Honismeret, 1986 (14. évfolyam)

TERMÉS - Zákonyi Ferenc: Hajózási ünnepség áldozattal

Hajózási ünnepség áldozattal A Balatonra életet, mozgást hozó első gőzhajó, a költő Kisfaludy Sándorról, a balatonfüredi magyar játékszín létrehozójáról elnevezett volt, és új lendületet adott az addig Kossuth La­jostól Holt-tengernek mondott Balatonnak, s elindította az idegenforgalmat a tó körül. Ért­hető, hogy a költők egymás után jelentették meg verseiket, amelyekben dicsérték a lánglel­kű alkotót, a legnagyobb magyart: Széchenyi Istvánt és az általa megvalósított nemzeti büsz­keséget, a Balaton első gőzhajóját. Minderről annyit írtak már, hogy e hírek, adatok több kötetre rúgnának. Részletesen is­merjük a hajó létrehozásának minden mozzanatát, a hajótest, a gépek megrendelésének, le­szállításának, összerakásának történetét és azt is, hogyan indult meg első próbaútjára Szé­chenyi születésnapján, 1846. szeptember 21-én, tomboló lelkesedés közepette. Széchenyi ugyan az első próbaútra csak a legszűkebb környezetét, barátait és a hajó építésében részt vett szak- A Kisfaludy gőzhajó első hiteles ábrázolása 1847-ből 35

Next