Honismeret, 1981 (9. évfolyam)

ÉVFORDULÓINK - Vörösmarty Géza: Beszélgetés Stróbl Alajos fiával, a művész születésének 125. évfordulója alkalmából

szült, tehát zárt helyre, sugaras aranybronz pártával, mérleggel és pallossal a kezében. A szobrot 1945 után eltávolították, s a Károlyi-kert egyik sarkában hevert három évtizedig. Azután a Thököly út és a Hungária-körút sarkán a Pest megyei bíróság előtt helyezték el a Carrarában faragott szép szobrot. Az eredeti trónus, ami színes carrarai márványból ké­szült, „nyomtalanul eltűnt". Helyette új „trónust" készítettek, azonban inkább egy mo­dern fotelhez hasonlít. Helytelen volt szabadtérre helyezni a szobrot, mert itt szomorú sors vár rá: tönkre fog menni. Szerintem a szobrot eredeti helyére kellett volna visszaállí­tani. Sajnos a visszahelyezésre illetékes helyen beadott kéréseimre még választ sem kap­tam. A téli befedés szükségmegoldás lenne. Nem oldaná meg teljesen a problémát. Leghe­lyesebb lenne eredeti helyére visszaállítani a pártával és mérleggel együtt, ahogy eredetileg volt, s ami most hiányzik. Szeretnék szólni még egy köztéri szoborról. Stróbl egyik legnépszerűbb és a külföldön is legismertebb emlékműve a Semmelweis Ignácot ábrázoló fehérmárvány szobor Budapes­ten, a Rókus kórház bejárata előtt, a Gyulai Pál utcában. Itt azt az érdekességet említem meg, hogy az alsó talapzaton ülő szép, fiatal anyát feleségéről mintázta, aki 20 évvel volt fiatalabb a mesternél. Karján gyermeket tartva — ez állítólag én volnék — hálásan tekint fel az anya Semmelweisre, a gyermekágyi láz kórokozójának felfedezőjére. A szűkre szabott keretek között mindegyik szobráról nem szólhatok. Említettem már, hogy kb. 40 emlékműszobrot készített, s ha már a statisztikai adatoknál tartok, akkor elmondom, hogy igen sok állatszobrot, számos kisplasztikát és kb. 70, egyéb szoborként vezetett alkotásáról tudok, mint köztéri és épületbelsőket díszítő szobrokról. Ismeretes, hogy Magyarország területén sok Stróbl szobor van. Mi a helyzet külföldön? Most már csak röviden. Angliában, Stansted városkában van egy Géniusz szobra, most hadiemlékmű. Az etoni kollégium sziámi kertjében van Perseus szobra. A németországi Coburgban Koháry Klementinának, IM/OS Fülöp francia király lányának szarkofágja. Az USA-ban egy Michelangelo-fej márványból, kétszeres életnagyságban. Los Angelesben a Lawn Memorial parkban Jan Styka (1858-1925) hímeves lengyel történelmi festő, több magyar vonatkozású történelmi kép festőjének, nagy, kb. 15 x 60 m méretű The Cruci­fixion című képe mellett van a Stróbl által készített Styka-portrészobor bronzból, ezzel a felirattal: „Styka barátomnak, Stróbl". — így magyarul. Liptóújvár Stróbl Alajos épített egy Vajdahunyad-típusú tornyot szülőháza mellé, műtermekkel. A telepet Őrtűztanyának nevezte el. Mi, örökösök ezt a szlovák állam idején eladtuk. Ma gyermeküdülő. Édesatyám annak idején a ház melletti sziklára „ör a vártán" nevű szobrot tervezett. A régi időkben őrtüzek égtek itt a kohókban és hámorok­ban. Az emlékmű ugyan nem valósult meg, de a tűz tisztító szimbólumának értelme, jelentősége tovább él bennem, gyermekeimben és unokáimban. Köszönöm a beszélgetést. Vörösmarty Géza 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék