvayné mint Julia Shakespeare „Romeo és Julia“ czimű szomorújáté­kában. Szinpadi kép. (Eggenberger J. és fia bizományában). Kis 4r. 30 kr. Nagy 4r. .­­ . ....................................40 kr. Nemzeti iskolai atlas, melly következő földképekből áll: 1. A’föld felüle­tének kelet és nyugöt része. 2. Europa. 3. Asia. 4. Afrika. 5. Éj­szak Amerika. 6. Déli Amerika. 7. Australia. 8. Német szövetség. 9. Magyarország. 10. Erdélyország. Fekvő 41. Posonyban, 1845. Bu­­csánszky Alajos könyvkötő tulajdona, velinen, bor. fűzve . 40 kr. Petőfi Sándor arczképe, kőre rajzolta Barabás. (Eggenberger J. és fia bi­­zományában). Kis 4r. 30 kr. Nagy 4r. . . . . .40 kr. Tóth Lőrincz arcképe, kőre rajzolta Barabás- Nagy 4r (Eggenberger J. és fia bizományában) . . . . . . . . 40 kr. Zeneműve­k. Iparvédő. Népies magyar. Az 1845-ki nemzeti tánczvigalmak számára szerző Rózsavölgyi Márk, kiadta Vahot Imre. (Eggenberger J. és fia bizományában) ..... .... 10 kr. Rózsavölgyi Márk összes zeneművei Zongorára. Kiadja a’ Nemzeti­ Kör.­­ (Eggenberger J. és fia bizományában). 1—3 füzet, egyenként 45 kr. ’s 10 füzet ára összesen . . . . . . 6 fr. 30 kr. (Folytattatik) Nyumt. Trauner-Károyhi.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék